SLOVAKIA, QTH KOSICE, LOC KN08OR
HAM radio page OM8AQ & OM8YL
Druhá časť textu

19.-22.11.2015

Aj tohto roku sme sa stretli v hoteli SATEL v Poprade na v poradí 41. stretnutí rádioamatérov s názvom TATRY 2015. My sme prišli už vo štvrtok, konalo sa zasadnutie prezídia SZR. Jozef OM5CD pripavil v spoločenskej sále KV pracovisko s Windom anténou a tým bolo možné odvysielať pravidelné správy stanice OM9HQ. Za mikrofónom bol tentoraz Roman OM3EI.
V piatok ráno začala úprava spoločenskej miestnosti. Rozmiestnili sme stoly, Ondrej OM4DW doplnil dočasné osvetlenie, pomohli sme vyniesť Danovi OM6DJ vystavované historické exponáty a pripravili veci pre stánky SZR. Počas celého stretnutia bola aktívna stanica OM41TATRY.
Prví účastníci začali prichádzať dopoludnia. Prezentáciu ubytovaných zabezpečovali Braňo OM2FY a Miro OM5RW. Jednodňových návštevníkov registrovala Miška OM4CX.
O štrnástej hodine sa rozbehlo stretnutie. Dalo sa zaplatiť členské SZR, predplatné Rádiožurnálu a zakúpiť zborník prednášok na DVD. Pracovala QSL služba. Objasňovanie postupov pri predlžovaní koncesií z dôvodu zmien v zákone o elektronických komunikáciách mal na starosti Ondrej OM4DW. Rozbehli sa rozhovory, aj burza. Predajcovia HAM zariadení priniesli zaujímavú ponuku. Takmer kompletnú zbierku výrobkov zväzarmovského podniku Radiotechnika zo 70-tych a 80-tych rokov prezentoval Dano OM6DJ. Priniesol tiež zberateľskú raritu - prijímač Tesla Talisman 309U. Po jednoročnej pauze prišla aj firma Fattailors, vyšívala na počkanie volacie značky na šiltovky.
K večeru sa sála zaplnila, aj debatujúce hlúčiky sa rozmnožili. O 19-tej hodine zasadlo koordinačné centrum ARES-u. Do neskorých večerných hodín fungovalo občerstvenie v bare.
V sobotu po raňajkách sme pokračovali v stretnutí a burzovaní. O 9-tej hodine stretnutie oficiálne otvoril Štefan OM3JW. Informáciu o činnosti SZR za uplynulý rok podal poslucháčom v sále Roman OM3EI. O činnosti KV komisie referoval Miro OM5RW a o ARES aktivitách Jaro OM1ii. Nasledovalo pozdravenie od podpredsedu ČRK Mílu OK1VUM. Potom prítomní zatlieskali oceneným pri odovzdávaní diplomov za výsledky dosiahnuté v KV a VKV pretekoch za ostatný rok. Prebehla krátka diskusia. Nakoniec Dmytro UZ5DX odovzdal Lacovi OM3CA plaketu pre rádioklub OM3KDX za prvé spojenie urobené medzi Ukrajinou a Slovenskom v pásme 24 GHz.
Nasledovali prednášky. Fero OK1NOF predstavil účastníkom svoju novú konštrukciu SDR transceivera. VKV fórum moderoval Roman OM3EI, diskusné názory boli pestré. Ondrej OM4AOZ technicky popísal a predstavil prítomným prvú slovenskú družicu SkCUBE. Mala by sa dostať na obežnú dráhu v prvej polovici roka 2016. Záujem bol mimoriadny. Potom Pavel OK7PM v prednáške nabitej informáciami poslucháčom urobil porovnanie zariadení na báze SDR prijímačov od súčasných výrobcov a predpokladané trendy ďalšieho vývoja. Ostatnú prednášku mal Ľubo OM5ZW. Zúčastnil sa DX expedície na tichomorský ostrov Tuvalu pod značkou T2GC. Príbehy a komentáre zaujali prítomných.
Debatilo sa v sále, aj v bare. Pripravili sme pestrú a hodnotnú tombolu, rozbehol sa predaj lístkov. Po večeri sme sa usadili v spoločenskej sále a začal hamfest. Konferoval ho aj teraz výborne Jaro OM1ii. Úvodný tanec dostali za úlohu najmladší účastníci stretnutia. Aj tohto roku sa o hudbu postaral DJ Beny. Rozvinul sa tanec, pri stoloch debaty a v tanečnej prestávke losovanie v tombole. Skvelým oživením programu bol kúzelník Marek, ktorý zabával spoločnosť pri stoloch svojimi kúskami. Tanečníci sa výborne bavili, takisto debatné krúžky a všetci sledovali tombolu. s napätím. Zabávali sme sa a tancovali až do tretej hodiny po polnoci. Tešíme sa dovidenia v Poprade o rok.


20.6.2015

Po 20. rokoch, keď sa ukončila tradícia stretnutí v Borovciach, štafetu prevzali Karolovia OM5KP a OM5NS. Urobili letné stretnutie v osvedčenej rekreačnej lokalite Drozdovo v pohorí pod Veľkým Inovcom.
Privítalo nás príjemné počasie a naši kamaráti. Vonku sa rozbehla burza na parkovisku, aj pred penziónom.
Nasledovali ďalšie zvítania a zápis do prezenčky. Zastavili sme sa pri QSL službe a zapojili do debát. Fungoval dobre vybavený bar a hladné žalúdky uspokojil tradičný guláš.
Vonku pokračovala burza a rozhovory. Milým obveselením bolo hudobné vystúpenie Jozefa OM5JG s manželkou Mirkou, ktoré rozospievalo a roztancovalo prítomných. Tiež nás prekvapil Peter OM5AX hrou na svojej vlastnoručne vyrobenej fujare. Debaty pokračovali a na poludnie sme urobili hromadnú fotku účastníkov stretnutia. Porozprávali sme sa v príjemnom slnečnom počasí a rozlúčili s prianím dovidenia na jesennom stretnutí v Drozdove.


14.3.2015

Aj tohto roku zorganizoval Ferko OM8TA stretnutie košických rádioamatérov v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Po prezentácii a zvítaniach sme sa zapojili do rozhovorov. Rozbehla sa burza. Firma Anico Slovakia priniesla zaujímavé rádioamatérske zariadenia a antény. Peter OM0TM ponúkal VKV smerovky jeho vlastnej výroby.
Stretnutie otvoril Ferko OM8TA a privítal prítomných. Správu o aktivitách ARES-u na východnom Slovensku podal Stano OM8ST. Presný čítač frekvencie priniesol Peter OM8AND a meral prinesené staničky. Pokračovali rozhovory a prednášky. Začal Stano OM8ST na tému SDR prijímače. Konštrukciu band dekódera pre KV transceivery predstavil Paľo OM3WBY. Potom si poslucháči vypočuli prednášku Laca OM8GT o programoch pre vedenie denníkov. Tiež zaujali prítomných praktické konštrukcie krátkych vertikálnych KV antén pre portejblovú prevádzku z dielne Stana OM8ST a Rada OM0AMR.
Debatilo sa až do 14-tej hodiny. Tento rok nás bolo asi 130. Rozlúčili sme sa s prianím čoskoro dovidenia.


28.2.2015

Na prešovskej stanici v reštaurácii sa konalo ďalšie obnovené stretnutie rádioamatérov. Po zápise do prezenčnej listiny sme sa zapojili do rozhovorov.
Účastníkov stretnutia privítal Rado OM0AMR. Pokračovali debaty a konzumácia nápojov z ponuky baru. Objavilo sa aj pár vecí v burze. Zaujímavý elektronický maturitný projekt nám predviedol Michal OM0ATK.
Keď sa ozvali naše prázdne žalúdky, využili sme ponuku jedálneho lístka. Rozhovory pokračovali do popoludnia. Rozlúčili sme sa s pozdravom dovidenia v marci na košickom stretnutí.


23.-26.1.2015

Rudo OM6BB pozval kolektívku OM3KHE k účasti v preteku CQ WW 160m CW z jeho druhého QTH na Šlahorke a my sme sa s potešením pripojili. Po welcome drinku začala inštalácia antén. Jeden tím natiahol dve beverage antény na japoncov a američanov, druhý tím spojazdnil invertované véčko pre 160m a koaxiálne prepoje. Nasledovalo ladenie s konfigurovaním softvéru a večera s výborným gulášom.
Pretek v piatok rozbehol hodinu pred polnocou Michal OM6AZ, ostatní operátori trávili voľný čas podľa ľubovôle.
Po výdatných sobotňajších raňajkách a zdravotnom prípitku sa pustil Rudo OM6BB do varenia kapustnice s údeným. Keď sa pásmo zavrelo, niektorí išli na lyže, ďalší sa venovali odpočinku, prípadne kartovým hrám. Prišiel nás pozdraviť Rasťo OM6AA s dcérou. Po konzumácii výbornej kapustnice a údeného sme sa prešli po Šlahorke. Celkom slušne napadlo snehu. Pred zotmením sme zjedli Rudove pečené jaternice, zapli zariadenia a pokračovali v preteku.
Vierka a Fero sa v nedeľu postarali o raňajky. Po dopoludňajšom uzavretí pásma sme si užívali voľnú nedeľu a večer pokračovali do konca preteku. A debatili. V pondelok ráno nasledovala demontáž antén, zariadení a rozlúčka. Ďakujeme Rudovi OM6BB za poskytnutie výborného QTH. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie.


6.12.2014

Po 15 ročnej prestávke zorganizoval Jaro OM8FT (ex OM8APA) v poradí tretie stretnutie rádioamatérov v Medzeve. . Stretnutie v priestoroch Mestského kultúrneho strediska otvorila a účastníkov pozdravila primátorka mesta Valéria Flachbartová. O aktivitách ARES-u na východe Slovenska podal správu Stano OM8ST a o činnosti ARES-u v žilinskom kraji porozprávali Milan OM6SZ a Fero OM6AR. Nechýbala burza.
Nasledovala návšteva Múzea kinematografie, ktoré založil náš exprezident Rudolf Schuster v jeho rodnom dome. V múzeu nás privítal Štefan Kraus. Prezentoval zbierku kamier, premietačiek a fotoaparátov s príslušenstvom, ktorá je svojou obsiahlosťou skutočne unikátna. Pozreli sme si exteriéry a funkčný hámor. Zaujal tiež diesel motor pre poľnohospodárske účely značky Slavia. Urobili sme fotku účastníkov a presunuli sa späť do kultúrneho strediska.
Slovo si zobral Rado OM8BU a oboznámil nás s funkciou a technickými parametrami SDR prijímača v USB kľúči. Stano OM8ST mal zaujímavú prednášku na tému WinLink a jeho praktické použitie na KV. Jaro OM8FT uvaril výbornú kapustnicu. Na záver sme vyšli na kostolnú vežu na námestí a v tej výške sa rozhliadli po okolí. Pri zostupe nás zaujal hodinový stroj vežových hodín vyrobený koncom 19. storočia. Odborný výklad nám poskytol Jozef Schmiedl, ktorý sa o prevádzku a údržbu stroja stará už niekoľko desaťročí.
Vďaka za príjemne strávený deň. Veríme, že sa o rok stretneme opäť.


20.-23.11.2014

V Poprade v hoteli Satel sa konalo jubilejné 40. stretnutie rádioamatérov TATRY 2014. My sme prišli už vo štvrtok, konalo sa zasadnutie novozvoleného prezídia SZR. Pravidelné štvrtkové správy OM9HQ odvysielal zo spoločenskej sály Tóno OM3LU.
V piatok začali prichádzať prví návštevníci už pred poludním. Pri hotelovej recepcii prebiehala registrácia ubytovaných účastníkov. O štrnástej hodine sa rozbehlo stretnutie. Bolo možné zaplatiť členské SZR, predplatné Rádiožurnálu, zakúpiť DVD-čko so zborníkom TATRY 2014 a vybaviť lístky v QSL službe. Osobné stretnutia sa premiešali s burzou a ponukou predajcov HAM techniky. Debatilo sa pri občerstvení, aj na burze. Dano OM6DJ priniesol výstavku prvých čs. tranzistorákov a zbierku rôznych druhov induktorov. Vo vstupnej časti hotela Ing. Ján Šebo inštaloval expozíciu venovanú vynálezom Jozefa Murgaša a zároveň 150. výročiu jeho narodenia. V činnosti bola stanica s príležitostnou značkou OM40TATRY a tiež digitálny prevádzač na 2m a 70cm.
V sobotu od rána stretnutie pokračovalo. V spoločenskej sále fungoval stánok SZR, stánky predajcov HAM techniky, zaujímavá výstavka Dana OM6DJ a burza. O deviatej hodine začala oficiálna časť. Tóno OM3LU privítal prítomných a otvoril stretnutie. Roman OM3EI vystúpil so správou o činnosti SZR počas uplynulého roku. Nasledovali informácie predsedov komisií o príslušných aktivitách, odovzdávanie ocenení za výsledky v KV a VKV pretekoch a za úspešné ARES-ácke aktivity.
Pokračovali rozhovory a prednášky. Tóno OM3LU s Ferom OK1NOF mali prednášku o nových anténnych analyzátoroch. Tóno OM3LU rozvinul tému multibandové KV antény. Dano OM1DK nám porozprával ako spustil program SOTA na Slovensku. VKV fórum viedol Roman OM3EI a zaujímavé porovnanie parametrov SDR a klasických KV prijímačov predniesol Pavel OK7PM. Zasadnutie ARES-u organizoval Jaro OM1II. Až do večere sa debatilo.
Potom sme sa stretli v spoločenskej sále. Hamfest otvoril a moderoval Jaro OM1ii. Úvodný tanec činovníkov SZR aktivoval účastníkov hamfestu k pohybovým prejavom. Nálada bola výborná, tombola bohatá, zásobenie baru dostatočné. Tanečníci sa zabávali do druhej hodiny po polnoci. Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia na budúci rok.


11.10.2014

Už po desiaty raz sme sa stretli v penzióne Drozdovo v pohorí Veľkého Inovca. Príjemné slnečné počasie umožnilo rozvinúť burzu pred penziónom. Svoju konštrukciu KV portejblovej antény nám predviedol Milan OK2UR.
Po zvítaniach a prezenčke sme sa zapojili do debát a prehliadky burzy.
Stretnutie otvoril Imro OM2WM. Pre občerstvenie návštevníkov bol k dispozícii bar s príjemnou obsluhou a nechýbal výborný guláš. Ako už tradične, naše manželky sa pochválili svojimi koláčikmi. Teplé slnečné počasie nás vytiahlo von. Niektorí sa zahrali s deťmi, iní si pokecali pred penziónom, turistiky chtiví si vyšli na Veľký Inovec a záujmu sa tešili aj koníky.
Pred záverom nesmela chýbať hromadná fotka a po poludní sme sa rozlúčili. Tešíme sa dovidenia na Drozdove opäť 20. júna 2015.


13.9.2014

Uplynul rok a zase sme sa zišli na stretnutí v areáli športovej strelnice v Turanoch. Po prezentácii a zvítaniach nasledovala prehliadka burzy. Zapojili sme sa do rozhovorov a nakukli čo sa nachádza v tombole.
Michal OM6AZ sprevádzkoval na voľnom priestranstve KV portejblové pracovisko na 7 a 14 MHz. Vo vnútri prebiehali intenzívne debaty a konzumácia z ponuky bufetu. Nechýbal tradične výborný guláš.
Keď sa priblížilo poludnie a organizátori porátali predané lístky do tomboly, sála sa zaplnila. Jožko OM6AM privítal prítomných a zahájil losovanie. Tombola, ako už tradične, bola pestrá a kvalitná. Okrem termosiek a plastových výrobkov do domácnosti sa objavil vkusný čajový set, elektrická zubná kefka, praktické vešiaky na stenu a sada kotviacich laniek. Prekvapením boli originálne muflónie parohy, kvalitné vyhotovenie hriankovača a tiež keramický hrnček na sparenie bylinkových čajov. Romantické povahy potešila sada prútených výrobkov a bezzálievková kytička. Nechýbali nápoje rôznej hustoty a farby vrátane tradičných čučoriedok z Martinských holí. Šťastná výherkyňa kávovaru prevzala prvú cenu.
Na záver sa Jožko OM6AM poďakoval prítomným za účasť a poprial všetko dobré. Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia nabudúce.


22.-23.8.2014

Na 25. stretnutie rádioamatérov v Holiciach v Čechách sme vyrážali z Košíc v piatok o 02:00 UT. Počas krátkej zastávky pod Vysokými Tatrami nás privítalo svitanie s krásnou panorámou Kriváňa.
Príjemné letné počasie na holickom stretnutí prialo návštevníkom, aj burzovníkom rozloženým v areáli stretnutia. Láďa OK1FRT nám predviedol svoj elektro bicykel. Má na ňom inštalovanú zostavu s FT-817 a vertikálnou anténou a robí tak zaujímavé mobilné spojenia na KV. V burze bolo možné nájsť nielen rôznu elektroniku, vyradenú vojenskú techniku a výstroj, historické prijímače ale aj veci nesúvisiace s meritom stretnutia.
V hale telocvične sme sa pozdravili v stánku SZR a pozreli čo ponúkajú predajcovia rádioamatérskej techniky. Zastavili sme sa pri stánku firmy OM-Power. Tibor OM3RM nám predstavil novinky v ponuke koncových stupňov. Zaujala nás expozícia rádiokomunikačnej techniky Múzea československej armády, vrátane ukážky samopalov. Nasledovali ďalšie osobné stretnutia a posedenie v bufete "Pod briezkami".
Po skončení piatkovej časti stretnutia sme radi prijali pozvanie od Diany a Milana OM1ATT. Pripravili pre nás pohostenie. Príjemný čas bol vyplnený rozhovormi o expedíciách, pretekoch a témach súvisiacich.
V sobotu sa priestory stretnutia zaplnili návštevníkmi, pokračovala burza. Zastavili sme sa aj pri Jaromírovi OK2SW a zakúpili cesnak z jeho záhradky. Pokračovali sme návštevou haly telocvične a ďalšími stretnutiami. Zúčastnili sme sa tiež vyhlásenia výsledkov Holického pohára.
Miestom mnohých stretnutí boli priestory pred kultúrnym domom. Zišli sa tu aj účastníci CUC preteku. Zúčastnili sme sa časti KV fóra, posedeli chvíľu v bufete a po poludní nás čakala cesta späť do Košíc. Tešíme sa dovidenia o rok.


14.6.2014

Jubilejné a zároveň posledné 20. stretnutie rádioamatérov v Borovciach sa konalo v areáli kultúrneho domu. Po prezentácii nás pri vstupe prekvapil s milým privítaním Emil OM1AEK a darčekom pre účastníkov stretnutia - tesláckou elektrónkou E180F v originálnom obale. Po zvítaniach sme sa zastavili pri Romanovi OM3EI s agendou SZR a vybavili veci v QSL službe. V plnom prúde už boli debaty, aj burza.
Zhromaždili sme sa v spoločenskej sále a začalo sa oficiálne otvorenie spojené s gratuláciami. Nasledovali ďalšie stretnutia, všadeprítomné rozhovory, návšteva stánkov predajcov renomovaných značiek HAM zariadení a burzovanie. Aj tohto roku prišiel Radim OM2AMR s prezentáciou STS projektu (stratosférické balóny).
Vonkajšie aj vnútorné priestory boli zaplnené návštevníkmi. Aj naša mládež sa zišla v hojnom počte. K dispozícii bol výborne vybavený bufet s teplou a studenou stravou a nápojmi. Popoludní nás prekvapil svojim repertoárom ľudových piesní spevokol z Boroviec. Potom zahrali na heligónke a klávesovej harmonike niekoľko piesni Jožko OM5JG s manželkou Mirkou.
Rozlúčky boli srdečné. Ďakujeme Lacovi OM2ALA za perfektnú organizáciu stretnutia, nielen tohtoročného. Uplynulých 20 rokov vytvorilo peknú tradíciu, žiaľ týmto ročníkom v Borovciach končí. Veríme, že sa nájde partia nadšencov, ktorá prevezme štafetu.


8.3.2014

Na košickom stretnutí rádioamatérov, ktoré zorganizoval Ferko OM8TA, sa nás zišlo aj tohto roku okolo 100 účastníkov. Keď sme prišli, vo vstupnej časti Centra voľného času sa už intenzívne debatilo. Nechýbali gratulácie k MDŽ. Po zápise do prezenčky sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti a pozreli ponuku burzy. Bola tu aj firma Anico Slovakia s rádioamatérskymi zariadeniami Yaesu.
Ferko OM8TA privítal prítomných. Referát o aktivitách ARES-u v košickom kraji mal Stano OM8ST a Jano OM3ID, ktorý nás pozval do VKV pretekov. Rado OM8BU zauvažoval o vzájomných vzťahoch medzi koncesovanými rádioamatérmi a CB komunitou.
Pokračovali rozhovory a začali prednášky. Prvú mal Ivan OM0AM. Predstavil zaujímavú štatistiku výsledkov a aktivít slovenských staníc vo VKV pretekoch za posledných 20 rokov, čo vyvolalo čulú diskusiu v radoch poslucháčov. Svojimi poznatkami prispel aj Fero OM6AR, ktoré získal v pretekoch ako člen kontestového tímu OM6A (kolektívka OM3KHE).
V prednáške pokračoval Peter OM8AND na tému EME spojenia a použitie programu WSJT. Záujem u poslucháčov bol značný.
Na záver prednášok vystúpil Stano OM8ST a prezentoval praktické skúsenosti s konštrukciou, vlastnosťami a prevádzkou NVIS antény pre 80 a 40 metrov typu Cross Inverted V. Ukázal konkrétne riešenie antény pre portejblovú prevádzku.
Rozhovory v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici pokračovali cca do trinástej hodiny. Rozlúčili sme sa s prianím, že sa tu stretneme opäť o rok.


22.2.2014

V prešovskej reštaurácii na železničnej stanici sa po päťročnej prestávke opäť konalo rádioamatérske stretnutie. Tentoraz ho zorganizoval Rado OM0AMR.
Po zápise do prezenčky a zvítaniach privítal Rado prítomných. Nasledovali rozhovory na rôzne témy a miniburza. Zbierku na CB opakovač urobil Rado OM8BU. Počas diskusií sme využili ponuku reštaurácie na konzumáciu nápojov a teplej stravy.
Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia na košickom stretnutí.


15.-17.11.2013

V poradí už 39. stretnutie rádioamatérov TATRY 2013 sa uskutočnilo v Poprade v hoteli Satel. Slnečné počasie vo štvrtok nám umožnilo pohľad na panorámu Popradu a Vysokých Tatier. Pred hotelom sme stretli prvých účastníkov a taktiež pri recepcii. Krátkovlnnú anténu typu Windom natiahol Jozef OM5CD a Tóno OM3LU aktivoval stanicu OM39TATRY s pravidelnými správami SZR.
V piatok ráno činovníci SZR pripravili sálu. Prví účastníci stretnutia začali prichádzať už okolo 10-tej hodiny. Naša mládež mala na starosti prezenčku pre jednodňových účastníkov. Rozbehli sa debaty. Dalo sa uhradiť členské SZR a Rádiožurnál, zakúpiť na CD-čku zborník zo stretnutia a pracovala QSL služba.
Zaujímavé boli výstavky a ukážky rôznych zariadení. Miro OM3CU priniesol svoju zbierku telegrafných kľúčov, bzučiakov a vecí súvisiacich. Dano OM6DJ predviedol unikátne prístroje pre liečenie korónou, ktoré boli módnou záležitosťou v 20-tych a 30-tych rokoch minulého storočia (viď scénu vo filme Postřižiny). Tiež sa pochválil zbierkou Talismanov počínajúc prvým typom z Telegrafie a kompletným tesláckym radom od 304U po 308U. Milan OM4ABM priniesol rôzne zariadenia, ktoré používal pre výuku morzeovky.
Ponukou zaujali predajcovia zariadení. Firma Anico Slovakia ponúkala výrobky Yaesu, HCS komunikační systémy výrobky ICOM, VH Electronics uviedla novinku Kenwood TS-990 a zaujala tiež ponuka firmy DD Amtek.
Rozhovory pokračovali a rozvinula sa burza. Dala sa kúpiť kniha o histórii rádioamatérstva na Slovensku od Tóna OM3LU. Firma FatTailors vyšívala nápisy a obrázky podľa priania, prevažne na šiltovky. Aj deti si našli zábavku. Pre záujemcov bola možnosť robiť spojenia na FT-5000 pod značkou OM39TATRY. Debaty pokračovali až do večera.
V sobotu stretnutie oficiálne otvoril Tóno OM3LU a privítal prítomných. Činnosť SZR za uplynulý rok zhodnotil Roman OM3EI. Stretnutie pozdravili hostia z Českej republiky a Maďarska. Nasledovali správy predsedov jednotlivých komisií a odovzdanie ocenení za výsledky v KV a VKV pretekoch. Na záver prebehla krátka diskusia. V sále pokračovali stretnutia, burza, výstavky a pracovala stanica OM39TATRY.
Nasledovali prednášky. Ivan OK1TPW mal prednášku o APRS a D-STAR, Vlado OM4CW predstavil nový transceiver TS-990, Tóno OM3LU sa zameral na problematiku KV antén typu Windom, Ondřej OK1CDJ ukázal možnosti a spôsoby ovládania rádiostaníc cez internet. Stretli sa tiež ARES-áci. Digitálny wattmeter predviedli Fero OK1NOF a Tóno OM3LU. Záver prednášok patril Norkovi OM6NM, ktorý pútavo zhrnul skúsenosti z aktivít v Gambii v KV pretekoch CQ WW, kategória multi-multi.
Debatilo sa až do večera, kedy nastal čas pre hamfest. Mládež predávala lístky do tomboly a organizátori zabezpečili pestrú a bohatú tombolu. Aj DJ si pripravil aparatúru.
Hamfest otvoril a konferoval Jozef OM6AM. Vystúpil Pavel Ballo so zaujímavou prednáškou o ochrane svišťov v TANAP-e. Potom nasledoval tanec a zábava. Aj naše potomstvo sa bavilo. Rozložili sme si lístky do tomboly a tešili sa na výhry. Jozef OM6AM sa staral o veselú náladu pri losovaní. Pokračovala zábava, aj tanec a debaty pri bare.
Z tomboly ubúdalo, DJ udržoval tanečníkov v kole a rozhovory neviazli. Po polnoci boli vylosované posledné ceny. Pred treťou hodinou rannou sme sa rozišli do izieb. Tešíme sa dovidenia na jubilejnom 40. stretnutí.


12.10.2013

V príjemnom slnečnom, jesennom počasí sa konalo stretnutie v penzióne Drozdovo pod Veľkým Inovcom. Po zvítaniach a zápise do prezenčky sme sa zapojili do debát. Pozreli čo je v burze a pokračovali v rozhovoroch. Aj vonku na balkóne penzióna sa debatilo. Ako sa už stalo dobrým zvykom, naše ženy sa postarali o pohostenie koláčikmi a muži o koštovku rôznych nápojov z domácej produkcie. Fešné slečny vybavovali objednávky pri barovom pulte.
Čas v rozhovoroch rýchlo plynul a rýchlo sa minul aj výborný guláš. Nasledovala ďalšia séria debát a hromadná fotka účastníkov stretnutia. Pekné počasie vytiahlo diskutujúce hlúčiky pred penzión. Okolo poludnia sme sa rozlúčili. Tešíme sa opäť o rok.


14.9.2013

Drobný dážď na úvod stetnutia v Turanoch nás zahnal pod strechu a do vnútroných priestorov strelnice. Po zapísaní do prezenčnej listiny a zakúpení lístkov do tomboly sme sa zapojili do rozhovorov a prehliadky burzy. Zaujímavý transvertor priniesol Janko OM3ID. Medzitým prestalo pršať, tak sa debatilo nie len dnu, ale aj vonku.
Prezreli sme si, čo zaujímavé je nachystané do tomboly. Keď bol pripravený guláš a občerstvenie, zaplnili sme spločenskú miestnosť. Tu privítal prítomných Jozef OM6AM a začal záverečný bod programu - losovanie tomboly. Ako každý rok, bolo pri tom kopec zábavy. V tombole sa nachádzali samé hodnotné veci. Okrem iného svietidlá so senzorom, praktická elektronika do domácnosti, progresívne súčiastky pre konštrukciu HAM zariadení, busty teraz už menej známych dejateľov, ktorí rozkazovali vetru a dažďu - ako bonus boli k nim pribalené kvalitné baranice. Ďalej výber rôznych odrôd hrozna z dolniakov a nakoniec sada osviežujúcich nápojov.
Ďakujeme kolektívke OM3KHE za organizáciu ďalšieho vydareného stretnutia. Dovidenia nabudúce.


23.-24.8.2013

24. stretnutie rádioamatérov v Holiciach nás v piatok privítalo pekným počasím. Po prezentácii pri vstupe a úhrade vstupného nás najskôr zlákala burza vo vonkajších priestoroch. Okrem HAM zariadení, antén, súčiastok a ostatnej elektroniky sme našli aj staré prijímače a nemecký inkurant z 2. sv. vojny - prijímač EK10. Medzi tým sa konali stretnutia a bufetové občerstvenie.
Nasledovala návšteva predajných stánkov v telocvični, pozdravenie v stánku SZR a ďalšie stretnutia. Zaujala výstavka rádiokomunikačnej techniky z výzbroje bývalej ČSĽA a potom sme sa premiestnili do kinosály na prednášku a diskusiu s OK1RI o anténach.
Podvečer nás Milan OM1ATT a Diana pozvali na posedenie pri grile. Honza OK5TT sa postaral o gril a my o konzumáciu. Príjemná pohoda a debaty trvali do pozdných nočných hodín. Tu sú účastníci.
V sobotu sme pokračovali stretnutiami a obhliadkou čo nové na burze. Debatatovalo sa pri pive, aj v telocvični. Zaujala nás výstavka HAM prijímačov a vysielačov z 30-tych rokov minulého storočia od OK1XW a tiež zostavy zariadení pre príjem údajov z meteo družíc.
Kultúrny dom bol hlavným orientačným bodom. Stretli sa tu priaznivci ranných meteokrúžkov, aj účastníci obľúbeného CUC preteku.
V sobotu organizátori pripravili ďalšie zaujímavé aktivity, my sme však po poludní museli ísť späť do Košíc. Možno sa nám budúci rok podarí ostať do konca. Tešíme sa.


8.6.2013

V poradí 19. stretnutie v Borovciach sa konalo v kultúrnom dome a priľahlých vonkajších priestoroch. Organizáciu akcie zabezpečili a o výzdobu sály sa postarali Laco OM2ALA s XYL Katkou a členovia kolektívky OM3KVE.
Po úvodných pozdravoch sme sa zapísali do prezenčky a zastavili pri stánku SZR a QSL služby. Burza bola v plnom prúde, prišla aj firma AWAS s ponukou rádioamatérskeho tovaru. Sála kultúrneho domu sa zaplnila rozhovormi.
Zaujímavá akcia prebiehala v priestoroch za kultúrnym domom. Radim OM2AMR a jeho kolegovia vypustili stratosférický balón STS-4. Pomocou telemetrických údajov, ktoré balón vysielal, sledovali jeho pohyb a odpovedali na otázky účastníkov stretnutia. Pozri viac na stránke STS project.
Stretnutie otvoril Laco OM2ALA. Zúčastnených pozdravil viceprezident SZR Tóno OM3LU a tiež starosta obce Borovce. Stretnutie pokračovalo burzou a stretnutnutiami s rozhovormi či už vo vnútri, alebo vonku. Výborne vybavený bufet ponúkal guláš, držkovku, párky, nápoje a iné pochutiny, čím naplnil stravné návyky účastníkov.
Slnečné počasie prialo stretnutiam, aj burze a rozhovorom. Tiež mládež si našla svoje témy. Keď sa čas naplnil, poďakovali sme za organizáciu výbornej akcie a rozlúčili. Dovidenia na jubilejnom 20. stretnutí.


18.5.2013

Vrútocká kolektívka OM3KFV organizuje každé dva roky QRP stretnutie rádioamatérov. Pretože sme sa ostatného stretnutia nezúčastnili, tentoraz sme si ho nenechali ujsť. Konalo sa v penzióne Svätý Mitro, ktorý sa nachádza v agroturistickom komplexe nad dedinou Turčianske Kľačany.
Po úvodných zvítaniach sme sa zapísali do prezenčky a zapojili do debát. Nasledovala spoločná fotka účastníkov stretnutia a presun do spoločenskej miestnosti.
Alex OM6SA privítal prítomných a otvoril stretnutie. S prednáškou o SOTA aktivitách začal Jozef OM6TC. Zhrnul skúsenosti, doporučil optimálne metódy a vybavenie. V tejto téme pokračoval prednáškou Petr OK1DPX. Informáciu o moderných polovodičových prvkoch vhodných pre amatérske použitie podal Janko OM3ID. Ukázal tiež zaujímavú konštrukciu pre 430MHz až 24GHz pozostávajúcu z TCVR na 2 metre ako medzifrekvencie a riadiacej jednotky pre transvertory na 70, 23 a 13 cm zabudovaných v ALMES skrinke s tým, že transvertory pre 9, 6, 3 a 1 cm sú na stožiari s anténami.
Pozreli sme si výstavku zariadení. Zaujali nás repliky vysielačov použitých v sovietskom Sputniku a americkom Vanguarde. Konala sa mini burza. V prednáške pokračoval Miro OM7SM informáciou o svojich SOTA aktivitách. Igor OM3CUG predstavil zaujímavý šesť pásmový QRP transceiver z dielne KD1JV. Záverečnú prednášku mal Paľo OM3MY na tému KV antény a napájacíe vedenia.
Čas po poludní sa rozplynul v rozhovoroch a pri konzumácii gulášu. Ďakujeme organizátorom stretnutia a dovidenia o dva roky.


9.3.2013

Stretnutie rádioamatérov v Košiciach sa konalo aj tentoraz v Centre voľného času Technik. Aby sme nepremeškali začiatok, prišli sme pred deviatou hodinou. Zvítania sa konali už pred vchodom do budovy. Nasledoval zápis do prezenčky a debaty vo vstupnej hale.
Burza sa rozvinula vo vstupnej časti aj v spoločenskej miestnosti, ktorá sa zaplnila návševníkmi. Produkty Yaesu ponúkala firma Anico Slovakia.
Ferko OM8TA otvoril stretnutie. Privítal prítomných a zhodnotil aktivity rádioamatérov z východného Slovenska počas uplynulého roku. Stano OM8AXU referoval o činnosti ARES-u v košickom kraji. Čas stretnutia sa rozplynul medzi rozhovory a prednášky.
Paľo OM3WBY podal poslucháčom návod ako použiť dostupný softvér pre digi prevádzku a ako je to s hardvérovým vybavením našich PC. Laco OM8GT popísal prítomným funkcie a použitie programov pre tlačenie nálepiek na QSL lístky. Stano OM8AXU mal hodnotnú prednášku o NVIS anténach. Vysvetlil nám jednotlivé údaje uvedené v ionograme z Pruhoníc a ich súvis s šírením rádiových vĺn. Ivan OM0AM mal zaujímavú prednášku o SOTA programe a zhrnul svoje skúsenosti s aktiváciou jednotlivých vrcholov.
Po trinástej hodine sme sa rozlúčili a rozišli do svojich domovov. Tohto roku bola rekordná účasť - viac ako 100 návštevníkov nie len z východu, ale aj zo stredného a západného Slovenska. Ako už tradične, najdlhšiu cestu meral Ferko OK1NOF z Brandýsa nad Labem.


25.-27.1.2013

S potešením sme prijali pozvanie od členov kolektívky OM3KHE - OM6A na účasť v preteku CQ WW 160m, telegrafná časť. Akcia sa konala v osvedčenej lokalite Trusalová neďaleko Martina.
Prišli sme v piatok pred zotmením a zvítali sa s účastníkmi. Technický tím doladil L-anténu, ktorú natiahol počas predošlého víkendu a sprevádzkoval KV pracovisko. Testoval sa SDR prijímač.
Po večeri sme urobili stretnutie v bare. Jožkovi OM6AM sa narodil vnuk, preto sa konali prípitky a gratulácie. Prišiel aj Danko OM1NW s rodinkou. Zábava pokračovala, nechýbal spev s gitarou. Na poslednú chvíľu odvolal svoju účasť Jarko OM1ii. Stihol ale poslať utopence, ktoré pravidelne pripravuje každý rok. Vďaka Jarko, pochutnali sme si.
Miško OM6AZ urobil rozpis služieb operátorov a rozbehli sme pretek. Išlo to celkom pekne, stanice zo severnej Ameriky sa dali robiť v sobotu až do cca 06:00 UTC.
Milan OM1ATT dosiahol vek, ktorý ho oprávňuje k vstupu do klubu 50-tnikov. Preto hlavným programom v sobotu podvečer boli činnosti s tým súvisiace. Zišli sme sa v bare a Jožko OM6AM, ako šéf OM3KHE, poprial Milanovi všetko najlepšie. Nasledovali osobné gratulácie a rozbaľovanie darčekov. Nechýbalo tradičné sfúknutie sviečky narodeninovej torty a spoločná fotka. Tentoraz bez Niky OM8KW a Ondreja OM4FM, ktorí v tom čase sekali spojenia na 160-ke. Pokračovali sme v spoločenskej zábave, ku ktorej patrilo aj vypúšťanie teplovzdušných balónov, konzumácia studených mís a iné.
V nedeľu pred poludním nastalo zbalenie antén, zariadení a rozlúčka. Tešíme sa zase dovidenia chalani. Díky za perfektný víkend.


16.-18.11.2012

Hotel Satel v Poprade sa aj tohto roku stal miestom konania 38. stretnutia rádioamatérov TATRY 2012. Privítalo nás pekné slnečné počasie. Prví účastníci prichádzali v piatok už okolo poludnia. Vo vstupnej hale pri recepcii prebiehala registrácia ubytovaných v hoteli. Dalo sa zaplatiť členské SZR a Rádiožurnál a zakúpiť zborník zo stretnutia na CD-čku. Pracovala QSL služba. Pri vstupe do hlavnej výstavnej sály bola prezenčka pre jednodňových návšetvníkov. Počas celého stretnutia fungovala na KV príležitostná značka OM38TATRY.
Sála sa zaplnila burzou a návštevníkmi. Výstavku reproduktorov rozhlasu po drôte a školských pomôcok pre vyučovanie elektrotechniky a fyziky zriadili Dano OM6DJ a Miro OM3CU. Svoju knihu o histórii rádioamatérstva na Slovensku ponúkal Tóno OM3LU. Yaesu produkty predávala firma Anico Slovakia, zariadenia Icom priniesla firma HCS komunikační systémy, objednávky na vytlačenie QSL lístkov prijímal Béda OK1FXX a viazacie prostriedky Mastrant pre kotvenie a inštaláciu antén prezentovala firma Cassiopeia. Všade prítomné stretnutia a rozhovory zaplnili priestory sály a baru. Veselo bolo vo vstupnej hale, na burze aj s činovníkmi SZR.
V sobotu po raňajkách začala oficiálna časť stretnutia. Tóno OM3LU privítal účastníkov a Roman OM3EI podal správu o činnosti SZR za uplynulý rok. Prebehli referáty predsedov jednotlivých komisií prezídia SZR. Diváci zatlieskali oceneným za dosiahnuté výsledky v KV a VKV pretekoch. Po ukončení oficiálnej časti nasledovali prednášky. Ivan OK1TPW nám predstavil princípy a funkcie prevádzky APRS, Ondrej porozprával o pokusoch so stratosférickými balónmi, Pavol OK7PM zaujal prednáškou o SDR prijímačoch spojenou s praktickými ukážkami a Tóno OM3LU spolu s Ferkom OK1NOF nás oboznámili s analyzátorom pre vývoj VF zariadení. Konalo sa KV a VKV fórum, stretli sa ARES-áci, aj priaznivci SOTA aktivít. Zaujal nás Laco OM5AM s pútavým rozprávaním o jeho pôsobení v Angole. Vo výstavnej sále pokračovali stretnutia, rozmanitá burza, pracovalo stanovište SZR, aj prevádzka rádiostanice OM38TATRY.
Schýlilo sa k večeru a to znamenalo, že je na rade obľúbený hamfest. Aj teraz ho konferoval svojim osobitým humorným štýlom Jozef OM6AM. Ako už tradične, hamfest odštartovali úvodným tancom Roman OM3EI s XYL Jarkou. Rozprúdila sa zábava striedaná tancom, v prestávkach losovaním hodnotnej tomboly a rozhovormi, ktoré sa ukončili až pozde po polnoci.
V nedeľu po raňajkách sme sa rozlúčili s prianím dovidenia zase o rok.


13.10.2012

Pod Veľkým Inovcom sa konalo v penzióne Drozdovo siedme stretnutie rádioamatérov. Počasie bolo zahmlené a vyzeralo že spŕchne, to však nebránilo srdečným zvítaniam a rozhovorom. Zapísali sme sa do prezenčky a pozreli čo ponúka burza. Naše ženy sa pochválili koláčikmi a chlapi doniesli na koštovku burčiak a vínko z domácej produkcie.
Sála sa zaplnila debatnými krúžkami. Opravu transceivera na počkanie urobil Ferko OK1NOF, zápisy do OM Call-booku zabezpečoval Dušan OM2ADP a naše ženy sa bavili tiež. Najmladšími účastníkmi bola rodinka Rasťa OM1ARW. Keď sa čas priblížil k poludniu, dali sme si výborný guláš, zaliali ho nápojmi z baru a pokračovali v diskusiách.
Po poludní nasledovala hromadná fotka účastníkov stretnutia. Po nej sme dali ešte krátku debatu pred penziónom a rozlúčili sa. Ďakujeme Karolovi OM5KP a Karolovi OM5NS za zorganizovanie akcie a tešíme sa dovidenia nabudúce.


15.9.2012

Stretnutie v Turanoch, ktoré sa konalo v areáli športovej strelnice, zorganizovali ako obvykle členovia kolektívky OM3KHE. Zamračené počasie hrozilo zrážkami, nespadla však ani kvapka. Srdečne sme sa zvítali, zastavili pri stole s prezenčkou a pustili do debát. Rozbehol sa predaj lístkov do tomboly a burza. Prišiel tiež Tóno OM3LU so svojou knihou o histórii rádioamatérstva na Slovensku.
Rozhovory sa konali v celom areáli. Vonku, na burze, v spločenskej miestnosti. Aj naša mládež si podebatila. Jozef OM6AM sa pochválil svojou prvou vnučkou Terezkou a Imro OM2WM mobilným setupom pre krátke vlny. Medzitým kuchár ponúkol výborný guláš. Presunuli sme sa do spoločenskej miestnosti a keď sa sála zaplnila, prítomných privítal Jozef OM6AM a tiež Tóno OM3LU. Aktuálne témy ARES-u komentoval Jaro OM1II.
Nasledovalo losovanie tradične bohatej tomboly. Boli v nej napr. bábika v slovenskom kroji, praktická čajová súprava, kuchynský príbor, kryštálom riadené hodiny zvlášť vhodné pre zobrazenie GMT, transformátor do mikrovlnky spolu s vkusnou vázičkou, hodnotný parný hrniec. Z prírodných produktov to bol výber hrozna z Dolniakov a čučoriedky z okolitých holí. Medzi výhrami v závere tomboly sa objavili rôzne druhy osviežujúcich nápojov.
Na záver stretnutia sme sa rozlúčili a urobili fotku s prítomnými členmi OM3KHE.


8.9.2012

Aj tohto roku urobili rádioamatéri z Banskej Bystrice stretnutie v pohostinstve Trend na sídlisku Fončorda. Zapísali sme sa do prezenčnej listiny a zvítali s účastníkmi. Bol k dispozícii bar a dostatočné priestory pre rozhovory. Tentoraz boli najvzdialenejšími účastníkmi Ivan OM0ADI s jeho deťmi, ktorí prišli z Bardejova.
Pod prístreškom pred pohostinstvom sa konala burza a debaty. Z Nitry prišiel tiež Miro OM5AWS s rádioamatérskym sortimentom.
Dopoludnie ubehlo rýchlo v rôznych témach. Na záver sme si dali výborný guláš a prísľub dovidenia zase o rok.


9.6.2012

Na stretnutie v Borovciach sme vyrazili z Košíc o 04:00 SELČ. Predpoveď počasia pre západné Slovensko nebola priaznivá, do cieľa sme však prišli cca po štyroch hodinách svižnej jazdy bez dažďa. Zaparkovali sme, zvítali sa a zapísali do prezenčky.
Vo vstupnej hale sa debatilo v plnom prúde. Tiež tu bol Roman OM3EI s agendou SZR a Rádiožurnálu a nechýbala QSL služba v zostave Vilo OM3MB a Števo OM3JW.
V zaplnenej sále sa rozbehla burza a osobné stretnutia. Vyplnené formuláre pre registráciu v OM Callbooku preberal Dušan OM2ADP. Hoci počasie hrozilo dažďom, pokračovala burza vo vonkajších priestoroch kultúrneho domu aj s rozhovormi.
Laco OM2ALA otvoril stretnutie. Naše XYLs si predebatovali svoje témy, tiež mládež a aj my. Dano OM1NW s Lenkou sa pochválili synčekom Tomáškom, veríme že budúcim rádioamatérom. Čas v rozhovoroch a burzovaní rýchlo plynul. K dispozícii bol perfektne vybavený bufet s gulášom, držkovou polievkou a nápojmi podľa chuti.
Po poludní sme sa rozlúčili. Tešíme sa dovidenia o rok.


17.3.2012

Košické stretnutie rádioamatérov sa aj tohto roku konalo v Centre voľného času Technik na Orgovánovej ulici. Organizátor stretnutia Fero OM8TA vítal účastníkov vo vstupnej hale. Konali sa srdečné zvítania. Prišiel aj najstarší aktívny rádioamatér Gejza OM8CA, ktorý tohto roku v decembri oslávi 95 rokov.
Jedna časť burzy sa rozložila vo vstupnej hale a ďalšia časť bola v spoločenskej miestnosti. Nechýbala firma ANICO s ponukou zariadení od YAESU. Srdečné stretnutia a rozhovory zaplnili celú miestnosť. Fero OM8TA privítal prítomných, informoval o aktivitách v košickom regióne a odovzdal diplomy za dosiahnuté výsledky v pretekoch. Stano OM8AXU predniesol správu o činnosti ARES-u a plánovaných akciách v tomto roku.
Nasledovali prednášky. Ivan OM0AM ukázal jeho video záznamy z aktivácií vrcholov v programe SOTA na východe Slovenska a podelil sa so skúsenosťami. Paľo OM3WBY prezentoval možnosti použitia programov a príslušného hardvéru pre digitálne druhy prevádzky. Laco OM8GT porozprával o možnostiach používania internetovej výmeny QSL lístkov pomocou E-QSL.
Čas v debatách rýchlo uplynul. Na záver stretnutia sme si popriali všetko dobré a zase dovidenia.


27.-30.1.2012

Členovia kolektívky OM3KHE - OM6A sa rozhodli zúčastniť tohtoročnej telegrafnej časti preteku CQ WW 160m z osvedčeného QTH v horskom rekreačnom zariadení Trusalová. S vďakou sme prijali pozvanie a na miesto preteku prišli v piatok popoludní za krásneho slnečného a mrazivého počasia, ktoré vydržalo počas celého pobytu. Všade plno snehu. Vybalili sme sa, ubytovali a zapojili do inštalácie antén a KV zariadení. Porada určila taktiku a rozpis služieb operátorov. Večerný čas pred začiatkom preteku sme vyplnili debatami v bare. Pre hladné žalúdky boli pripravené utopence a koláčiky, ktoré pripravili Vierka OM8YL a Jarko OM1ii.
Pretek odštartoval Michal OM6AZ. Činnosť na pásme bola intenzívna až do neskorých ranných hodín v sobotu. Keď sa pásmo zavrelo, urobili sme si prechádzku po okolí rekreačného strediska.
Lyžiarskou výstrojou vybavená skupina vyšla na Martinské hole, 1457 m.n.m. Michal OM6AZ s Ondrejom OM4DW aktivovali SOTA lokalitu Veľká lúka, 1476 m.n.m. na KV pásmach. Urobili tiež niekoľko fotiek okolia.
V sobotu podvečer sme pokračovali v preteku, športových aktivitách a debatách v bare. Prišiel nás pozdraviť aj starosta obce Turany.
V nedeľu sme si urobili výlet zasneženou dolinou k šútovskému vodopádu. Michal OM6AZ a Ondrej OM4DW vyšli na Kubínsku hoľu a aktivovali ďalšiu SOTA lokalitu Minčol 1394 m.n.m. Večer pred koncom preteku nesmela chýbať fotka účastníkov.
V pondelok ráno sme zbalili zariadenia a antény a poďakovali chalanom z OM3KHE za skvelý víkend s fajn partiou. Tešíme sa zase dovidenia.


17.-20.11.2011

Tohto roku sa 37. stretnutie slovenských rádioamatérov TATRY 2011 konalo v Poprade v hoteli Satel. Dôvodom bola rastúca nespokojnosť so službami v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch, kde sa konali predošlé stretnutia.
Ubytovali sme sa v hoteli už vo štvrtok popoludní. Jozef OM5CD natiahol windomku a sprevádzkoval v spoločenskej sále KV pracovisko, z ktorého Tono OM3LU vysielal pravidelné správy SZR. Nasledovala prevádzka s príležitostnou značkou OM37TATRY. Jednalo prezídium SZR.
Piatkové ráno prinieslo nevľúdne inverzné počasie, ale nás to neodradilo od prechádzky centrom Popradu. Pred poludním sa začali prípravy stretnutia v spoločenskej miestnosti. Miro OM3CU a Dano OM6DJ pripravili výstavku elekróniek.
Po poludní začali prichádzať prví účastníci stetnutia. Ubytovanie mal na starosti Braňo OM2FY, členské do SZR a predplatné Rádiožurnálu riešili Jaro OM1ii a Igor OM6CI. Bol na predaj zborník zo stretnutia na CD a pracovala QSL služba. Naše YL registrovali jednodňových účastníkov a celé to organizoval Roman OM3EI.
Rozbehla sa burza. ICOM zariadenia ponúkala firma HCS komunikační systémy z Prahy a YAESU zariadenia maďarská firma ANICO. Bola príležitosť nechať si vyšiť na šiltovku napr. svoju značku. Výstavku elektróniek a meracích prístrojov pre elektrónky zrealizovali Dano OM6DJ s Mirom OM3CU. Odpovedali na zvedavé otázky účastníkov stretnutia.
Sála sa zaplnila rozhovormi a debatnými krúžkami. Tono OM3LU ako autor knihy "Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952" podpisoval venovania. Aj mládež si podebatila.
V sobotu sa v kongresovej sále konalo oficiálne otvorenie stretnutia. Tono OM3LU privítal prítomných a Roman OM3EI predniesol správu o činnosti SZR za uplynulý rok. Po referátoch jednotlivých vedúcich komisií nasledovalo vyhodnotenie súťaží a odovzdanie ocenení. Medzitým pokračovala burza, debaty pri bare, výstavka elektróniek a stretnutia účastníkov.
Nasledovali prednášky. Míla OK1VUM predviedol v reále diaľkové ovládanie zariadení ICOM cez Internet, Tono OM3LU a Fero OK1NOF predstavili zaujímavý wobler, zasadli tiež ARES-áci. Zariadenie Remoterig pre diaľkové ovládanie TRX-ov prezentoval Ondrej OK1CDJ. Zaujímavé informácie a detaily, ktoré sa nedostali do knihy "Dokumenty z histórie rádioamatérstva ..." podal v besede Tono OM3LU. Nechýbalo tradičné KV a VKV fórum. Celý deň pokračovali debaty a prevádzka príležitostnej značky OM37TATRY. Podvečerný čas pred hamfestom sme vyplnili posedením v bare a vo vstupnej hale hotela.
Hlavný večerný program - rádioamatérsky hamfest - moderoval svojim typickým humorným štýlom Jozef OM6AM. Úvod patril krstu knihy od Tona OM3LU. Nasledoval tanec a zábava. Pauzy medzi tanečnými kolami vypĺňali losovania bohatej tomboly. Na každú ďalšiu sme sa tešili či už v tanci, alebo debatách. Keď sa čas v rozhovoroch preklopil cez polnoc, tance nadobudli vyššiu dynamiku, niekedy až s prvkami akrobatického rock'n'rollu. Tu je záverečná fotka hamfestu o 03:40 SEČ.
Po raňajkách v nedeľu ráno sme sa rozlúčili. Dovidenia zase o rok.


8.10.2011

V penzióne Drozdovo pod Veľkým Inovcom sme sa zišli už siedmy raz na stretnutí, ktoré zorganizovali Karolovia OM5KP a OM5NS. Po úvodných zvítaniach sme sa presunuli do zaplnenej sály a zapísali do prezenčky Tohto roku ju mal na starosti Marián OM5RS. V plnom prúde bola burza, pokračovali zvítania a rozhovory. Chlapci z dolniakov priniesli na koštovku burčiak a firma AWAS pestrý sortiment rádioamatérskeho tovaru. Dušan OM2ADP prijímal registračné údaje pre OM Call Book.
Podebatili si naše XYL, aj zbytok účastníkov. Fešná obsluha ponúkala v bare rozmanité občerstvenie a nechýbal výborný guláš. Po poludní sme sa zhromaždili pred penziónom a urobili spoločnú fotku. Prevetrali sme sa v okolí penziónu a pohladili psíka Janka OM3ID. Na záver pozreli miestny chov prasiatok a rozlúčili sa.


17.9.2011

Tohto roku sa stretnutie v Banskej Bystrici presťahovalo na sídlisko Fončorda do pohostinstva Trend. Pri zápise do prezenčnej listiny sme sa pozdravili s Ľudom OM7AX a účastníkmi stretnutia. Bol k dispozícii bar s občerstvením. Pozreli sme čo ponúka firma AWAS a pokračovali v debatách.
Dušan OM2ADP sprevádzkoval na internete stránku s databázou slovenských koncesovaných rádioamatérov a podal informáciu o spôsobe registrácie. Keď sa čas priblížil k poludniu, skonzumovali sme guláš a rozlúčili s prianím dovidenia zase o rok. Na spiatočnej ceste sme si urobili zastávku v Uľanke a pozdravili Julka OM7CG a jeho XYL.

Ad Fin.
O tri týždne neskôr nás zarmútila správa, že účastník stretnutia a náš priateľ, ktorý dlhé roky pôsobil v Košiciach, Zdeněk Makarius OM3WZM, nás náhle navždy opustil.


10.9.2011

Ako už tradične, usporiadali členovia kolektívky OM3KHE stretnutie v areáli športovej strelnice v Turanoch. Zvítali sme sa s účastníkmi, zapísali do prezenčky, zakúpili lístky do tomboly a zapojili sa do rozhovorov Aj mládežníci podebatili. Jarko OM1ii sa pochváli kufríkom s portejblovým KV vybavením vrátane mini vertikálu. Pokračovali sme prehliadkou burzy s debatami pod strechou strelnice a v spoločenskej sále.
Vonku rozvoniaval kotlíkový guláš. Bol výborný a nechýbal ani nápojmi vybavený bufet. Posledným bodom programu bola bohatá tombola. Ako aj po minulé roky, viedol ju v zábavnom štýle Jožko OM6AM s pomocou šumných asistentiek. Zhromaždeniu v sále predstavil obsah tomboly. Boli v nej napr. kvalitné koaxiálne káble, praktické plážové tašky, disketové boxy v originálnom balení, technické zariadenia rôznej veľkosti, hmotnosti a činnosti. Tiež perfektné vyhotovenie rámovej antény, kuchynská keramika, zmes hrozna rôznych odrôd, ktoré doniesli chlapci z dolniakov a čučoriedky z okolitých holí. Záver tomboly korunovali značkové vínne destiláty a darčekový kôš.
Nasledovala rozlúčka a poďakovanie chalanom z OM3KHE za príjemne strávený deň. My sme pokračovali do Liptovskej Lúžnej. V kuchyni bol sprevádzkovaný vyššie spomínaný portejblový kufrík, o barbecue sa postarali Nika s Ondrejom. Skonzumovali sme klobásky aj koláčiky, posedeli na priedomí a v rámci rozhovorov pofajčili viržinky.
V nedeľu po osviežení sa rannou kávou odbehol Jarko OM1ii telegrafnú časť OTC preteku.


26.-29.8.2011

Tento rok sme sa dostavili do Holíc na 22. stretnutie rádioamatérov už o deň skôr vo štvrtok. Dôvod bol ten, aby sme v piatok stihli otvorenie medzi prvými. Vonkajšie priestory sa zaplnili návštevníkmi v rozhovoroch a predajcami rádioamatérskej techniky. Rôznorodý sortiment dopĺňali aj kuchynské potreby a staré prijímače, nechýbali ani vychýrené pardubické perníky.
V športovej hale sme sa zastavili pri stánkoch SZR a ČRK, pozreli ponuky predajcov, pozdravili v stánku ČAV Honzu OK1UU a podebatili pri OK QRP klube. Zaujala výstavka kryštáľov a spojovacej techniky ČSĽA.
Horúce a slnečné počasie nás popoludní zahnalo do tieňa, nasledovali debaty pri konzumácii osviežujúcich nápojov.
Podvečer sme sa presunuli k Milanovi OM1ATT a pokračovali v rozhovoroch. Milan a jeho XYL Martina pripravili výborné pochutiny na drevenom uhlí. Nechýbali vychladené nápoje. Novou akvizíciou sa pochválil Jaro OM1ii. V rámci debaty Milan OM1ATT zaspomínal a ukázal fotky z expedícií a tiež niektoré ocenenia z pretekov. Počasie bolo priaznivé, preto program po zotmení sme vyplnili aktivitami v záhradnom bazéne. Toto je spoločná fotka plavcov a divákov.
Slnečné počasie v sobotu prilákalo množstvo návštevníkov. Pokračovali stretnutia a rozhovory, nechýbali tradičné debaty pred kultúrnym domom. Zaujala nás výstavka vysielacích zariadení vyrobených rádioamatérmi z Turnovského regiónu v období pred a po 2.svetovej vojne, ktoré prezentoval Viktor OK1XW.
Po poludní sme sa rozlúčili. Na spiatočnej ceste boli plánované dve zastávky. Najskôr vo Valašskom Meziříčí v paláci Kinských, kde sa konala výstavka starých prijímačov a potom u Jožka OM6AM vo Vrútkach. Podebatili sme a skonzumovali výborné pohostenie, ktoré pripravila Jožkova XYL Dáška. Konečnou zastávkou bola naša drevenička v Liptovskej Lúžnej, kde sme si naplánovali predĺžený víkend na záver prázdnin.
V pondelok 29. augusta sme išli do Banskej Bystrice, kde sa v areáli pamätníka a múzea Slovenského národného povstania konali oslavy 67. výročia. Pozreli sme si stálu expozíciu múzea vo vonkajších priestoroch a tiež nás zaujala technika a vojaci v dobovej výzbroji a výstroji. Neďaleko bola umiestnená malá expozícia súčasnej techniky armády SR.
Potom sme sa premiestnili na stanicu, kde sa nachádzal pancierový vlak Štefánik operujúci v Slovenskom národnom povstaní. Bola tam posádka vojakov Slovenskej povstaleckej armády, údržbárska čata a tiež niektorí otravní diváci. Opodiaľ na peróne sme obdivovali perfektne udržiavanú transportnú techniku.


11.6.2011

Na 17. stretnutie rádioamatérov v Borovciach sa nám z Košíc podarilo vyštartovať už o 04:15 SELČ, takže sme zaregistrovali náš nový traťový rekord s príjazdom o 08:25 SELČ. Strenutie sa konalo v budove obecného úradu a priestranstve za budovou. Zvítali sme sa s Lacom OM2ALA a jeho XYL Katkou ako hlavnými organizátormi, s ďalšími návštevníkmi a zapísali sa do prezenčky.
Vo vstupnej hale mal na starosti agendu SZR Roman OM3EI a zároveň preberal prihlášky do OM Callbooku. Pred QSL službou sa tvoril rad, ktorý obsluhovala QSL služba v zložení Števo OM3JW a Vilo OM3MB. Firma AWAS ponúkala rôzny rádioamatérsky tovar a rozbehli sa debatné krúžky. Vo vnútri budovy už bola burza a stetnutia v plnom prúde
Laco OM2ALA a Tono OM3LU privítali prítomných a otvorili stretnutie. Nasledovali debaty a stretnutia na burze vonku a v budove. Aj tohto roku bola slušná účasť dorastu a omladiny. Účastníkov stretnutia bolo viac ako 480, čo sa prejavilo zaplnením sály a vonkajších priestorov. Dobre zásobený bufet určite uspokojil každého návštevníka.
Popoludní sme sa rozlúčili so želaním všetkého dobrého a dovidenia.


12.3.2011

Aj tohto roku zorganizoval Ferko OM8TA stretnutie rádioamatérov z Košíc a košického regiónu v Centre voľného času Technik. Naša família bola v tom čase mimo Košíc, preto fotenie zabezpečili Jojo OM3ZAS a Miloš OM3FZ.
Vstupné priestory sa zaplnili účastníkmi stretnutia a tiež sála, kde sa konala burza.
Ferko OM8TA privítal prítomných a otvoril stretnutie. Poinformoval o rádioamatérskych aktivitách a odovzdal diplomy za dosiahnuté výsledky v pretekoch. O činnosti ARES-u porozprával Stano OM8AXU.
Nasledovali rozhovory na rôzne témy a prednášky. Stano OM8AXU urobil ukážku použitia PC pre ovládanie TRX-u a vedenie pretekárskeho denníka. Peter OM0TM mal prednášku o prevádzke APRS, ktorú doplnil praktickými ukážkami. Pokračovali osobné stretnutia a debaty.
Okolo poludnia sa účastníci stretnutia rozlúčili. Prezenčka dokladuje vyše 80 prítomných.


28.-30.1.2011

Michal OM6AZ nás pozval k účasti v preteku CQ WW 160m, ktorý aj tohto roku organizovala kolektívka OM3KHE v lokalite Trusalová pri Martine. Z Košíc sme vyštartovali v piatok podvečer. Zapadajúcim slnkom osvetlený tatranský Kriváň nás odmenil krásnou panorámou.
Srdečné zvítania v Trusalovej na chvíľu prerušili dokončenie stavby antén. Ubytovali sme sa a zapojili do inštalácie vysielacieho pracoviska. Nasledovala porada v spoločenských priestoroch chaty za účelom určenia taktiky a rozpisu služieb. Členovia OM3KHE predviedli nové klubové outfity a tiež prezentovali netradičné balenia občerstvujúcich nápojov vhodných pre použitie v preteku.
Čas pred začiatkom sme trávili debatami na rôzne témy. Aj s miestnymi poľovníkmi, ktorí tu mali svoje víkendové stretnutie. Posilnili sme sa utopencami a Vierka OM8YL odštartovala pretek ponukou sladkých koláčikov operátorom.
Pekné sobotné dopoludnie vytiahlo mládež na lyžovačku na Kubínsku hoľu. Podvečerný čas sme vyplnili meraním vlastností duplexera pre prevádzač na 2 metre, rozhovormi a spevom s gitarovým doprovodom. Niektoré klubové témy riešil Jozef OM6AM z pozície šéfa kolektívky nekompromisne.
V sobotu pred zotmením pokračovali operátori v preteku do nedeľného rána.
Pred poludním sme sa rozlúčili a poďakovali chalanom z OM3KHE za výbornú zábavu. Na spiatočnej ceste do Košíc sme si urobili zastávku na Kubínskej holi. Mládežníci využili krásne počasie na lyžovačku.


19.-21.11.2010

36. medzinárodné stretnutie rádioamatérov vo Vysokých Tatrách sa tohto roku z dôvodu rekonštrukcie interiéru hotela Hutník 1 konalo v Hutníku 2 v Tatranských Matliaroch.
Po zvítaniach pred hotelom a vo vstupnej hale nasledovala prezentácia a ubytovanie účastníkov, o ktoré sa postarali členovia kolektívky OM3KTY z Popradu. Zaplatili sme členské SZR a predplatné Rádiožurnálu, vybavili veci v QSL službe a pokračovali rozhovormi. V telocvični sa rozbehla burza a debaty. Pred zotmením sme ešte stihli natiahnuť dipól pre KV a zapojiť sa do aktivít vo vstupnej hale a pri bare. Svoje témy si našli mládežníci, aj naše XYL.
Miro OM3CU a Dano OM6DJ zriadili výstavku starých aj novších meracích prístrojov. Navštívili sme stánok ČRK a tiež predajcov rádioamatérskych zariadení a príslušenstva. Piatkový večer pokračoval stretnutiami a rozhovormi do neskorých večerných hodín.
V sobotu otvoril oficiálny program stretnutia Tono OM3LU. Zaplnená sála si vypočula správu o činnosti SZR v uplynulom období, ktorú predniesol prezident SZR Roman OM3EI. Za Telekomunikačný úrad SR pozdravili stretnutie Ing. Kováčová a Ing. Vaculík. Pozdravy priniesli prezident poľského zväzu rádioamatérov PZK Piotr SP2JMR a Jarda OK1WF za český ČRK. Franz OE1AOA v mene rakúskej rádioamatérskej organizácie ÖVSV zapožičal slovenským rádioamatérom lineárny prevádzač zo 70cm na 2m/13cm. Zatlieskali sme oceneným.
Nasledovali prednášky a rozhovory. Univerzálny merací prístroj predstavili Imro OM5GU a Tono OM3LU.
Ferko OK1NOF ukázal návštevníkom ďalší prístroj zo svojej dielne - merač frekvencie, kapacity, indukčnosti a kryštálov. Rokoval ARES pod vedením Jarka OM1ii. V pauze medzi prednáškami sme sa občerstvili v bare, podebatili a zapojili do aktivít, ktoré vo vstupnej hale zorganizoval Marcel OM8DM. Jednalo sa o súťaž v ryžovaní zlata. Úspešní súťažiaci si odniesli domov certifikát, na ktorom boli vlepené vyryžované zlatinky.
Program pokračoval prednáškou Zdenka OK1DFC o EME transvertore pre 13 cm. Už tradične sa veľkej pozornosti účastníkov tešili VKV fórum, ktoré viedol Rasťo OM3BH a KV fórum so Štefanom OM3JW. Prednášky uzavreli Rasťo OM3BH so správou o účasti v šampionáte WRTC a Tono OM3LU, ktorý nás oboznámil s pripravovanou knihou o histórii a vývoji rádioamatérskeho hnutia na Slovensku.
Nasledovala večera a hamfest. Niektorí sa venovali viac debatám, iní tancu, avšak tombola bola v centre záujmu. Medzi rôznymi technickými a tekutými výhrami sa nachádzala aj misa kuracích krídielok. Hamfest sa ukončil karaoke vystúpením.
V nedeľu ráno sme sa rozlúčili s prianím dovidenia o rok.


18.9.2010

V reštaurácii Mýto zorganizovali stretnutie rádioamatéri z Banskej Bystrice. Počasie bolo slnečné, preto sme využili záhradnú časť. Už sa tu varil guláš. Zapísali sme sa do prezenčky, pozdravili s organizátormi a návštevníkmi.
Rozprúdili sa rozhovory. Firma AWAS ponúkala širokú ponuku tovaru pre rádioamatérov. Čas sa v rozhovoroch rýchlo priblížil k poludniu. Dali sme si guláš a rozlúčili s prianím všetkého dobrého.
Pred návratom domov sme sa ešte poprechádzali vynoveným centrom mesta.


11.9.2010

V Turanoch na stretnutí rádioamatérov pršalo, preto sa registrácia účastníkov konala pod strechou v priestore strelnice. Rozložila sa tu burza a konali zvítania s debatami. Zakúpili sme lístky do tomboly a presunuli do spoločenskej miestnosti.
Nakukli sme čo je v tombole a išli na prednášku Petra OK2ULQ o APRS. Nasledoval guláš z diviny a ďalšie rozhovory.
Skupina technickej podpory v zložení Fero OM6AR a Miro OM6TU spojazdnila ozvučenie a slova sa ujal Jozef OM6AM. Privítal prítomných a pozval k losovaniu v tombole. Ako už tradične, obsahovala samé hodnotné veci, ako napr. vedierko čučoriedok, ktoré na okolitých holiach nazbieral Paľo OM6AL. Určite mal radosť výherca slúchadiel v krabici od renomovanej firmy Heil a tiež ďalší, ktorý obdržal praktickú tankovú kuklu. Dievčatá vyhrávali výhradne značkové oblečenie. Prekvapili funkčné satelitné prijímače, stačí inštalovať Czechlink kartu. Potešili vkusné kuchárske zástery, rôzne napájacie zdroje, hodnotné tašky na notebooky, príp. iné použitie. V tombole nechýbali taktiež obvyklé osviežujúce nápoje.
Na záver stretnutia poďakoval Jozef OM6AM za účasť a návštevníci za skvelú zábavu.
My sme sa potom presunuli do našej dreveničky v Liptovskej Lúžnej. Pretože stále pršalo, plánované barbecue sa nekonalo v záhrade, ale v kuchyni. Prišiel nás pozrieť Ferko OM6AR. Podebatli sme, pojedli a príjemne posedeli. Dovidenia v Turanoch o rok.


27.-28.8.2010

Ked sme v piatok pred poludním prišli na 21. holické stretnutie rádioamatérov, privítali nás zatiahnutá obloha a naši starí známi. Na vonkajšom priestranstve ponúkala burza všetko možné.
Zastavili sme sa pri stánkoch klubov v športovej hale a pozreli, čo ponúkajú na predaj firmy s rádioamatérskym zameraním. Niektorí návštevníci už stihli realizovať slušné objemy nákupov. Zaujala výstavka starej vojenskej komunikačnej techniky. Nasledovali debaty vonku a pri pive.
Podvečer sme prišli k Milanovi OM1ATT, ktorý so svojou XYL Martinou pripravil výborné pohostenie s grilovanými špecialitami, zeleninovými šalátmi a nápojmi rôzneho druhu. Kvalitu vody pred večernými aktivitami v bazéne skontroloval Roman OM4KW a o veselú náladu sa staral Jozef OM6AM. Aj decká mali zábavu. Nácvik správneho nasadenia slúchadiel absolvoval ako nádejný HAM najmladší účastník párty - Michal.
Debatilo sa o všetkom možnom a keď sa zotmelo, nasledovalo večerné kúpanie v záhradnom bazéne. Niektorí odvážlivci nestrácali čas s postupným ochladzovaním tela, čo museli kompenzovať zvýšeným príjmom kalorických nápojov. Nasucho neobišli ani tí, čo boli suchí.
V sobotu ráno pršalo, tak sme sa zdržiavali v športovej hale. Pred poludním dážď ustal a my sme pokračovali v stretnutiach a rozhovoroch pred kultúrnym domom. Po poludní sme sa rozlúčili a vydali na spiatočnú cestu do Košíc.


19.6.2010

Daždivá predpoveď počasia v termíne konania 16. stretnutia rádioamatérov v Borovciach nebola priaznivá. Keď sme za včasného rána vyštartovali z Košíc zdalo sa, že pesimistická prognóza meteorológov sa vyplní. Viac ako polovicu cesty pršalo. Avšak pred cieľom sa obloha začala vyjasňovať, takže zvítania pred kultúrnym domom sa zaobišli bez dáždnikov. Zapísali sme sa do prezenčky a pokračovali vo zvítaniach. Vo vstupnej hale pracovala QSL služba a tiež sa dalo zaplatiť členské SZR a predplatné Rádiožurnálu.
Burza bola v plnom prúde v budove, aj vonku. Organizátori pozdravili prítomných a otvorili strenutie. Nasledovali debaty v sále, na burze v budove, aj vonku.
Jarko OM1ii predviedol komunikáciu v pásme 3cm. Naše XYL ponúkli domáce koláčiky a podebatili si tiež mládežníci. Z Brandýsa prišiel aj Ferko OK1NOF. Podpísali sme sa na pozdravný dopis Jožkovi OM3QQ, ktorý sa stretnutia nemohol zúčastniť zo zdravotných dôvodov.
Čas sa priblížil k poludniu v debatách, burzových aktivitách a príjemných rozhovoroch, takže nasledovala konzumácia jedál a nápojov z ponuky bufetu.
Po poludní sme uzavreli témy a s prianím do skorého videnia sa rozlúčili.


8.5.2010

Na chatu pri Košiciach sme pozvali našu košickú rádioamatérsku partiu. Pretože Stano OM8AQ sa stal členom klubu 50-nikov, konali sa veselé gratulácie a fotenie.
Po prípitku nasledovala voľná zábava, opekanie klobásky a krkovičky na drevenom uhlí a príprava kotlíkového guláša.
Marcel ako skúsený pištolník sa dostavil aj so svojou vinčestrovkou, ktorú nechal prítomným kolovať.
Polievka sa varila a debaty pokračovali. Postavili sme terče a urobili šampionát v streľbe zo vzduchovej pušky a pištole. Naši mládežníci urobili vyhodnotenie a potom nasledoval výborný guláš. Takto sme trávili príjemné sobotné popoludnie. Dovidenia na ďalšom posedení.


13.3.2010

V centre voľného času na sídlisku Terasa sa konalo tradičné stretnutie rádioamatérov z Košíc a okolia, ktoré organizačne zabezpečil Ferko OM8TA. Tohto roku sa do prezenčných listín zapísal rekordný počet účastníkov. Zaujímavé rozhovory a stretnutia sa premiešali s burzou.
Ferko OM8TA privítal prítomných a odovzdal diplomy za aktivity v pretekoch. Stano OM8AXU zhodnotil činnosť ARESu v košickom kraji za uplynulý rok, Gejza OM8CA zaspomínal na doby minulé.
Prednášky boli ďalším bodom stretnutia. Zdenko OM3WZM nám porozprával o možných ohrozeniach a spôsoboch prieniku škodlivých softvérov do našich počítačov z internetu.
Stano OM8AXU ukázal zaujímavé merania vykonané s analyzátorom na šikmom dipóle v pásme 80 metrov. Tiež nám predstavil svoju konštrukciu mobilnej antény pre KV pásma.
Po poludní bol program stretnutia vyčerpaný. Dovidenia na budúci rok.


31.12.2009 - 2.1.2010

Na stretnutí v Tatrách prišiel Roman OM3EI s návrhom usporiadať rádioamatérsky Silvester v horskom hoteli Lomy neďaleko Partizánskeho. Nápad to bol zaujímavý, tak sme prisľúbili účasť.
Do hotela sme prišli popoludní, ubytovali sa a zapojili do spoločenských aktivít.
Silvestrovskú zábavu otvoril hotelový manažment uvítaním hostí. Po výbornej večeri doladili muzikanti svoje PA stupne na max a začala tancovačka. V prestávkach sme v bare dopĺňali stratené tekutiny. Zábava gradovala. Novoročný prípitok zavŕšil ohňostroj. Nasledovala tombola a koštovka koláčikov. Muzikanti hrali na telo aj do skoku, preto výborná nálada vydržala až do rána.
V piatok nás prišli pozrieť Ferko OM6AR a Miška OM4AQW. Príjemný popoludňajší výlet k lyžiarskej zjazdovke sme ukončili v bare teplým čajom. Večerný program vyplnil spev s gitarami, kartové hry a rozhovory.
V sobotu dopoludnia sme sa rozlúčili a pokračovali ku Stanke a Matejovi do Stupavy. Po večeri nám Michal OM2DX porozprával zaujímavosti z jeho súčasného pôsobenia v 3W. Urobili sme si fotku s klobúkmi a navštívili Štefana OM3JW s prianím všetkého dobrého do nového roku.


20.-22.11.2009

Zdá sa, že globálne oteplenie sa stáva realitou. Aj tento rok nás Vysoké Tatry privítali so slnečným a teplým počasím na 35. medzinárodnom stretnutí rádioamatérov v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch. Prezentáciu účastníkov stretnutia a ubytovanie v hoteli zabezpečili členovia popradskej kolektívky OM3KTY pod taktovkou Kurta OM8AA. Fungovala QSL služba a tiež sa dalo zaplatiť členské SZR, predplatné Rádiožurnálu a zakúpiť zborník zo stretnutia, tentoraz na DVD.
Rozbehli sa debaty a burza. Firmy otvorili svoje stánky s technikou a príslušenstvom. Miro OM3CU zriadil výstavku zariadení pre rádioamatérov vyrobených v podniku Rádiotechnika Teplice za čias Zväzarmu.
Po večeri sa rozhovory sústredili do blízkosti baru. Témy boli rôznorodé, niekedy dosť dynamické, avšak vždy v priateľskom duchu až do neskorých nočných hodín.
V sobotu o 9:00 sa začala oficiálna časť stretnutia, ktorú viedol Tono OM3LU. Prezident SZR Roman OM3EI podal správu o činnosti SZR za uplynulý rok. Za ČRK pozdravil stretnutie Karel OK1CF. Vystúpila tiež Ing. Kováčová z Telekomunikačného úradu SR. Zaplnená sála zatlieskala oceneným za dosiahnuté výsledky v pretekoch. Meracie pracovisko pre VHF a UHF zariadenia mal k dipozícii Zdeno OK1DFC a tiež Honza OM7OA. Nasledovali všade prítomné debaty a prednášky. Rudo OM6ABB prezentoval 1kW verziu KV koncového stupňa s pracovným názvom Gajdošík. Jozef OM3GI predstavil poslednú verziu jánošíkovského koncového stupňa OM Power 3500A, ktorý je vybavený automatickým anténnym tunerom.
Ferko OK1NOF porozprával o novom KV transceiveri z jeho dielne. Debatu o skúsenostiach s prípravou HAM dorastu viedol Bob OM1KW a zasadol tiež ARES. Výstavku zariadení teraz mali pod dozorom syn a dcéra od OM3CU.
Osobné stretnutia a rozhovory boli v plnom prúde a tiež prednášky. VKV fórum viedol Jozef OM6AM. Diskusné témy ukázali rôznorodosť názorov. Na KV a DX fóre si prítomní pozreli zaujímavé prezentácie z pacifických expedícií SP5DRH a HA9RE
Po prednáškach nasledoval hamfest. Aj tohto roku ho moderoval svojim typickým humorným štýlom Jozef OM6AM. Organizátori prekvapili s tanečným vystúpením tria Bella Arabica. V pestrej tombole boli nie len veci technického a konzumovateľného typu, ale aj vystúpenie Marcela OM8DM, ktorý nám ukázal a vysvetlil, aké oblečenie, výstroj a zručnosti mali americkí pištoľníci na konci 19. storočia.
Počiatočné decentné tanečné variácie postupom času a dobrej nálady prešli do volnejších figúr. Personál hotela to s nami vydržal do tretej hodiny po polnoci.
V nedeľu ráno sme sa zbalili, naložili do áut zakúpené transceivre, výhry z tomboly a rozlúčili sa so želaním dovidenia zase o rok.


10.10.2009

Predpoveď počasia na termín stretnutia v Drozdove pod Veľkým Inovcom nebola priaznivá. Silné ochladenie spojené s občasným dažďom však neprekážalo srdečným zvítaniam a koštovkám domácich produktov. Pozdravili sme organizátorov stretnutia Karolov OM5KP a OM5NS, zapísali sa do prezenčky a zapojili do debát či už v sále, alebo vonku.
Peter OM3PA priviezol na stretnutie nádejný rádioamatérsky dorast z liahne OM3KAP. Sú to jeho vnúčatá Anička a Adam. Rozšíril tým počet prítomných mládežníkov.
Stretnutie otvoril Karol OM5NS. Naše XYL's ponúkli na všeobecnú konzumáciu koláčiky a iné pochutiny. Rozbehla sa burza. Karol OM5KP sprevádzkoval vysielacie pracovisko v pásme 80m. V nestráženej chvíli ho neznámy páchateľ ponúkol do burzy s cenou 250,- EUR. Keďže podvodný predaj bol zrejmý, nezabralo ani zníženie ceny na 150,- EUR.
Fungoval dobre vybavený bar a tiež debaty. Ferko OK1NOF predstavil poslednú verziu svojho KV QRP transceivera vo veľkosti autorádia.
Jožko OM3WOR nám ukázal fotky, ako prebehlo vysvätenie jeho nového záhradného Ham Shacku, ktoré urobil msgr. Otík OM5MO. Zasadol Old Timers Club SZR a pozreli sme si zaujímavé video nahrávky z VKV pretekov OM3KHE. Janko OM5NJ nám venoval krásne spracovanú a faktograficky obsiahlu knihu popisujúcu históriu obce Kalná nad Hronom od roku 1209 do roku 2009.
Na obed sme si dali výborný guláš a potom nasledovalo hromadná fotka. Dovidenia o rok.


12.9.2009

Tohto roku sme síce prišli na stretnutie do Turian až po 10-tej hodine, ale stihli sme zakúpiť lístky do tomboly, zvítať sa s návštevníkmi stretnutia a pozrieť burzu. Ochutnali sme domáce vínko od Janka OM5NJ, zapojili sa do debát a posedeli pri guláši a pivku.
Alex OM6SA odovzdal ceny z preteku SNP 2008 a nasledovala tombola. Prítomným divákom ju predstavil a svojim typickým zábavným štýlom viedol Jozef OM6AM. Ako už tradične, obsahovala množstvo hodnotných cien. Boli to napr. časom overené a odskúšané počítače, koncové VHF/UHF elektrónky, funkčná premietačka pre 8mm film, multifunkčné zariadenie, modulárny koncový stupeň s GU50 a všeobecne použiteľné školské vyhotovenie Van de Graaffovho generátora pre výrobu VN impulzov. Naše XYL's potešili mixéry a fény, detský kočiarik naplnený zemiakmi, vedierko čerstvo nazbieraných čučoriedok a výber hrozna z dolniakov. Nechýbali destilované produkty.
Po skončení stretnutia sme prišli do našej chalúpky v Liptovskej Lúžnej. Zatiaľ, čo stárež debatila v prednej izbe, mládež pripravila grilované špeciality. Treba povedať, že sme si všetci pochutnali. Po všeobecnej zábave nasledovala rozlúčková kapurková. Vďaka za pekný deň a dovidenia.


21.-22.8.2009

Máme odkúšané, že ak chceme prísť na Holické stretnutie do 12:00, musíme z Košíc vyraziť o 04:00. Tohto roku bolo menej obchádzok a výluk ako obvykle, preto sa nám podarilo ubytovať v penzióne Staroholická už o 11:00.
Zaplatili sme vstupné a už pri vstupe do areálu stretnutia sme sa zvítali so starými známymi. V športovej hale sme navštívili klubové stánky a pozreli, čo tohto roku ponúkali predajcovia HAM techniky. Nechýbal ani Pietro I2RTF so svojimi krásne vypracovanými telegrafnými kľúčmi, bugmi a pastičkami. Aj tohto roku bola výstavka vojenskej komunikačnej techniky, rôznych sovietskych digitálnych hodín z 80-tych rokov a zaujala tiež stará manuálna ústredňa.
Pekné slnečné počasie prialo burze, tiež posedeniu pri občerstvení, aj rozhovorom.
Ako už tradične, pred zotmením sme sa presunuli k Milanovi OM1ATT a využili pohostinnosť jeho domu. Spolu s XYL Martinou pripravili skvelé pohostenie. Pozreli sme si čo má Milan nové v HAM shacku, Honza s Veronikou sa pochválili prírastkom do rodiny, mládež sa vyšantila v bazéne a prebrali sme všetky možné témy. Dobre vychladené pivo ochránilo prítomných pred dehydratáciou. Keď sme zistili že je už sobota nasledovalo rozlúčenie a poďakovanie za príjemne strávený večer.
Ráno prišli noví účastníci stretnutia. Pred kultúrnym domom sa konali mnohé aktivity, aj stretnutia a debaty. Tiež vonku na burze a v športovej hale.
Rádioklub Járy da Cimrmana pod organizáciou OK2RZ a OK1IF odštartoval 13.4.2009 zaujímavý QRP CUC kontest. Účastníci a priaznivci tejto aktivity sa stretli za účelom výmeny skúseností a prevzatia hodnotných cien.
Čakala nás síce dlhá cesta domov, ale popoludňajšiu diskusiu s Rogerom G3SXW sme si nemohli nechať ujsť. Dovidenia o rok.


3.-5.7.2009

Ako už tradične, aj tento rok sme absolvovali Poľný deň s kolektívkou OM3Kii na kóte Veľká Javorina. Pod kopcom na Holubyho chate sme sa ubytovali a natiahli dipól na KV - víkendová SSB liga a KVPA. Chatár Miro naštartoval V3S-ku s kompresorom, Maťo OM2AST dofúkal pneumatiky a traktor vytiahol na kótu maringotku, ktorá sa od 2.subregu stala hlavným vysielacím stanovišťom. Nasledovalo vykladanie materiálu, spojazdnenie internetového pripojenia, príchod Romana OM3EI s ďalším materiálom a stavba spoločenského stanu.
Po inštalácii elektrocentrál sme si dali krátku pauzu a pokračovali s prípravou antén a montážou zariadení. Keď slnko zapadlo, spojazdnili sme gril. Nasledovala všeobecná zábava spojená so spevom a gitarovým doprovodom. Internetové pripojenie pracovalo spoľahlivo tak sme zavolali do 3W Mišovi OM2DX. Je tam pracovne, preto tento rok na Javorine absentoval.
Sobotné ráno sa začalo slnečným počasím a skvelou náladou. Vylákalo na kopec mnoho turistov. Pokračovala príprava antén a rotátorov. Niektorí obetavci boli schopní odovzdať spoločnému cieľu všetky svoje sily. Mali sme aj takýchto pomocníkov, preto postavenie antén prebehlo bez problémov s takouto zostavou.
Pretek sa začal. Naše aktivity prišiel zaznamenať na kameru do správ TV Joj Rasťo Ekkert. Zotrvali sme s ním v príjemnom rozhovore až do zotmenia.
Pekné nedeľné počasie dalo priestor momentálne nevyužitým operátorom venovať sa odpočinku. Svoju novú 5mW mašinku na 3cm prišiel odskúšať Jarko OM1ii.
Čakala nás cesta späť do Košíc, tak sme po poludní urobili spoločnú fotku. Ďakujeme chalanom z OM3Kii za fajn zábavu a zase dovidenia.


13.6.2009

Borovce nás na 15. stetnutí privítali s krásnym slnečným počasím. Prezentácia a zvítania rozbehli debaty o všetkom možnom. Či už v kulturáku, o posledných technických novinkách, alebo vonku.
Vo vstupnej hale Roman OM3EI mal na starosti členské do SZR a Rádiožurnál, QSL služba zabezpečila svoju agendu. Burza sa roztiahla v budove, aj na voľnom priestranstve.
Stretnutie otvoril hlavný organizátor Lacko OM2ALA. Prítomných pozdravili Roman OM3EI s Jozefom OM2CP. Výborná ponuka jedál a občerstvenia nám pomohla zahnať hlad a dodať sily k ďalším rozhovorom. Nechýbala ani koštovka domácich destilátov od Paľka OM5BP.
Opäť po roku robil pokusy s gigahertzami Jarko OM1ii. To, že naše YL's opekneli, zaregistrovali všetky ročníky OM's.
Na záver stretnutia pripravil Lacko OM2ALA prekvapenie. Bolo to vystúpenie speváckeho zboru z Boroviec s ľudovými pesničkami. Nakoniec sme sa rozlúčili. Bolo nás vyše 450 účastníkov.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili u Otíka OM5MO v jeho vínnom domčeku pri Zlatých Moravciach. Pozreli sme si HAM shack a posedeli spolu s jeho Julkou v príjemnom rozhovore pri degustácii Otíkovho vínka. Prezradil nám, že chodí rybárčiť, tak sme okúsili jeho zavárané ryby v pikantnom náleve. Odporúčame získať recept - sú vynikajúce.


16.5.2009

V dvojročných intervaloch organizujú členovia kolektívky OM3KFV z Vrútok pod vedením Alexa OM6SA stretnutie priaznivcov QRP. Aj toto, v poradí šieste, sa konalo v príjemnom prostredí penziónu Sv. Mitro v Turčianskych Kľačanoch. Zapísali sme sa do prezenčky, kúpili zborník, zvítali sa, pozreli čo ponúka Martin OM6EE a zapojili do debát. Pozreli sme si výstavku QRP zariadení a meracích prístrojov, ktoré doniesli prednášajúci.
Prítomných pozdravil a stretnutie otvoril Alex OM6SA. Informácie o novo získanom pásme 70 MHz podal Tono OM3LU a okrem iného informoval o aktivitách k získaniu ďalších frekvencií v uvoľnených úsekoch pásma 500 kHz. Šaňo OM3TY porozprával o svojich QRP aktivitách a hostia z Poľska predstavili zaujímavé konštrukcie. Poslucháči si so záujmom prezreli prinesené QRP zariadenia, meracie a testovacie prístroje.
So svojimi skúsenosťami s použitím dvoch rôznych typov antén pri práci na jednom pásme sa podelil Alex OM6SA. Ako dostať s minimálnymi stratami výkon z vysielača do antény vysvetlil Pavol OM3MY. Poslednú prednášku mal Mirek OK2TX, ktorý prezentoval svoju konštrukciu digitálneho VFO pre SDR prijímače s dvomi výstupnými signálmi navzájom posunutými o 90 stupňov. Alex OM6SA odovzdal ocenenia za prezentáciu najzaujímavejších zariadení a poskytol interview miestnej TV.
Po poludní sme si dali guláš s debatami, zakúpili BIO ovčí syr a bryndzu z produkcie kľačianskej farmy a rozlúčili sa s prianím dovidenia na ďalšom stretnutí.


14.3.2009

Aj tento rok zorganizoval Ferko OM8TA stretnutie rádioamatérov z Košíc a priľahlých zemí v Centre voľného času na sídlisku Terasa. Začali sme sa schádzať pred deviatou hodinou, zapísali do prezenčky a čas pred zahájením vyplnili rozhovormi a burzou.
Stretnutie otvoril Ferko OM8TA, informoval nás o aktualitách týkajúcich sa rádioamatérov z košického regiónu a oboznámil s programom.
Stano OM8AXU podal informáciu o aktivitách ARES-u na východe a rozdal preukazy prítomným členom.
Nasledovali prednášky. Aktuálne trendy ako vyrábať plošné spoje v malých sériách, osvedčené programy pre návrh antén v podaní Stana OM8AXU a praktické modifikácie a skúsenosti s výrobou KV anténnych analyzátorov od Igora OM0IM.
Pogratulovali sme Jožkovi OM3VEB k 81. narodeninám a nadchádzajúcim meninám, najstaršiemu slovenskému rádioamatérovi Gejzovi OM8CA popriali všetko dobré a pokračovali v debatách.
Okolo poludnia sme sa rozlúčili. Dovidenia na ďalších stretnutiach.


21.2.2009

V reštaurácii nachádzajúcej sa v prešovskej v staničnej hale sa stretli rádioamatéri z Prešova a okolia. Po úvodných zvítaniach sme sa zapojili do debát, zapísali do prezenčky, pozreli burzu a kúpili med od Jožka OM3VEB.
Jozef OM3CPV privítal účastníkov stretnutia, rozhovory pokračovali. Záležitosti východoslovenského ARES-u riešil Stano OM8AXU, zoznam účastníkov oslavy 50. výročia založenia OM3KAG upresňoval Marcel OM8DM. A preberali sme ďalšie témy. Fungoval bar, takže bolo čím hrdlo ovlažiť a diskusie osviežiť.
Nakoniec sme sa rozlúčili s prísľubom dovidenia na košickom stretnutí v marci.


23.-25.1.2009

Jozef OM6AM nás pozval na oslavu svojej 50-ky. Miesto oslavy hotel v Trusalovej, začiatok v sobotu o 14:00 hod. Zhodou šťastných "náhod" práve počas tohto víkendu je v kalendári kontestov aj CQ WW 160m a kolektívka OM3KHE v ňom mala naplánovanú účasť z tej istej lokality. Slovo dalo slovo tak sme prišli do Trusalovej v piatok podvečer. Chalani práve dokončovali montáž Delta-loopu. Vonku síce nijak moc nemrzlo, ale destilované prostriedky pre vnútrotelné vyhrievanie z domácich ovocných zásob boli k dospozícii. Naladenie antény, spojazdnenie Win-Test logu a internetového pripojenia prebehlo úspešne, tak sme išli čakať na začiatok kontestu do baru a pri tom zajedali Vierkinu šunku v aspiku.
Odolné povahy, ktoré vydržali barovú záťaž, rozbehli kontest a ťahali to do sobotného rána. Ostatní sme sa pripojili ráno po výdatnom odpočinku.
Po poludní prišiel oslávenec Jozef OM6AM so svojou XYL Dáškou. Zhromaždili sme sa v salóniku hotela, kde nás Jozef privítal na oslave svojho okrúhleho výročia. Za rádioklub OM3KHE predniesol blahoprajný pozdrav Mirko OM6TU a tiež Norko OM6NM a Jarko OM1ii. Nasledovali osobné gratulácie a potom voľná zábava. Ďalší gratulanti prišli podvečer. Čas plynul v debatách a uvoľnených rozhovoroch.
Improvizovane zostavený spevácky zbor v zákulisí nacvičil veselú pesničku, ktorú pod taktovkou Vilka OM3CDZ predniesol oslávencovi. Následne Vilko zaspieval niekoľko pikantných kúskov. DJ-ovia zapli audio aparatúru a nasledoval tanec. Potlesk a obdiv prítomných zožal Jožko predvedením modifikovanej verzie ruského ľudového tanca zvaného "kazačok". CONGRATS Jožko, výborná technika a kondička.
Nasledovalo doplnenie poživatín s tekutinami a pokračovanie v zábave. Na záver sme si pozreli fotky a vypočuli príbehy z KV expedícií v podaní priamych účastníkov.
Ďakujeme za super zábavu a príjemne prežité chvíle. Tešíme sa zase dovidenia.


7.-9.11.2008

Nezvyklo teplým a slnečným počasím sa začalo 34. rádioamatérske stretnutie v Tatranských Matliaroch v hoteli Hutník. My sme prišli už vo štvrtok, natiahli z balkóna anténu a spojazdnili na izbe portejblové pracovisko.
Piatkové ráno ponúklo krásny výhľad na Lomnický štít a Jarko OM1ii rozdal body pod značkou OM9OT do OTC diplomov. Po raňajkách sme si urobili výlet do Bachledovej doliny. Zaujala nás zaujímavá ľudová architektúra.
Po poludní začali prichádzať prví účastníci stretnutia. Zastavili sme sa pri QSL službe, zaplatili členské do SZR, Rádiožurnál a zapojili do debát. Natiahli sme anténu pre združené pracovisko ARESu a OM9OT. Viac o aktivitách ARESu pozri na ich stránkach. Zaujímavý výber zo svojej zbierky inkurantov predstavil Miro OM3CU (ex OM3CKU). Medzitým sa rozbehla burza. Pokračovali stretnutia a debatné krúžky. Ostrieľaný pištolník Marcel OM8DM predviedol prítomným prácu s lasom. Zábava vo vestibule aj v bare pokračovala do neskorých večerných hodín.
V sobotu zahájil oficiálnu časť Tono OM3LU. Stretnutie pozdravil predseda ČRK. Prezident SZR Roman OM3EI predniesol účastníkom výročnú správu. Nasledovali ocenenia v pretekoch a diskusia. Aj tohto roku bol program stretnutia zaujímavý. Franz OE1AOA prezentoval komunikačný systém D-Star používajúci internet a VKV. Zaujala prezentácia KV vozidlovej antény od Vila OM3CV. ARES si prediskutoval svoje témy. Zastavili sme sa v stánku ČRK, pozreli čo ponúkajú predajcovia rádioamatérskej techniky a zapojili do debát. Parametre prijímacích a vysielacích zariadení zmeral Honza OM7OA.
Sobotný program pokračoval ďalšími prednáškami. Tono OM3LU a Fero OK1NOF predstavili šikovný anténny analyzátor. VKV fórum pod vedením Jozefa OM6AM prebehlo vo vecnom tóne bez očakávaných plamenných diskusií. Konštrukciu parabolických antén pre EME prevádzku prezentoval Zdeněk OK1DFC. Zážitky z expedície do Surinamu PZ5Z opísali Jozef OM5AW a David OK1RK (pozri video) a na dobrodružné príbehy z expedície do Palestíny E4/OM2DX zaspomínal Štefan OM3JW. (Pozri ďalšie video.)
Ako už tradične, po večeri nasledoval hamfest s hudbou a tancom. Nechýbala tombola, ktorú moderoval v skvelom zábavnom štýle Jozef OM6AM. Ceny boli rôznorodé. Od hardvéru, cez kurz točenia kovbojským lasom až po poživatiny v tuhej a tekutej forme. Zábava pokračovala do nedeľného rána.
Ďakujeme za výbornú organizáciu stretnutia. Dovidenia o rok.


11.10.2008

Ráno o 6:00 sme vyštartovali na stretnutie do Drozdova, prevažná časť cesty bola v hmle. Keď sme vyšli do kopcov smerom od Novej Bane pod Veľký Inovec (901 m.n.m.) hmla sa stratila a horský hotel Drozdovo nás privítal s krásnym jesenným slnečným počasím.
Pozdravili sme sa s organizátormi a účastníkmi stretnutia, zapísali do prezenčky a nasledovali ďalšie zvítania.
Rozbehli sa debaty a burza vonku, aj dnu v hoteli. Prišiel tiež tradičný predajca - firma AWAS.
Keď sa zaplnila sála návštevníkmi, organizátori doriešili posledné detaily, Jožko OM5MM sprevádzkoval ozvučovaciu aparatúru a prítomných privítal Lacko OM5LD. Turisticky zdatné povahy pozval Janko OM3TC na túru na Veľký Inovec. Naše XYL's ponúkli na koštovku koláčiky a OM's burčiak. Čas plynul v rozhovoroch za podpory výborne vybaveného baru a kuchyne.
Keď sa vrátili turisti z Veľkého Inovca, urobili sme hromadné foto a vyhrievali sa na príjemnom jesennom slnku. Medzitým si členovia Old-Timers klubu urobili pracovné strenutie. Riešili prijatie nových členov do výboru.
Po 14:00 hodine sme sa rozlúčili, pretože nás čakala cesta domov. Pohľad na farby jesennej prírody bol úchvatný. Dovidenia nabudúce.

Ad Fin.
O tri dni neskôr nás zarmútila správa, že účastník stretnutia a náš dlhoročný priateľ Milan Vráb OM7MV navždy odišiel.


29.-30.8.2008

Aj tento rok sme išli na stretnutie do Holíc z Košíc. Odchod v piatok o 04:10 a príchod do ubytovacích priestorov v Hornom Jelení o 12:30. Opravy ciest a obchádzky v Čechách nás zdržali minimálne hodinu. Zaplatili sme vstupné a pozdravili s kamošmi na ceste k našej obvyklej stretávacej destinácii "Pod brezami". Pozreli sme čo nové skonštruoval Ferko OK1NOF a čo ponúka firma ZACH.
V hale sme pozdravili našich v stánku SZR, dievčatá dostali srdiečka od chorvátskeho klubu a nasledovala obhliadka posledných noviniek v rádioamatérskej technike. Pietro Begali I2RTF ponúkal paletu pekne mechanicky a povrchovo vypracovaných telegrafných pastičiek - ceny boli fakt tiež palety (viď komentár na Milanovej OK1IF stránke).
Podebatili sme v hale a premiestnili sa k Milanovi OM1ATT-OK1FYA. Punč podľa vlastného receptu pripravil Jarko OM1ii. Nasledovalo grilovanie rôznych špecialít a aktivity v Milanovom hamshacku. Bavila sa aj mládež.
Obvykle je v programe večerné kúpanie v bazéne. Vzhľadom k mierne chladnejšiemu počasiu a tiež vode prebiehali diskusie či ísť, alebo nie. Vyhralo že áno. Prvým skokanom bola Miška, čím vyprovokovala silnejšiu polovicu ľudstva. Mokrí účastníci doplnili kalórie a potom vysvetlili rozdiel medzi teplotami tela a vody.
Slnečné sobotné ráno nás vytiahlo z postele. Poponáhľali sme sa na stretnutie, aby sa nám ešte ušiel vychýrený cesnak, ktorý pestuje Jarda OK2SW. Plocha pred kultúrnym domom sa zaplnila. Konalo sa tam odovzdávanie cien viťazom rádioamatérskych súťaží. Losovaním zaujímavých ocenení boli poverené Nika so Stankou. Medzi návštevníkmi nebol problém zbadať červenú šatku s bielymi bodkami patriacu Milanovi OK1IF. Pokračovali stretnutia a rozhovory. Pozreli sme si zaujímavú výstavku historických vojenských rádiostaníc používaných v našej armáde a v bývalom západnom bloku. Zaujala aj neobvyklá zbierka digitálnych hodín vyrobených v Sovietskom zväze.
Pretože sme mali pred sebou cestu do Košíc, rozlúčili sme sa po 14. hodine. Dovidenia o rok.


25.-27.7.2008

Po roku sme opäť prišli na Portáš. K účasti v IOTA konteste z tejto lokality nás pozvali chalani z púchovskej kolektívky OM3KMK. Na chatu sme prišli v piatok podvečer. Vilo OM4RF prichystal pre Niku milé prekvapenie vyrobené z melónu.
Zapojili sme sa do stavby smerovky a urobili si malú prechádzku po okolí chaty. Keď slnko zapadlo, niečo sme zjedli a potom debatovali až do noci.
Počasie v sobotu ráno nevyzeralo najlepšie, ale nepokazilo nám to chuť na raňajky. Nasledovalo postavenie smerovky a príprava dreva a surovín pre guláš. Šéfkuchárom, ako už tradične v OM3KMK, bol Vlado. Pri týchto činnostiach nám pílku a drevo zabezpečil ujo Ľuboš a barman Tomáš pomohol dodržovať pitný režim. Takto vyzerá foto krátkej pauzy.
Kým sa varil guláš a staval vertikál, naše dievčatá si vyplnili čas športovými aktivitami a starostlivosťou o domáce zvieratká. Prišiel aj Jožko OM3NA so svojou XYL a vnučkou, tak sme zase po čase dali debatu.
Pretek sa začal a guláš dovaril. Tvorca gulášu Vlado si vypočul pochvalné mľaskajúce komentáre zúčastnených.
Spojenia v LOGu pribúdali a operátori sa striedali. Nasadenie bolo intenzívne. Aj v bare. Až do nedeľného rána. Odbehli sme pretek v pohode do konca. Nedeľný záver preteku vrátane gulášu stihol aj Vilo OM4DX.
Vďaka za peknú pohodu a dovidenia.


4.-6.7.2008

Stalo sa už tradíciou, že na Poľné dni chodíme s kolektívkou OM3Kii. Aj tento rok to bolo z Veľkej Javoriny (970 m.n.m.). My sme prišli v piatok podvečer a zvítali sa s chalanmi na kopci. Počasie bolo vlhké a veterné, ale stavba antén pre 2 metre už bola v plnom prúde. Odskočili sme sa ubytovať do Holubyho chaty a zapojili do stavby spoločenského stanu. Pred západom slnka sa vietor utíšil a obloha vyjasnila. Dievčatá pripravili pohostenie, naladili sme gitary a nasledovala zábava do neskorých večerných hodín.
V sobotu ráno pokračovala stavba antén pre 70cm a 23cm. Matej a Stanka spojazdnili internetové pripojenie. Fungoval pravidelný prísun potravy a nápojov.
Pretek na 2m rozbiehal Roman, na 70cm sa striedali Mišo a Stanka s Maťom. Na 23cm boli už tradične Vlado a Rado OM2ZZ.
Elektrocentrály fungovali spoľahlivo, ale po hodine prevádzky začali problémy na 2m pracovisku. Najskôr si sťažovali okolité stanice na rušenie. Keď sa ho podarilo odstrániť, odišiel transvertor. Na 70cm produkoval televízny vysielač také rušenie, že sa efektívne dalo pracovať v len určitom malom rozsahu natočenia antény. Operatívne odstraňovanie závad robili Viktor OM1DX s Matúšom.
Podvečer prišiel Rudo OM1ARL so synom. Tí, čo neboli momentálne pri rádiách, si našli inú zábavu. Takto vyzerali antény pri západe slnka. Pohľad z kopca na zapadajúce slnko je naozaj úchvatný. Zaujal aj našu mládež.
V nedeľu predpoludním nás prišiel pozrieť Jarko OM3TDD zo Starej Turej. Počasie bolo slnečné a príjemná pohoda. Pretože nás čakala spiatočná cesta do Košíc, urobili sme popoludní fotku účastníkov preteku. Rozlúčili sme sa s poďakovaním za príjemne strávený čas. Dovidenia nabudúce.


28.6.2008

Naša košická rádioamatérska partia sa obvykle stretáva každý prvý pondelok v mesiaci v reštaurácii Riviéra. Tentoraz sme partiu pozvali na našu chatu pri Košiciach za účelom varenia a konzumácie kotlíkového gulášu. Šéfkuchárkou bola Vierka OM8YL a pomocným kuchárom Michal.
Pretože príprava hovädzieho gulášu vyžaduje pomerne dlhý čas, vyplnili sme ho debatami na rôzne témy. Marcel OM8DM predviedol svoju zručnosť v práci s lasom získanú v klube košických pištolníkov a urobili sme tiež turnaj v hádzaní šípiek. Nika OM8KW sa intenzívne venovala štúdiu skúšobných testov pre autoškolu.
Kuchári dovarili guláš, tak sme sa do neho pustili. Bol výborný. Na záver dňa, vo svetle zapadajúceho slnka, sme si overili naše strelecké schopnosti a nakoniec sa rozlúčili s prianím dovidenia po prázdninách.


14.6.2008

V Borovciach v kultúrnom dome a priľahlých priestoroch sa konalo 14. stretnutie rádioamatérov. Pri vchode sme sa zapísali do prezenčky a pozdravili s organizátorom akcie Lackom OM2ALA. Po srdečných zvítaniach nasledovala zastávka pri Štefanovi OM3JW a Vilovi OM3MB s QSL lístkami. Laco OM3GB mal na starosti úhrady členského do SZR a predplatné Rádiožurnálu.
Tradiční predajcovia HAM techniky prišli so širokou ponukou a tiež zaujala pestrá burza vnútri v budove, aj vonku. A samozrejme všade prítomné stretnutia a debaty či už tu, alebo tu. Svoj nový KV transceiver OCEAN 2008 predstavil Ferko OK1NOF. Tohto roku nechýbala mládež v hojnom počte. Vilko OM3CDZ sa pochválil ručne vyrezávanými a ozdobenými bakuľami a Otík OM5MO vínom zo svojej pivnice.
Jarko OM1ii a Janko OM3ID spojazdnili vonku v areáli dve pracoviská pre prácu v pásme 10 GHz. Spojenie fungovalo perfektne. V prípade straty rádiového kontaktu sa nadviazal kontakt vizuálny. Účastníci stretnutia urobili množstvo spojení. Avšak vždy len s Jarkom OM1ii. Ten využil situáciu a operatívne vyhlásil tzv. "Borovičkový kontest 10 GHz". Pretože nadviazal 53 spojení a ostaní len po jednom, uvedený pretek vyhral. Gratulujeme. Tu je k nahliadnutiu denník víťaznej stanice.
Po všetkých týchto aktivitách sa ozvali naše žalúdky, preto sme si dali výdatný obed z bohatej ponuky bufetu s gulášom, držkovou polievkou, huspeninou, párkami, nápojmi atď.
Nasledovali debaty na záver a rozlúčka s poďakovaním Lackovi OM2ALA a jeho XYL Katke za výbornú organizáciu stretnutia. Bolo nás asi 460 účastníkov.


23.-25.5.2008

Vojto OM8AW nás zaolal do preteku CQ WW WPX CW z klubu OM3VSZ / OM0M na Čani. Prisľúbili sme účasť v plnej zostave.
Stanovište je technicky perfektne vybavené, ale príprava pre kategóriu multi-multi zabrala čas až do začiatku preteku. Nezabudlo sa ani na záložnú mašinu vrátane "náradia pre opravy". O hladné žalúdky sa postarali Vierka OM8YL s Nikou OM8KW za podpory Jarka OM1ii. Nechýbala Nikina špecialita - koláč lenivej ženy.
Debaty počas porady pred pretekom určili taktiku. Operátorov bolo štrnásť, takže nebol problém obsadiť štyri pracoviská.
Sobotné ráno nás privítalo krásnym počasím a fazuľovým gulášom s údeným kolenom. Aby sme mali dosť energie v preteku, pokračovalo sa s prípravou klasického gulášu. Bolo ho dosť až do nedele.
Tí, čo neboli momentálne na pásme, trávili čas debatami. Účastníci expedícií zaspomínali na veselé príbehy a dokladovali ich fotkami. Miestom pre operatívne porady a komentovanie aktuálneho priebehu preteku sa stala kuchyňa. Na zosieťovanom PC-čku v spoločenskej miestnosti sme sledovali prevádzku jednotlivých pracovísk. Nádejná mladá generácia si tiež našla svoj priestor.
Predbežné výsledky OM0M sú takéto a tu sú účastníci preteku.
Ďakujeme za fajn organizáciu akcie a príjemnú pohodu. Tešíme sa na ďalšie aktivity.


8.3.2008

Košické stretnutie rádioamatérov zorganizoval Ferko OM8TA, ako obvykle, v Centre voľného času na sídlisku Terasa. Začali sme sa schádzať pred deviatou hodinou, pozdravili vo vestibule, zapísali do prezenčky, zapojili do debát a zakúpili zaujímavosti v burze. Prianie k sviatku MDŽ a kvietok priniesol Piko OM0TT.
Ferko OM8TA otvoril stretnutie a oboznámil nás s programom. Nasledovala gratulácia. Gejza OM8CA dovŕšil 90. rok svojho života v plnej aktivite. Poďakoval prítomným a v krátkom vystúpení zaspomínal na roky svojej mladosti a rádioamatérskych začiatkov. Píše knihu spomienok nie len o amatéroch, ale aj o Košiciach a košičanoch.
Z Bratislavy prišiel Jarko OM1ii. Mal prednášku o rádioamatérskom tiesňovom systéme ARES a zároveň bol zvolený krajský koordinátor ARESu Stano OM8AXU. O nových trendoch v digitálnych druhoch prevádzky porozprával Ado OM3CHA a ďalšiu koštrukciu QRP zariadení zo svojej dielne predstavil Stano OM8AXU.
Čas v rozhovoroch príjemne uplynul. Po poludní sme sa rozlúčili. Bolo nás vyše sto.


16.2.2008

Stretnutie rádioamatérov v Prešove sa tento rok konalo na novom mieste - v reštaurácii na železničnej stanici. Organizátori sa tak rozhodli preto, aby to nemotorizovaní účastníci mali jednoduchšie. Najprv sme sa v čakárni zapísali do prezenčky a potom presunuli do reštaurácie. Účastníkov privítal Jozef OM3CPV. Rozbehla sa mini burza a debatné krúžky, svoje nové konštrukcie predviedol Stano OM8AXU. Ako spomienku na Ondra Oravca rozdal Gejza OM8CA QSL lístky za spojenia pod volačkou OM10AU.
Čas v rozhovoroch rýchlo ubiehal. Dali sme si klasickú staničnú držkovú polievku a rozlúčili sa s prianím dovidenia na košickom stretnutí v marci.


25.-27.1.2008

S potešením sme prijali pozvanie Michala OM6AZ na účasť v CQWW 160m CW. Chalani z OM3KHE mu zverili organizáciu akcie a rozhodli sa vyskúšať lokalitu Trusalová pri Martine. Je tam hotel s dostatočným priestorom pre stavbu antén. Mierne ceny, dobrá kuchyňa, vľúdny personál a bar otvorený podľa potreby (do rána).
Stavba vertikálu sa začala v piatok dopoludnia pod vedením anténneho direktora Ferka OM6AR. Pozri krátke video. 41 metrov vertikálneho hliníka vyzerá pri západe slnka takto. My sme z Košíc dorazili až za tmy, absolvovali srdečné zvítania a zapojili sa do ťahania a ladenia protiváh. Aby nás bolo počuť aj po Európe, pripevnili sme na balkón hotela stožiar s invertovaným véčkom. Pretože mrzlo, nechýbali nápoje pre vnútrotelné vyhrievanie. Nasledovala večera spojená s poradou. Pokračovali sme skúškami antén a zariadení, Miro s Mišom spojazdnili internetové pripojenie.
Čas pred začiatkom preteku sme trávili v spoločenskej miestnosti. Keď nás okolo polnoci prepadol hlad, riešil to Jarko OM1ii s domácimi utopencami a Vierka OM8YL koláčikmi.
Miško OM6AZ urobil rozpis služieb pre striedanie operátorov. Pretek začal Norko OM6NM. Išlo to fajn, pozri ďalšie video. V sobotu po raňajkách Jožko OM6AM priniesol QSL lístky s jubilejnou značkou OM50KHE a vytlačené nálepky, tak sme lepili, triedili a zabávali sa. Podvečer nás prišiel povzbudiť aj pán hoteliér. Neďaleko hotela má chatu Miro OM6TU, preto sme sa k nemu všetci osemnásti dostavili a potom fungovali do rána v preteku.
Nedeľné ráno nás privítalo s čerstvou snehovou pokrývkou a dobrou náladou. Tu je hromadné foto bez snehu a so snehom. A aby to nebolo také bezproblémové, tak v nedeľu v noci prišiel víchor a výsledok bol takýto. Nevadí. Všetko dobre dopadlo.
Ďakujeme KHE-čkárom za fajn atmošku a zábavu, pozrite si ich webové stránky. Tešíme sa zase dovidenia.


16.-18.11.2007

Tatranské Matliare privítali účastníkov 33. stretnutia rádioamatérov so snehovou nádielkou. Prví návštevníci začali prichádzať už pred poludním. Prezentáciu ubytovaných zabezpečili členovia OM3KTY. Zaplatili sme členské SZR, predplatné Rádiožurnálu a vybavili veci s lístkami v QSL službe.
Turisticky založení jedinci zvážili možnosť nenáročného výšľapu do okolia hotela a nezabudli sme skontrolovať sortimentnú skladbu nápojov v bare. K večeru si firmy zriadili svoje predajné stánky a tiež Miro OM3CKU otvoril výstavku časti jeho zbierky historických inkurantných zariadení.
Rozbehla sa burza so stretnutiami a rozhovormi. Zastavili sme sa na kus reči v stánku ČRK a pokračovali v debatách vo vestibule hotela, aj pri bare. Družná zábava pokračovala do neskorých nočných hodín.
Sobotné ráno nás prekvapilo krásnym výhľadom na Lomnicý štít. Skalní turisti Ondrej OM4DW a Michal OM6AZ neodolali tejto výzve a vyviezli sa na vrchol Lomničáku. (2620 m.n.m.) Zážitok z výhľadu musel byť naozaj úchvatný. Odporúčam navštíviť ich stránky.
Stretnutie otvoril Tono OM3LU, za ČRK účastníkov pozdravil Jirka OK1AOZ, správu o uplynulom roku podal Roman OM3EI a o aktuálnych zmenách v povoľovacích podmienkach informovala zástupkyňa TÚ SR Ing. Kováčová. Nasledovali ocenenia v súťažiach.
Program pokračoval predvedením KV koncového stupňa OM Power, prezentáciou interfejsov od firmy microHAM, Miro OM3CKU odpovedal na zvedavé otázky týkajúce sa inkurantov, Vilo OM3CV ukázal konštrukciu KV koncového stupňa bez sieťového zdroja a Honza OM7OA premeral záujemcom parametre TRX-ov. VKV diskuzné fórum viedol Jozef OM6AM, ARES témy koordinoval Jaro OM1ii a QRP krúžok mal na starosti Šaňo OM3TY.
Zážitky z expedície na St. Brandon 3B7C popísal Falk DK7YY. Po krátkej prestávke pokračoval s rozprávaním o slovenskej expedícii do Gambie C52C Rišo OM2TW. Plná sála poslucháčov ocenila výbornú akciu a reprezentáciu.
Po večeri nasledoval hamfest v konferencii Jožka OM3NA. Fajn zábava v sále, aj pri bare. Hodnotná tombola obsahovala aj veci na precvičenie rúk a žalúdkov.
V nedeľu ráno sme oškriabali námrazu z okien áut, rozlúčili sa a potešlili pohľadom na Vysoké Tatry. Dovidenia zase o rok.


13.10.2007

V horskej chate Drozdovo pod Veľkým Inovcom pripravili Karolovia OM5NS a OM5KP tretie rádioamatérske stretnutie. Počasie bolo síce veterné a dosť chladné, to však nevadilo srdečným zvítaniam.
Po zápise do prezenčnej listiny sme sa zapojili do debát a rozhovorov. Rádioamatérske zariadenia a príslušenstvo ponúkla firma AWAS, bola k dispozícii tiež rádiostanica pre KV spojenia.
Keď sa po deviatej hodine zaplnila spoločenská miestnosť, stretnutie otvoril Laco OM5LD. Naše manželky sa pochválili koláčikmi a vnúčatami. Svoje témy si prebrala mládež, zahrala stolný futbal a my sme sa zaoberali komplikovanými technickými riešeniami. Členovia Old Timers klubu SARA si urobili schôdzku. Tešíme sa na plnenie podmienok nového OTC diplomu a nový OTC pretek.
Čas v diskusiách rýchlo plynul. Na obed bol tradičný guláš. Nasledovala konzumácia nápojov podporujúcich tvorbu žalúdočných štiav a rozhovory. Po obede sme urobili hromadnú fotku účastníkov stretnutia a pokračovali v debatách. Zaujala praktická ukážka nového riešenia EH antény pre 14 MHz.
Po 15-tej hodine sme sa rozlúčili s prianím všetkého dobrého a do skorého videnia. Podľa prezenčky nás bolo vyše 130.


22.9.2007

Záhradná reštaurácia Mýto bola už po tretí raz miestom stretnutia, ktoré zorganizovali rádioamatéri z Banskej Bystrice. Zapísali sme sa do prezenčky u Jozefa OM3MV. Pozdravili s kolegami z východu Slovenska - Štefan OM3TLS a Štefan OM0MS a ďalšímí účastníkmi stretnutia. Pozreli sme si burzu a zapojili do rozhovorov. Spektrálnym analyzátorom robil Honza OK2MOA testy zariadení, Vlado OM7SV predviedol portejblovú zostavu antény pre KV podľa DL1FDN.
Chvíle pred gulášom v chladnom dopoludní boli vyplnené konzumáciou horúceho čaju v kombinácii s inými nápojmi a debatami. Tohto roku sme z časových dôvodov nečakali na tombolu, ale dobrý guláš sme stihli.
Po rozlúčke nasledoval krátky výlet do Banskej Štiavnice. Prešli sme sa mestom, posedeli v príjemnom prostredí čajovne zvanej "Klopačka" a vychutnali si exotické čaje.


15.9.2007

Na stretnutie v Turanoch sme prišli skôr ako obvykle, takže sa nám podarilo zaznamenať príchody prvých účastníkov. Po prezentácii sme sa pripojili k debatným krúžkom pred budovou a pozdravili kamarátov na krátkych vlnách.
Vo vnútri sa medzitým rozbehla burza. Zaujímavú prednášku pripravil Rasťo OM6AA. V spolupráci s ČVUT naprojektoval vlnovod, ktorý Milan OM1ATT zhotovil a Japonci zabudovali do 32 metrovej paraboly. Táto zostava bola použitá pre EME spojenia pod značkou 8N1EME. Rasťo predviedol účastníkom prednášky podobné riešenie pre 10 metrovú parabolu.
Nasledovala konzumácia výborného gulášu a presun do spoločenskej miestnosti. Jožko OM6AM svojim typickým zábavným štýlom predstavil tombolu a viedol losovanie. Objavilo sa v nej množstvo kvalitných a praktických vecí, ako napr. úplná zostava vozidlovej rádiostanice so sieťovým zdrojom a koncovým stupňom, čučoriedky z holí nad Turanmi od Pavla OM6AL, družicový prijímač pre príjem sovietskej televízie aj s konvertorom (parabola bude v tombole na budúci rok), ručne vyrezávaná bakuľa od Vila OM3CDZ, pracovné oblečenie z nehnuteľných zásob armády SR, funkčný elektromotor s neznámymi parametrami a známou hmotnosťou, torta od Jožkovej XYL (špeciálna rodinná receptúra) a už tradične čistiace roztoky na vlnovody.
Stretnutie pokračovalo v príjemnej atmosfére. Po skonzumovaní poživateľnej časti tomboly sme sa rozlúčili. Dovidenia zasa o rok.


24.-25.8.2007

Z časových dôvodov sme na tohtoročné stretnutie do Holíc išli priamo z Košíc. Štart v piatok o 04:20, príchod do Horního Jelení o 11:00, počet prejdených kilometrov 590. Ubytovali sme sa v chatke a presunuli do Holíc.
Zaplatili sme vstupné, vyfasovali organizačný bulletin s reklamami a ako prvého stretli Jozefa OK1SRD. Po registrácii u organizátorov stretnutia sme pozdravili našich v stánku SZR. Urobili krátku obhliadku burzy a v našej obľúbenej lokalite "Pod brezami" sme sa pripojili k rozhovorom spojeným s ochutnávkou nápojov a miestnych špecialít. Podebatovali sme s členmi OK1KIR a presunuli, ako už tradične, k Milanovi OK1FYA - OM1ATT. Jeho XYL Martina prichystala skvelé pohostenie. Horúce počasie umožnilo pokračovať v tradícii nočného ovlaženia v bazéne. Pre nadobudnutie štandardnej telesnej teploty museli zúčastnení použiť metódu zvýšeného príjmu niektorých derivátov OH. Zábava pokračovala do pozdných nočných hodín.
V sobotu sa burza zahustila predajcami aj návštevníkmi. Pozreli sme si výstavku vojenskej rádiokomunikačnej techniky, pozdravili kamošov z Košíc, zastavili pri stánku ČAV a potriasli rukou s Milanom OK1IF.
Pred kultúrnym domom sme si pozreli odovzdávanie cien z čarodejníckeho preteku a pokračovali v stretnutiach a rozhovoroch. Po poludní nasledovala rozlúčka a spiatočná cesta. Urobili sme si zastávku v múzeu na zámku v Bučoviciach. Konala sa tam výstava starých rádiových prijímačov značiek REL, Markofon a Iron. Skutočne pekné exponáty.


5.-8.7.2007

Aj tohto roku nás chalani z OM3Kii pozvali na Poľný deň na kótu Veľká Javorina (970 m.n.m.). Vďaka sviatku Cyrila a Metoda sme mali o deň voľna viac, preto sme na Holubyho chatu pod vrcholom prišli už vo štvrtok. Ubytovali sme sa, okoštovali miestne pivo a kuchyňu a na najbližší strom natiahli z okna izby anténu pre KV - Vierka OM8YL ide v sobotu SSB ligu.
Nevľúdne daždivé a veterné piatkové ráno nás neodradilo, stavba antén začala. O naše hladné žalúdky sa postarali Vierka s Nikou. Pred západom slnka antény stáli. Medzitým zriadil Rado OM2ZZ stanovište pre pokusy s optickým spojením. Po zotmení urobil s protistanicou OM1ARL spojenie v novom slovenskom rekorde na vzdialenosť 58 km. Deň sme uzavreli konzumáciou grilovaných špecialít.
Sobotné ráno nás privítalo krásnym počasím. Mančaft pre 23 cm prišiel posilniť Vlado OM1HI. Pred poludním dorazili aj Bob OM1KW a Omegáč OM3TUW s rodinkou.
Napoludnie bolo pracovisko pre 2 m pripravené, tak sa naša omladina pustila do Poľného dňa mládeže.
Problémy s pripojením do internetu sa podarilo vyriešiť a Poľný deň prebiehal s cca nasledovným obsadením: 2 m, 70 cm a 23 cm. Išlo to pekne. Počasie bolo fajn, zábava a chvíle voľna tiež.
V nedeľu ráno si zostavu pre 10 a 24 GHz rozvinul Paľo OM3LQ. Prišiel nás pozrieť Jožko OM3QQ a potešila tiež krátka sporadika do EA.
Popoludní sme urobili hromadné foto, poďakovali za fajn víkend a vydali sa na spiatočnú cestu do Košíc. Dovidenia a dopočutia.
Pozrite si tiež, čo o preteku píšu na stránkach OM3Kii.


9.6.2007

Pre poverčivé nátury výročný 13. ročník strenutia v Borovciach sa začal krásnym slnečným počasím. Účastníci sa schádzali od skorého rána. Zapísali sme sa do prezenčky, zvítali s hlavným organizátorom Lackom OM2ALA a jeho polovičkou Katkou a tiež s debatnými krúžkami vo vstupnej časti. Zastavili sme sa pri stánku SZR s QSL službou a pokračovali v rozhovoroch a príjemnej zábave.
Ako už tradične, burza bola rozložená dnu aj vonku. Prišlo mnoho návštevníkov s mnohými témami a tiež naše XYL si predebatili svoje.
Čas rýchlo ubehol. Na obed sme si dali tradičný guláš, pochválili Vilovi OM3CV jeho konštrukciu koncového stupňa a vozidlovú anténu pre KV a rozišli sa do svojich domovov.
Na spiatočnej ceste sme sa ešte zastavili u Laca OM8AML v Rožňave. Zhodnotili sme jeho anténne systémy pre VKV a slušne vybavenú HAM dielňu. Nasledovala rozlúčka a cesta domov.


19.5.2007

Tohto roku zorganizovali členovia rádioklubu OM3KFV stretnutie priaznivcov QRP v priestoroch penziónu "U sv.Mitra" v Turčianskych Kľačanoch. Účastníkov privítalo slnečné ráno a pri prezentácii tiež organizátori stretnutia. Nechýbal dobre zásobený bufet, rádioamatérsky tovar s Martinom OM6EE, výstavka QRP zariadení a ani témy o čomkoľvek.
Stretnutie otvoril Šaňo OM6SA, privítal prítomných a uvádzal prednášajúcich.
Noro OM6NR porozprával o svojich výsledkoch s QRP zariadeniami, Stano OM8AXU ukázal vlastnú konštrukciu TRX-u a rozdal niekoľko praktických rád, ako sa popasovať s výrobou plošných spojov. Borislav OM7YA zhodnotil svoje skúsenosti s QRP SSB prevádzkou. Igor OM3CUG predstavil TRX NORCAL a pridal zopár rád a trikov ako s ním vydolovať DX-ové a expedičné spojenia. Prednášky uzavrel Šaňo OM3TY predvedením svojich konštrukcií a bohatých skúseností s QRP.
Plodná diskusia a vyčerpanie všetkých bodov programu spôsobili všeobecnú požiadavku na konzumáciu gulášu.
V príjemnom prostredí sme dokončili otvorené témy a rozlúčili sa s prianím dovidenia nabudúce.


10.3.2007

Rádioamatéri z Košíc a okolia sa stretli, ako už tradične, v Centre voľného času na sídlisku Terasa. Zapísali sme sa do prezenčky, pozdravili účastníkov, vymenili si navzájom QSL lístky a fotky z predošlých stretnutí, kúpili čo-to na burze a zapojili do rozhovorov.
Stretnutie otvoril a účastníkov privítal Ferko OM8TA. Tohto roku boli prednášky dve. V prvej prezentoval Vojto OM8AW zaujímavý program pre výpočet šírenia krátkych vĺn na veľké vzdialenosti v závislosti od výšky a smerovosti antén a zemského profilu v ich blízkosti. Stano OM8AXU sa podelil so svojimi praktickými skúsenosťami s výrobou dosiek plošných spojov, predviedol program a modul pre programovanie PIC procesorov a ukázal vlastnú konštrukciu transceivera na KV.
V sále pokračovali debaty. Chlapci z OM3VSZ ukázali zábery z priebehu 1. subregionálu na Kojšovkej holi, ďalší sa pochválili svojimi výrobkami.
Po poludní sme sa rozlúčili. Dovidenia zase nabudúce.


24.2.2007

V priestoroch kultúrneho strediska v Nižnej Šebastovej - Prešov sa konalo v réžii kolektívky OM3KPN šieste stretnutie rádioamatérov. Zišlo sa cca 60 účastníkov nie len z prešovského regiónu, ale aj od Michaloviec, Bardejova, Humenného, Vranova, Spišskej Novej Vsi, Rožňavy, Sniny a Košíc.
Po srdečných zvítaniach pred budovou a vo vnútri nasledovali debaty na rôzne témy. Prišli nie len tí, čo už čo-to pamätajú, ale aj najmladšie vekové kategórie.
Organizátori prichystali tradičný program vrátane burzy a pohostenia gulášom a nápojmi v bufete. Po oficiálnom úvode sme si vypočuli správu Jozefa OM3CPV o stave paketovej siete v regióne, Juraj OM3ZBG hovoril o chystaných zmenách v povoľovacích pdmienkach, Gejza OM8CA informoval o stretnutí s Miroslavom Zigmundom, ktorý bol koncom minulého roku v Košiciach (známa cestovateľská dvojica Zigmund a Hanzelka z 50-tych rokov), Ferko OM8TA pozval prítomných na stretnutie do Košíc, ktoré sa bude konať 10.marca.
Potom sme dojedli guláš, dokončili rozdebatované témy a rozlúčili sa s pozdravom dovidenia a dopočutia.


17.-19.11.2006

Pekným a neobvykle teplým počasím sa začalo 32. stretnutie rádioamatérov v Tatranských Matliaroch, ktoré sa konalo, ako už tradične, v hoteli Hutník. Členovia organizačného štábu z OM3KTY zabezpečili prezentáciu prichádzajúcich účastníkov. Zaplatili sme členské SZR a predplatné Rádiožurnálu, zastavili sa pri QSL službe v novom zložení a prevzali došlé diplomy z pretekov.
Po krátkom posedení pri káve nasledovala burza a rozhovory či už tu, alebo tu. Tradičným orientačným bodom bol bar a jeho okolie. V pravej HAM atmosfére si podebatovala nie len mládež, ale aj zástupcovia našich popredných kontestových klubov.
Tono OM3LU oficiálne zahájil v sobotu ráno stretnutie. Predstavitelia rádioamatérskych organizácií z blízkych zemí odovzdali pozdravy. Pozorné publikum vypočulo správu o aktivitách SZR za uplynulý rok a zatlieskalo oceneným klubom a jednotlivcom.
Potom sme si urobili krátku prestávku, prehodili pár slov a pokračovali prednáškami. Ferko OK1NOF ukázal konštrukciu a vlastnosti jeho transceiveru Ocean, Tonko OM3LU prezentoval zaujímavé riešenia antén a prednáškou na KV pretekárske témy zaujali Števo OM3JW a Rasťo OM3BH. Posledné, čo sme stihli, bola dobrodružná "story" expedície na ostrov Petra I. so značkou 3Y0X v podaní jej priameho účastníka Hans-Petra HB9BXE.
Pred začiatkom večerného HAM festu sme ešte predebatovali pár dojmov a tu je HAM fest a tombola v obrazoch.
V nedeľu ráno sme si potriasli rukami a popriali všetko naj, do skorého videnia.


16.9.2006

Tohto roku presunuli organizátori termín stretnutia v Banskej Bystrici z augusta na september, miesto ostalo pôvodné - reštaurácia Mýto. Po srdečných zvítaniach sme sa zapísali do prezenčky a zapojili do rozhovorov a debát.
Zatiaľ, čo sa dováral guláš, pozreli sme si burzu, posedeli pri pive a vyhrali kopec vecí v tombole. Nasledovala konzumácia gulášu a napokon rozlúčka s prianím všetkého dobrého.


9.9.2006

Na stretnutie v Turanoch sme tohto roku vyštartovali z nášho portejblového stanovišťa v Liptovskej Lúžnej. Areál miestnej športovej strelnice nás privítal s príjemným počasím a vôňou kotlíkového gulášu. Pri vstupe sme sa zaprezentovali a pozdravili s Jožkom OM6AM, hlavným organizátorom akcie, rádioklub OM3KHE.
Vnútri vo vestibule už boli rozhovory a burza v plnom prúde. Tiež v sále, pri bufete, aj vonku. Guláš zahnal hlad a zvedavosť čo zaujímavé je v tombole nás presunula do sály.
Ako už tradične, tombolu v zábavnom štýle moderoval Jožko OM6AM, losovala Nika OM8KW. Medzi cenami bolo napr. plné vedierko čučoriedok spod Martinských holí, funkčné VKV transceivre rôzneho pôvodu, zachovalý umelohmotný kožuch z nehnuteľných zásob armády SR, ako hlavná výhra čokoládová torta od Jožkovej XYL a ďalšie cennosti. Aj mládež mala šťastnú ruku. Nálada bola perfektná a ľudia tiež.
Po poludní, keď bol guláš zjedený a bufet vypredaný, zišli sme dolu do Turian a dali si záverečné pivo. Rozlúčili sme sa a na spiatočnej ceste do Liptovskej Lúžnej sa k nám pripojili naši žilinskí kamoši. Ferko OM6AR si zapožičal FT1000-ku, tak sme ju hneď otestovali v podmienkach prechodného stanovišťa a zotrvali v družnej debate.


25.8.-26.8.2006

Na záver prázdnin, tak ako minulý rok, sme do programu krátkej dovolenky zaradili aj účasť na stretnutí v Holiciach. Ubytovali sme sa v chatkách v Hornom Jelení a zvítali s našimi kamošmi z Košíc. Po skonzumovaní pizze sme sa presunuli na rádioamatérske stretnutie.
Priestory vonku aj dnu už boli v plnej prevádzke. V stánku SZR sme pozdravili Romana OM3EI a zakúpili tričká u susediaceho ČAV-u. Od Jaromíra OK2SW sme prevzali cesnak spolu s pekným diplomom "Bitka troch cisárov" a pokračovali v stretnutiach a rozhovoroch.
Podvečer sme prišli k Milanovi OM1ATT-OK1FYA. Jeho XYL Martina nám prichystala skvelé pohostenie a tiež Jarko OM1ii prekvapil s utopencami. Milanovi sme pochválili ham-shack a niektorí otužilci sa išli schladiť do bazéna. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Na druhý deň nás privítalo slnečné počasie a areál stretnutia plný návštevníkov. Porozprávali sme sa s Josefom OK1SRD a Milanom OK2BMI nie len o čarodejníckom preteku, milé boli krátke stretnutia s Honzom OK1MNV a Leošom OK1ULE, pozdravili sme "direktora" ranných meteo krúžkov Jendu OK2BJJ a pravidelného účastníka Drahoša OK1DMQ, s Jardom OK3KK sme pospomínali na spoločných známych, zoznámili sme sa s Tondom OK1DOR a mnohými ďalšími.
Čas v rozhovoroch rýchlo uplynul. Ešte pár skupinových fotiek a rozlúčka s prianím pevného zdravia a dovidenia zase o rok.


30.6.-2.7.2006

Dostavili sa prázdniny a s nimi Poľný deň, na ktorý nás aj tohto roku pozvali chalani z OM3Kii. Kóta Veľká Javorina, 970 m.n.m. Z Košíc sme vyštartovali v piatok za slnečného a horúceho počasia, zvítanie na Javorine bolo v v mraku. Stavba antén už bola v plnom prúde. Keď sa zotmelo, presunuli sme sa do bufetového stanu a pustili do jedla a zábavy.
V sobotu sme dokončili pracoviská na 70 a 23 cm. Mládeže bolo tohto roku dosť, tak dostali za úlohu zahriať techniku v mládežníckom Poľnom dni.
Hodinka pred pretekom vyzerala takto a začiatok preteku takto. Omladina pozorne sledovala prevádzku. Aj Stanka s Nikou prispeli k celkovému výsledku. Tí, čo neboli pri mašinách sa tešili z príjemného počasia a plne zásobeného bufetového stanu. Tu je pár záberov na anténne systémy. O počítačovú sieť a prenos aktuálnych obrázkov z dvoch kamier na webovú stránku OM3Kii sa postaral Miro OM2CM.
V nedeľu ráno prišli na kopec s mikrovlnami na 10 a 24 GHz Paľo OM3LQ a Dušan OM1GX. Tiež nás prišiel pozrieť zo Starej Turej Jaro OM3TDD.
Po poludní sme sa zbalili, čakala nás cesta späť do Košíc. Urobili sme záverečné fotky a poďakovali za skutočne perfektný víkend. Pozrite si tiež pekný riport a fotky na stránkach OM3Kii.
Na spiatočnej ceste sme išli okolo Martinských holí, tak sme vybehli hore pozdraviť chlapcov z OM3KHE.


10.6.2006

Dvanáste stretnutie v Borovciach podľa predpovede počasia malo byť utopené v daždi. Keď sme ráno o pol piatej odchádzali z Košíc, pršalo. A pršalo nám celou cestou až za Topoľčany. Pretože však Lacko OM2ALA ako hlavný organizátor pamätal aj na počasie, vybavil počas celého stretnutia slnečný a príjemný deň.
Po príchode a prezentácii sme sa zastavili vo vstupnej hale s QSL lístkami u Harryho OM3EA a Vilka OM3MB. Hneď pri vchode lákala tovarom firma AWAS. Debatné krúžky už boli v plnom prúde. Vo vstupnej časti, v sále, aj vonku.
V návštevníkmi zaplnenej sále zahájil stretnutie Lacko OM2ALA, príspevok k blížiacemu sa zjazdu SZR mal Tonko OM3LU. Burza sa roztiahla pred budovou, aj dnu. Tiež rádioamatérsky med bol predmetom obchodovania. Čas v rozhovoroch a stretnutiach rýchlo ubiehal, aj mládežníci si našli svoje témy. Keď nás prepadol hlad a smäd, vyriešil to personál dobre zásobeného bufetu.
Po poludní a výbornej držkovej sme sa rozlúčili a vydali na cestu späť. Podľa prezenčky nás bolo niečo vyše 500. Dovidenia zase o rok.


26.-28.5.2006

Na horskej chate Portáš (960 m.n.m.) v lete minulého roku odbehli chalani z Púchovského rádioklubu OM3KMK IOTA contest. Pretože sa im tam zapáčilo, rozhodli sa zúčastniť pod značkou OM4F aj novembrového CQ WW DX CW 2005. Najskôr uvažovali o kategórii M/2, ale Roman OM4KW, ako šéf akcie presvedčil ostatných ísť M/M. Pozvali aj nás "vyhodňarov", tak sme sa zapojili do príprav. Všetko išlo fajn, len nikoho nenapadlo, že v novembri sa v takýchto výškach môže vyskytnúť sneh. Aj sa vyskytol. Týždeň pred pretekom, cca 30 cm. Takže zmena a plány sa posunuli na máj - CQ WW WPX CW 2006.
Na Portáš sme prišli pred pretekom v piatok poobede. So stavbou antén začali chlapci už v stredu . Práce dobre napredovali a prísun občerstevnia bol bezchybný. Pohľad na anténnu farmu vzbudzoval zaslúžený obdiv nie len u domácich, ale aj u okolo idúcich turistov.
V chate sa dokončila príprava pracovísk. Ladenie a spotreba koncákov prilákali aj pána majiteľa chaty.
Tri hodiny pred pretekom Roman OM4KW zahájil poradu. Určila sa taktika, rozdelenie operátorov a tylové zabezpečenie. Predkontestová nálada gradovala.
Pretek sme začali na všetkých štyroch pracoviskách. Striedanie smien bolo vždy po troch hodinách, ostatní si užívali voľný čas. Vilo OM4DX mal meniny. Dostal od nás ako darček veľkú škatuľu. V nej menšiu, ešte menšiu a ešte menšiu a v zápalkovej škatuľke dážďovku. Spojenia a body fajn pribúdali, smeny sa striedali, technika a prísun požívatín nezlyhávali. Konečný výsledok je 4938 spojení a 12.255.000 bodov.
Bol to bomba pretek so skvelou partiou na výbornej kóte. Tešíme sa na ďalšiu akciu.
Pozrite sa tiež na stránku Roba OM1KW, super napísané aj nafotené.


11.3.2006

Centrum voľného času na sídlisku Terasa v Košiciach sa stalo miestom ďalšieho stretnutia rádioamatérov z východného Slovenska. Ferko OM8AFM sa postaral o zápis účastníkov v prezenčnej listine. Návštevníkov vítal vo vstupných priestoroch Ferko OM8TA, ktorý mal na starosti organizáciu, aj otvorenie stretnutia.
V spoločenskej sále sa poslucháči oboznámili s aktivitami východoslovenských rádioamatérov v uplynulom roku, Zdenko OM3WZM ohlásil inštaláciu nového FM prevádzača na dvoch metroch v blízkosti Košíc a Dušan OM3WAK prišiel s informáciou o memoriáli Ondreja Oravca a s výzvou k aktívnej účasti v tomto preteku.
Potom nasledovali voľné debaty, spolu s burzou a prednáškami. Pali OM3WBY urobil úvod do princípov terestriálnej digitálnej televízie spolu s ukážkou a porovnaním kvality príjmu analógovej a digitálnej TV. Stano OM8AXU predviedol prakticky niekoľko free programov pre návrh elektrických obvodov.
Rozhovory pokračovali, nechýbal ani 88 ročný Gejza OM8CA. Tiež sa dali dokopy všetci pravidelní účastníci ranného meteo krúžku na 3.749 kHz z východu.
Rozišli sme sa po 13-tej. Podpísaných účastníkov bolo 50.


25.2.2006

V poradí piate stretnutie sa konalo v mestskom kultúrnom stredisku v Prešove-Nižnej Šebastovej. Po prezentácii a úvodných zvítaniach sme sa zapojili do debát. Zaujalo predvedenie vlastných konštrukcií, ukážka rádioamatérskych programov, nechýbala burza a samozrejme bufet.
Prítomných privítal a stretnutie otvoril Jozef OM3CPV. Podal správu o (neradostnom) stave paketovej siete v regióne. Juraj OM3ZBG informoval o novinkách z telekomunikačného úradu týkajúcich sa rádioamatérov a pridal pár zaujímavostí z praxe odrušovacej služby.
Potom nasledoval voľný program a popoludní sme sa rozlúčili. Podľa prezenčky nás bolo 45. Dovidenia na košickom stretnutí o dva týždne.

10.-11.12.2005

Drozdovo 2005. Oficálne prvý ročník stretnutia pod Inovcom zorganizovali Karolovia OM5NS a OM5KP. My sme, ako už tradične, vyštartovali z Košíc v sobotu skoro ráno. Cesta bola fajn, dorazili sme o 7:45 SEČ. Po pár minútach prišiel Karol OM5KP a zriadil v spoločenskej sále vysielacie pracovisko. Invertované véčko na 80 metrov s "metlovým" stožiarom už bolo pripravené od piatku. Účastníci pribúdali a tiež debatné krúžky v hoteli a vonku. Firma AWAS si rozložila svoj tovar.
Stretnutie oficiálne otvoril Laco OM5LD. Záchranný systém ARES prezentoval Jaro OM1ii, QRP zariadenia svojej konštrukcie predviedol Šaňo OM3TY. Pred a počas CQ WW DX CW bola z ostrova Mauritius 3B8 aktívna slovenská expedícia. Jej priamy účastník Jozef OM5AW nám ukázal zaujímavé fotky a dodal k tomu komentár.
Rozhovory o všetkom možnom pokračovali a čas rýchlo ubiehal. Plne zásobený bar a skutočne výborný guláš nám zapríčinili skvelú náladu. Po obede nasledovalo hromadné foto a k podvečernej pohode sa pripojili aj miestni chalupári. Zábava nabrala na obrátkach. Niektorí jedinci si zapísali CL do denníka až na svitaní.
Ranné nedeľné prihlásenie do krúžku na 80 m sa uskutočnilo s pozdravmi z neobsadenej lokality a so stručným referátom o priebehu akcie. Počet účastníkov 72, do nedele prespalo 37. Počas raňajok sa ešte doriešili témy z predošlého dňa a potom nasledoval oficiálny záver. Rozlúčka s prianím všetkého dobrého v novom roku a do skorého počutia a videnia.


18.-20.10.2005

November sa dostavil a s ním 31. ročník stretnutia rádioamatérov v Tatranských Matliaroch v hoteli Hutník. Minuloročná víchrica sa našťastie neopakovala. Pravdu povediac, už by ani nemala čo dolámať. Po zvítaniach vo vstupnej časti hotela a tradičnom prezentačnom rituáli nasledovala zastávka pri Romanovi OM3EI - členské a Rádiožurnál, a pri QSL službe - Harry OM3EA a Vilo OM3MB.
Účastníkov stretnutia pribúdalo a tak rozhovory o všetkom možnom sa roztrúsili do skupiniek či už tu, alebo tu, pri bare, v kreslách, alebo na stojáka. Ako každý rok, nechýbal ani teraz najstarší účastník Gejza OM8CA. Tohto roku oslávil svoje 88. narodeniny v plnej sile a vitalite. Srdečná gratulácia.
Nechýbali tradiční predajcovia rádioamatárskej techniky a tiež burza, hoci tohto roku menej obsadená.
V sobotu pokračovalo stretnutie oficiálnym zahájením a ocenením kolektívov a jednotlivcov.
Potom nasledovali prednášky. Amnon 4X1DF ako medzinárodný koordinátor ARES-u prezentoval konkrétnu záchrannú akciu, Hrane YT1AD expedíciu na Conway Reef a do Západnej Sahary. Andy OK8ANM bol na novej IOTA lokalite Chiloane a tiež v Mozambiku, Falk DK7YY v Nepále. Zdeněk OK1DFC prednášal o EME prevádzke a popísal stavbu svojej paraboly o priemere 10 metrov. Potom sme si dali na chvíľu pauzu a išli sa pripraviť na hamfest.
Ako už tradične ho mal na starosti vo funkcii moderátora Jožko OM3NA. Tu je niekoľko fotiek. Tombola bola pestrá a zábava skvelá.
Na pripomenutie toho že sme v Tatrách, napadalo do nedeľného rána celkom slušne snehu. Ešte rozlúčka a dovidenia zase na budúci rok.


10.9.2005

V Turanoch pri Martine sa konalo po roku ďalšie stretnutie. Ako už tradične, v réžii Jožka OM6AM a kolektívu OM3KHE. Počasie bolo celkom fajn a zvítania srdečné. Zaprezentovali sme sa, pozreli burzu a zapojili do debát. Či už vonku, alebo v spoločenskej miestnosti, na chodbe, pri autách. Fungoval výborne vybavený bufet, vonku rozvoniaval guláš.
Stanka a Nika dostali za úlohu predaj lístkov do tomboly. Efektívne pomohla prítomná mládež.
O stave a činnosti slovenského A.R.E.S.u podal informáciu Jarko OM1ii. S výzvou k aktívnej účasti v nadchádzajúcom OM SSB preteku prišiel Peter OM3PA a potom nasledovala tombola. Zábavne a s jemu typickým humorom ju viedol Jožko, losovanie mala na starosti Stanka. Tu je niekoľko záberov šťastných výhercov.
Potom sme sa pustili do guláša. Bol vynikajúci. Keď sa vyskytla požiadavka na jeho ohrev, bol k dispozícii prenosný mikrovlnný ožarovač.
Čas v debatách rýchlo plynul. Rozlúčili sme sa s prianím všetkého dobrého a do skorého videnia.


26.-27.8.2005

Na záver prázdnin sme si urobili niekoľkodňovú krátku dovolenku. Ako hlavný program bola plánovaná návšteva Kremnice, tradičného festivalu humoru kremnické gagy a tiež potulka po okolitých lokalitách.
Keďže sme sa ocitli cca o 200 km západnejšie od Košíc, prišiel niekto s nápadom urobiť na otočku návštevu Holíc. V piatok o 04:00 SELČ sme vyrazili z Kremnice. Po komplikáciách s obchádzkami a zápchami sa nám šťastlivo podarilo zaparkovať na miestnom futbalovom ihrisku.
Lokalizovať prechodné stanovište starých kamošov nebol žiadny problém. Zastavili sa pri nás starí aj noví známi. Dobre vychladené pivo, chutne opečená klobáska a mierny vetrík bez zrážok umožnili plne sa sústrediť na burzu a rozhovory s návštevníkmi. V hale sme navštívili stánok SZR a stánky ďalších rádioamatérskych organizácií.
Večer sme sa presunuli k Milanovi OK1FYA. Jeho XYL Martina práve spracovávala úrodu húb, tak sme jej s tým pomohli. Čas v rozhovoroch a zábave plynul takmer až do rána. Potom sme sa uložili na spanie. Otužilí jedinci si vybrali miesto na čerstvom vzduchu na balkóne.
V sobotu ráno sme sa zoznámili s Honzom a jeho nastávajúcou, rozlúčili s nocľažníkmi, poďakovali Milanovi a Martine za prichýlenie a skvelú starostlivosť a vyrazili späť do Kremnice. Tešíme sa na budúce stretnutie.


10.-23.7.2005

Tak, ako minulý rok, zorganizovali členovia rádioklubu OM3REU za podpory SZR ďalší ročník kurzu mladých rádioamatérov. Konal sa opäť na Martinských holiach. Tentoraz si rozdelili lektori predmety takto: Peter OM6TY - morzeovka, Bob OM1KW - prevádzka na pásmach, Fero OM6AR - technika. Vedúcim kurzu bol Jaro OM1ii a zároveň mal na starosti prevádzkové predpisy.
Postavili vertikál, Spider beam, natiahli invertované véčko a zriadili vysielacie pracovisko s FT-1000MP.
Po jedenástich dňoch intenzívneho štúdia prišla s napätím očakávaná chvíľa. Jaro predstavil skúšobnej komisii nastúpených adeptov. Skúšky sa začali. Výsledky jednotlivých predmetov hrdo prezentovali adepti skúšobnými hárkami. Ostatní prítomní trávili čas debatami a benjamínci (definícia OM1ii) hrami. Komisia na záver skonštatovala, že všetci adepti boli úspešní a pogratulovala k získaniu operátorských vysvedčení.
Počasie bolo nevľúdne, preto realizačná skupina na výrobu živánskej rozhodla, že sa bude piecť v hotelovej kuchyni. V bare sa rozložila mládež. Postupne prichádzali návštevníci z blízkeho aj vzdialeného okolia.
Živánska sa pomaly dopekala a tak Jaro urobil záverečné zhodnotenie kurzu. Nechýbalo ocenenie niektorých účastníkov. Po živánskej sa len tak zaprášilo a pokračovalo sa vo voľnej zábave. Účastníci expedície na Bonaire PJ4 v Karibiku pobavili príhodami a fotkami.
Milou zhodou okolností sa tu stretlo päť rádioamatérskych rodín: Prouzovci, Kubíčkovci, Gašparíkovci, Jánošovci a Barónikovci.
Rozlúčka v sobotu ráno bola v mraku s prianím do skorého videnia.


1.-3.7.2005

Chlapci z OM3Kii nás pozvali na 3.subregionál. Kóta Žalostiná, 621 m.n.m., kúsok od moravsko-slovenských hraníc. Predpoveď počasia bola taká nijaká. Aj slnko, aj dážď. Z Košíc sme vyrazili v piatok predpoludním, bolo teplo a slnečno. Žalostiná na nás čakala s dažďom a vetrom. Nič to ale neubralo na srdečnosti zvítania.
V pauze medzi dažďami sme narýchlo postavili stany a chalani dokončili montáž dvojmetrovej antény na priehradovom stožiari. Medzitým začala príprava potravín na guláš. Ako už tradične, Ivan robil šéfkuchára. Omegáč sa blysol grilovanými šampiňónmi plnenými pretláčaným cesnakom, Vierka domácimi utopencami a Nika makovými koláčikmi. A pri tom všetkom sme si zahrali aj zaspievali.
V sobotu ráno sme sa zobudili do mrakov a zvlhnutého oblečenia. Pokračovala montáž ďalších zariadení. Antény pre 70 cm a na 2 metre druhá anténa. Pracovisko pre 70 cm si organizoval Laco OM3GB a na 23 cm Vlado OM1HI s Radom OM2ZZ. Tomu všetkému dominoval ako hlavný technický koordinátor Roman OM3EI. Samozrejme bufetový stan s plnou výbavou bol v permanencii.
Okolo poludnia sa mraky roztrhali, ukázalo sa konečne slniečko. Do začiatku preteku bola príprava ukončená. Činnosti na jednotlivých pracoviskách vyzerali takto: 2 m, 70 cm, 23 cm. Pohľad na antény.
Tí, čo momentálne neboli pri mašinách, si krátili dlhú chvíľu po svojom a naberali energiu na nočné aktivity.
Aby to všetko nebolo len o VHF a UHF, v nedeľu ráno sme odbehli KV PA. Ako nám ťahá anténa prišiel pozrieť Vladko OM1HI. Predpoludním nás zo svojho pretekárskeho stanovišťa navštívili Janko OM2GA a Drahoš OM3CQF. Tu je niekoľko fotiek pri západe slnka.
Ďakujeme chlapcom z OM3Kii za fajn víkend. Výborná atmosféra a pohoda hovorí za všetko. Pozrite si tiež super stránky OM3Kii .


11.6.2005

V poradí jedenáste stretnutie zorganizovali v Borovciach členovia rádioklubu OM3KVE. Pozorne sme sledovali predpoveď počasia na tento deň, malo byť chladno a daždivo. V sobotu ráno o 03.40 SELČ sme sa naložili do auta a vyrazili z Košíc. Zrovna sa začalo rozvidnievať.
Borovce nás privítali polooblačným nebom, príjemnou teplotou a zaplnenými parkovacími miestami. Pri prezentácii sa tvoril zástup, čo naznačovalo, že účasť bude početná. Ako už tradične, vo vstupnej časti kultúrneho domu mali svoje stoly Roman OM3EI s Rádiožurnálom a Harry OM3EA s Vilom OM3MB s QSL službou.
Debaty už boli v plnom prúde vo vnútri, aj vonku. Priestory v budove sa zaplnili burzovníkmi a počasie prialo tiež tým, čo si našli miesto vonku. Aj rozhovorom.
Privítanie účastníkov mali na starosti Tonko OM3LU a Lacko OM2ALA. Informáciu o záchrannom systéme A.R.E.S. podal Jarko OM1II. Milým záverom oficiálneho úvodu bola gratulácia k meninám Tonkovi OM3LU. V mene prítomných mu popriala všetko dobré Lackova XYL Katka.
Debaty a burza pokračovali až do poobedňajších hodín. Témy pre rozhovory si našla aj rádioamatérska omladina. Ako už tradične, na záver sme si urobili pár skupinových fotiek.
Ďakujeme usporiadateľom za ďalšie vydarené stretnutie. Guláš a držková boli výborné, nálada skvelá a počasie nesklamalo. Podpísaných 450 účastníkov príde určite o rok zas.


21.5.2005

Členovia rádioklubu OM3KFV usporiadali vo Vrútkach v penzióne Lesník ďalšie stetnutie priaznivcov QRP. Pod Martinskými holiami nás privítalo krásne jarné počasie a pri prezentácii manželky OM6SA a OM6IX. Pripravený bol zborník, a tiež CD z predošlých stretnutí. Nasledovali zvítania so starými aj novými známymi.
Šaňo OM6SA privítal účastníkov a uviedol oficiálnu časť. Nasledovali prednášky Šaňa OM3TY, Ferka OK1NOF a Janka OM3ID. Vnímaví poslucháči reagovali množstvom otázok.
Výstavka QRP zariadení vyrobených Šaňom OM3TY a Ferkom OK1NOF bola spojená s praktickými ukážkami ich funkčnosti, popisom parametrov a konštrukčných detailov.
Potom sa program rozplynul do voľných diskuzií a debát na rôzne témy. Zvonku začal rozvoniavať kotlíkový guláš, tak sme ho šli okoštovať, ako sa podaril. Bol výborný.
Na záver stretnutia sme napísali pozdrav do knihy návštev a urobili pár záberov na rozlúčku. Ďakujeme usporiadateľom za fajn prostredie a organizáciu, prednášajúcim za prednášky a všetkým účastníkom za skvelú atmosféru. Zišlo sa nás spolu 47. Dovidenia nabudúce.


12.3.2005

Po roku sme sa zase stretli v Košiciach v Centre voľného času. Chvíle pred oficiálnym zahájením patrili zvítaniam. Ako už tradične, Ferko OM8TA mal na starosti organizáciu a oficiálny úvod. Privítal nás a zhodnotil výsledky rádioamatérov košického regiónu za uplynulý rok v aktivitách na krátkych a veľmi krátkych vlnách. Potom nasledovala burza a voľné debaty na rôzne témy.
Program pokračoval prednáškami. Zdenko OM3WZM priniesol zaujímavé informácie o softvéroch a možnostiach prenosu obrazu a zvuku cez internet, uviedol praktické ukážky.
Vojto OM8AW prišiel s prehľadom a stručným popisom v súčasnosti používaných počítačových denníkov pre súťaže a bežné spojenia s náväznosťou na spracovanie a prenos dát vo formátoch Cabrillo a ADIF.
Martin OM8ARK zriadil improvizované pripojenie do siete Echolink a vysvetlil princípy a možnosti tohto spôsobu komunikácie.
Témy a rozhovory boli natoľko zaujímavé, že sme ani nespozorovali, ako čas beží. Rozišli sme sa pred 14. hodinou, ale predtým sme si urobili pár fotiek. Posledný podpis účastníka v prezenčnej listine bol na riadku číslo 70. Dovidenia zase o rok.


19.2.2005

V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Prešove-Nižnej Šebastovej zorganizovali prešovskí rádioamatéri z OM3KPN v poradí štvrté stretnutie. Lukáš OM8AGL mal na starosti prezentáciu a privítal celkom 54 účastníkov. Pozdravili sme sa so starými známymi, ale prišli aj nové tváre - mládež z rádioklubov zo Stropkova na čele s Jarom OM0JL a tiež zo Starej Ľubovne s Dušanom OM3ZCK. Nechýbala ani burza, hoci po minulé roky zdá sa bývala bohatšia. Rozhovory na rôzne témy zaplnili čas pred oficiálnym otvorením, ktoré ako už tradične, mal na starosti Jozef OM3CPV. Podal informáciu o stave paketovej siete v regióne. Juraj OM3ZBG mal zaujímavý príspevok o lokalizácii a odstraňovaní zdrojov rádiového rušenia. Jozef OM8RA prezentoval pekne spracovaný diplom "Slovenský raj".
Potom prišiel na rad improvizovaný bufet s teplými párkami a nápojmi podľa chuti. Keď dievčatá predebatovali svoje témy a chlapi tiež, rozišli sme sa každý svojou cestou s prianím všetkého dobrého a do skorého videnia.


18.12.2004

Z paketu sme sa dozvedeli, že sa chystá ďalšie rádioamatérske stretnutie v turistickej chate na Veľkom Inovci (900 m.n.m., LOC JN98GJ), asi 10 km západne od Novej Bane. Naše rozhodnutie zúčastiť sa bolo rýchle, jediným problémom malo byť počasie - poľadovica prognózovaná zrovna v plánovananom čase odjazdu.
Z Košíc sme vyštartovali v sobotu o piatej hodine rannej do hmly a poľadovice v očakávaní, že údržba cestných komunikácií bude fungovať. Fungovala.
Medzizastávkou bol horský hotel v Drozdove (570 m.n.m.) pod Veľkým Inovcom, kde prespíme do nedele. Tiež sa stal oddychovou stanicou pre účastníkov stretnutia. Niektorí tu zanechali autá a pokračovali peši hore, silnejšie povahy nasadili na kolesá reťaze.
Veľký Inovec nás privítal ako v zimnej rozprávke spolu s Jankom OM3ID pred chatou. Dnu už prebiehali zvítania a debaty v plnom prúde. Nálada vynikajúca a guláš tiež. Na prvom poschodí sa robili portejblové KV spojenia a v podkroví pracoval prevádzač OM0OUN.
Keď nám guláš vytrávil, vyšli sme pred chatu a urobili na pamiatku hromadné foto. Bolo nás na stretnutí vyše 50 a našlo sa aj zopár turistov, čo spôsobilo dobrú tržbu a chatárovi radosť.
Podvečer sme zišli späť do Drozdova a pokračovali v zábave pri gitare v predvianočnej nálade.
V nedeľu ráno rozlúčka s majiteľom hotela a muzikálnym turistom a na záver fotka na rozlúčku.


19.-21.11.2004

Jubilejné 30. stretnutie slovenských rádioamatérov sa uskutočnilo, ako už tradične, v Tatranských Matliaroch vo vynovenom hoteli Hutník v réžii Kurta OM8AA a kolektívky OM3KTY z Popradu za podpory Slovenského zväzu rádioamatérov. Tí čo prišli cca do 16-tej hodiny ešte netušili, že urobili dobre. Zvítania boli srdečné, či už vo vestibule, pri bar pulte, alebo o kúsok ďalej.
A potom to začalo. Že vonku niečo nie je v poriadku, sme zistili podľa toho, že okenné tabule v bare sa začali nebezpečne prehýbať smerom dnu a von. Pohľad na padajúce stromy okolo hotela nás postavil na nohy. Niektorí majitelia áut, parkujúcich pred hotelom, sa snažili preparkovať z dosahu možných pádov stromov. Sila vetra bola neuveriteľná. Vozidlá na parkovisku sa kolísali dopredu a dozadu, pohupovali v poryvoch hore a dolu. A stromy sa lámali ako zápalky. Keď bolo po všetkom a my sme uvideli dolu Poprad bolo jasné, že padol celý les. Cesty v Tatrách sa stali nezjazdné. Z informácií na prevádzačoch sme sa dozvedali, pokiaľ bolo možné autami dôjsť. Mnoho ľudí sa vrátilo domov, ale silné nátury pokračovali na Veľkú Lomnicu a ďalej na Matliare. Išli kým sa dalo autami a potom pešo hore.
Takto to vyzeralo v sobotu ráno. Pred poludním čiastočne sprejazdnili cestu do Veľkej Lomnice. Po dobrodružnom putovaní tam čakali na odvoz hore Gejza OM8CA a Jaromír OM8ON.
Oficiálnu časť stretnutia v sobotu otvoril Tono OM3LU. Nasledovali výsledky závodov a ocenenia, a taktiež pozdravy rádioamatérov z Čiech a Moravy. Oproti tradícii burza bola nie len v piatok, ale aj v sobotu.
V sobotný večer sa konal hamfest a ako už tradične, tombolu mal na starosti Jozef OM3NA. Nálada bola fajn a ceny tiež.
Dovidenia o rok.


11.9.2004

Ako už tradične, konalo sa v Turanoch nedaľeko Martina stretnutie rádioamatérov. Účasť bola početná, prišli aj hostia z SP a OK. Počasie nám prialo, prezentácia sa konala pred vchodom do budovy. V jej vstupnej časti bola bohatá burza premiešaná debatnými krúžkami. Svoje témy si našiel každý. Aj rádioamatérska omladina a tiež naše XYLs a YLs. Zaujímavú prednášku o EME spojeniach urobil Rasťo OM6AA.
Jožko OM8RA nám predstavil svoje návrhy diplomu a QSL lístkov pre Slovenský raj a Janko OM3ID ukázal portejblové vybavenie automobilu, s ktorým chodí po lokalitách slovenských hradov a zámkov.
Samozrejme, že sa to všetko nezaobišlo bez bohatej tomboly, Od zánovných videorekordérov, cez rádiostanice UHF, meracie prístroje, prijímače (niektoré aj "ťažkého" kalibru), mikrovlnné spoje, až po kvapaliny na čistenie vlnovodov s vyšším obsahom alkoholu a príchutí ovocia. Po poludní nám všetkým dobre padol kotlíkový guláš
Záverečné rozhovory a rozlúčky ukončili ďalšie úspešné stretnutie. Tešíme sa na budúci rok dovidenia.


21.8.2004

V príjemnom prostredí záhradnej reštaurácie Mýto v Banskej Bystrici zorganizovali bystrickí rádioamatéri stretnutie. Zišlo sa nás hodne. Nielen bystričania, zvolenčania, horehronci, dolniaci, ale aj západnári a vyhodňare. Prezentáciu mal na starosti Ľudo OM7AX. Tiež mal pripravené QSL lístky za spojenia so stanicou OM60SNP, nadviazané pri príležitosti 60. výročia Slovenského národného povstania. Srdečné boli zvítania starých aj nových známych a tiež debaty na rôznorodé témy, či už tu, alebo tu. Bola aj burza a tombola.
Ako sa na poriadne rádioamatérske stretnutie patrí, nechýbal výborný guláš. Na záver nás v letnej horúčave občerstvila silná prietrž mračien, ktorú sme prečkali pod prístreškami so zmočenými sandálmi a teniskami.


15.-28.8.2004

Ďalší ročník letného tábora mladých rádioamatérov, sa konal na Martinských holiach v hoteli s rovnakým názvom, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 1453 metrov, v lyžiarskom a rekreačnom stredisku nad mestom Martin. Zišli sa tu nováčikovia (skúška na C-čko), ale aj "staré páky", absolventi predošlých ročníkov (na B-čko). Organizačne kurz zabezpečili členovia rádioklubu OM3REU s podporou Slovenského zväzu rádioamatérov.
Lektori pre jednotlivé predmety boli: Ria OM1YL - prevádzkové predpisy, Jaro OM1II - prevádzka na pásme, Fero OM6AR - technika, Bob OM1KW a Roman OM4KW - morzeovka. Intenzívna výuka prebiehala denne počas 6 hodín, z toho cca 3 hodiny morze a 3 hodiny prednášky.
Aby to nebolo len o učení, skupina historického šermu predviedla skvelé vystúpenie, a tiež exkurzia na martinskom vysielači stála za to.
Po jedenástich dňoch prípravy začali skúšky vzájomným predstavením adeptov a skúšobnej komisie Potom prišli tie chvíle, kedy sa každý snažil zo seba vydať maximum. Nakoniec boli všetci úspešní. Nasledovalo odovzdanie osvedčení a za ním konečne relax. Medzitým v kuchyni prebiehala príprava kozľacieho gulášu a tiež opekaného prasiatka na večer.
Jaro a Ria zhodnotili a uzavreli ďalší úspešný ročník. Každý absolvent dostal milý darček - telegrafný kľúč. Potom prišli na rad vynikajúci guláš a opekané prasiatko. Všeobecná zábava pokračovala do neskorých večerných hodín.
Prajeme úspech aj nasledovnému ročníku kurzu mladých rádioamatérov.


12.-13.6.2004

Karol OM5KP sa rozhodol založiť tradíciu stretnutí HAMov v burčiakovej sezóne. Účelom je podporiť osobnú komunikáciu a konzumáciu burčiaku v rádioamatérskej komunite. Ako vhodné miesto vybral horský hotel Drozdovo nachádzajúci sa asi 3km od Veľkej Lehoty (nr Nová Baňa). Stretnutie, ktoré sa tu konalo po Borovciach, je považované za nultý testovací ročník, na jeseň bude ostrá verzia prvého ročníka. Sledujte termín, bude včas oznámený! Presun z Boroviec do Drozdova bol cez Karolovu haciendu v Jedľových Kostoľanoch, kde nás privítala jeho gazdiná Lenka s vynikajúcimi tvarohovými koláčikmi a tiež jeho psíkovia.
Podvečerné počasie v Drozdove bolo príjemné, usadili sme sa na terase hotela. Zábava pokračovala pri gitare. Stretnutie príslušníkov spojovacieho pluku 2. rádiovej roty, 2. čaty v Tábore po 40. rokoch sa neobišlo bez kanonády od šampanského. Potom nasledovalo opekanie údených mäsových výrobkov na ohnisku pri hoteli a voľná zábava do skorých ranných hodín.
Tešíme sa na prvý ročník.


12.6.2004

V spoločenskej sále a priľahlých vonkajších priestoroch obecného úradu v Borovciach sa konal jubilejný desiaty ročník stretnutia rádioamatérov. Organizačne akciu zabezpečil už tradične na vysokej úrovni Lacko OM2ALA a kolektív OM3KVE.
Burza sa začala už okolo ôsmej hodiny a bola ako vždy zaujímavá. Materiálu od výmyslu sveta, ceny väčšinou ľudové. V spoločenskej sále bolo možné zakúpiť v bufete výborný guláš a nápoje podľa chuti. Stretnutia a debaty starých aj nových známych prebiehali vonku aj dnu. Detaily si dohadovali tiež účastníci kurzu tábora mladých rádioamatérov, ktorý sa bude konať v auguste na Martinských holiach, ale aj YL krúžok mal svoje témy.
Vo vestibule si Harry OM3EA a Vilo OM3MB rozložili portejblovú QSL službu a hneď vedľa bol Roman OM3EI s Rádiožurnálom.
Poďakovanie patrí organizátorom za vytvorenie príjemného a funkčného prostredia, účastníkom za bohatú burzu a útratu v bufete. Tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.


10.6.2004

Marcel OM8DM prišiel s návrhom zmeniť miesto nášho pravidelného pivného stretnutia. Letný výčap domorodcami nazývaný "Kembridž" sa zhodou okolností nachádza nedaľeko jeho trvalého QTH. Podľa referencií by tam malo byť dobré pivo a ako záložnú stravu mal Marcel prichystané home made držky na paprike, tak sme to riskli. Okrem pravidelných účastníkov pri jednom a druhom stole prišiel z Henclovej Tonko OM3PQ, ktorý bol na pár dní v Košiciach aj s XYL Ľudmilkou OM8APQ. Milým prekvapením večera sa stal príchod Lacka OM8AM a Mirka OM8AMF, čerstvého mladoženáča.
Nálada bola výborná, pivo tiež. Pred plánovaným odchodom domov začalo intenzívne pršať a tak prišiel na rad rýchly presun k Marcelovi a konzumácia držiek. Keď už nebolo čo zjesť, prestalo pršať a to bol signál na rozchod domov. Takto skončil príjemný a uvoľnený večer.


13.3.2004

V Košiciach, v Centre voľného času na sídlisku Terasa, sa konalo stretnutie rádioamatérov z košického regiónu a "priľahlých gubernií". Počet účastníkov bol pomerne hojný, asi 60, ale pamätáme aj na vyššiu účasť. Stretnutie zahájil hlavný organizátor Ferko OM8TA spolu s Martinom, zvaným Sokol, ktorý zastupoval CB-čkárov. Z podaných informácií azda najviac zaujala tá, ktorá bola o znovu sprevádzkovaní prevádzača v OM0OVT v pásme 2 m. Tento prevádzač bol dlhé roky aktívny z kóty Makovica (981 m n.m.) k plnej spokojnosti rádioamatérskej komunity celého východného Slovenska od Sniny až po Poprad a Spišskú N.Ves. Bohužiaľ po poruche anténnych systémov je už viac ako 2 roky mimo prevádzky. K dnešnému dňu sú nové antény pripravené, prevádzač prešiel kontrolou technického stavu a doladením. Je však problém s prístupom na strechu, kde majú byť umiestnené antény. Mala by sa rekonštruovať, zatiaľ nie je známe kedy.
Zaujímavú a obsažnú prednášku o bezpečnosti pripojenia na internet mal Zdenko OM3WZM. Hlavnou témou bol tzv. spyware, t.j. špiónsky softvér, ktorý dokáže monitorovať a následne zneužívať činnosť každého personálneho počítača pripojeného na internet. Ochranou proti tomu sú softvéry ako napr. SpyBot, príp. Ad-aware. Tiež nám predviedol perfektne graficky spracovaný program SatScape, ktorý zobrazuje pohyb umelých satelitov na obežných dráhach okolo Zeme.
Ako vždy, burza bola zaujímavá a stretnutia starých aj nových známych tiež.


6.3.2004

V Prešove (Nižná Šebastová) sa konalo stretnutie rádioamatérov prešovského regiónu a okolia. Zišlo sa nás asi 70 účastníkov. Jozef OM3CPV uviedol oficiálnu časť programu. Podal aktuálne informácie o paket rádiu na Dubníku, problémy s linkami a ďalšie zámery do budúcna. Juraj OM3ZBG nás informoval o aktuálnych a chystaných zmenách v legislatíve, ktoré sa týkajú amatérov. Asi najviac zaujala informácia, že na skúšky pre triedu C bude podľa neoficiálnych informácií požadovaná znalosť morzeovky tempom 20 zn/min a na triedu B 40 zn/min. Ako vždy bola súčasťou programu burza a slušne vybavený bufet, vrátane teplých párkov, klobásky a nápojov podľa chute. Pozrite si fotky.


1.3.2004
Ako je už mnohoročným zvykom, stretli sme sa stará partia na pravidelnom "pive" po mesiaci v reštaurácii Riviéra v zostave Mirek OM3EK, Jaromír OM8ON, Janko OM3TVI, Vierka OM8YL, Stano OM8AQ. Prišiel tiež Janko OM3ID z Bratislavy. Pochválil sa so svojim home made RIGom pre 6 a 3 cm.
Pozrite si fotky 1 a 2 .

OM8AQ © 2004-2017