SLOVAKIA, QTH KOSICE, LOC KN08OR
HAM radio page OM8AQ & OM8YL
Posledná zmena: 25. decembra 2016


• Kniha návštev

• Niečo o nás

• English version

18.-20.11.2016

Stretnutie rádioamatérov Tatry 2016, v poradí 42., sa aj tohto roku konalo v Poprade v hoteli Satel. Vo štvrtok Jozef OM5CD a Ondrej OM4DW nainštalovali KV anténu a sprevádzkovali v spoločenskej sále pracovisko pre stanicu OM42TATRY. Správy SZR vysielal Tóno OM3LU.
V piatok dopoludnia sme pripravili spoločenskú sálu. Prví účastníci začali prichádzať okolo poludnia, ubytovanie organizoval Braňo OM2FY. Pred sálou bola prezentácia návštevníkov. Dal sa zakúpiť zborník na DVD-čku, tiež knihy s HAM tematikou, zaplatiť členské SZR a predplatné Rádiožurnálu a tiež vybaviť QSL lístky. Firmy vystavili svoje ponuky návštevníkom v zaplnenej sále. Rozbehla sa burza a rozhovory. Pre návštevníkov bola k dispozícii stanica OM42TATRY.
Dano OM6DJ priniesol výstavku vysielacej techniky z produkcie firmy RFT zo 70. rokov v bývalej NDR a tiež unikátnu zbierku liečebných ionizačných prístrojov z 30.-tych rokov minulého storočia. Záujemcom predviedol blahodárne účinky elektrického výboja na ľudské telo - pozri film Postřižiny. Konalo sa zasadnutie ARES-u (stihol som len záver) a pokračovali stretnutia. Po skončení piatkového programu sme debatovali v bare do neskorých večerných hodín.
V sobotu ráno začali prichádzať ďalší účastníci, pokračovali rozhovory, aj prevádzka stanice OM42TATRY. Fungovali stánky predajcov, aj SZR a QSL služby.
Oficiálnu časť stretnutia otvoril Štefan OM3JW a privítal prítomných. Správu o činnosti SZR za uplynulý rok predniesol Roman OM3EI. Aktivity ARES-u prezentoval Jarko OM1ii a správu KV a VKV komisie mal na starosti Rasťo OM3BH. Pozdrav ČRK a aktuálne informácie podal Míla OK1VUM. Nasledovali ocenenia za výsledky v pretekoch a na záver diskusia.
V spoločenskej sále pokračovali debaty a po krátkej pauze nasledovali prednášky. Milan OK1MX nás oboznámil s možnosťami digitálnych sietí DMR. Prítomní sa aktívne zúčastnili diskusie VKV fóra. Zaujímavý merací prístroj a analyzátor do 100 MHz predstavil Tóno OM3LU. Na profesionálnej úrovni urobený SDR transceiver prezentoval Ľubo OM6ADP. Návrh je z konštrukčnej dielne M0NKA. Na záver mal prednášku Stan LZ1GC. Pútavým a zábavným štýlom nám porozprával o svojej nedávnej pacifickej DX expedícii na Šalamúnove ostrovy H44GC a ostrov Temotu H40GC. Po prednáškach sme podebatili a pripravili tombolu na večerný hamfest.
Jarko OM1ii, ako moderátor hamfestu, aj teraz výborne zabával prítomných a mal na starosti losovanie v tombole. Tanečné kreácie sa striedali s losovaním. V tomto tempe pokračovala zábava do polnočnej tomboly. S tancom a veselou náladou sme končili v skorých ranných hodinách. Tešíme sa dovidenia na budúci rok.


26.-27.8.2016

Na stretnutie rádioamatérov v Holiciach sme z Košíc odchádzali, ako už tradične, v piatok skoro ráno. Veľa ciest bolo v Čechách opravovaných, preto sme prišli do cieľa až okolo poludnia. Po vybavení ubytovania nasledoval presun do areálu stretnutia. Cestou k stánkom s burzovníkmi sa konali zvítania so starými známymi. Pozreli sme čo je nové v telocvični a pokračovali v debatách Ako je obvyklé, smäd a hlad riešila ponuka bufetov v lokalite "Pod briezkami".
V sobotu pokračovalo pekné slnečné počasie a rozhovory. Navštívili sme stánky v telocvični. a debatili. Zaujala nás výstavka zariadení pre hon na líšku z produkcie zväzarmovského podniku Radiotechnika a tiež ukážka komunikačnej techniky "po drôte" v službách ČSĽA. Na krátkych vlnách pracovala rádiostanica OK5H a tiež digitálne prevádzače v pásme 70 cm. Pozdravili sme sa s Láďom OK1FRT a oboznámili s jeho zdokonalenou mobilnou výbavou pre prácu v telergrafnom móde počas jazdy.
Pred poludním sme sa rozlúčili a pokračovali ďalej do Bruselu za Stankou OM8QA, Matejom OM2WA a Katkou.


18.6.2016

Po roku sme sa stretli v Drozdove pod Veľkým Inovcom. Privítalo nás slnečné počasie. Pozdravili sme účastníkov a pozreli čo je zaujímavé v burze. Po zápise do prezenčky sme pokračovali v rozhovoroch a občerstvení v bare. Svoju novú konštrukciu SDR transceivera predstavil Ferko OK1NOF. Fungoval stánok SZR vrátane QSL služby.
Pokračovali sme v debatách a prehliadke burzy. QRP zostavu, ktorú používa pre SOTA aktivity, nám ukázal Jozef OM6TC. Prešli sme do vnútorných priestorov. Prilákal nás guláš, ponuka baru, pokračovanie rozhovorov a osvieženie ľudovými pesničkami v podaní v Jožka OM5JG a jeho XYL.
Po poludní sme nezabudli urobiť hromadnú fotku, prešli sa pri penzióne a dokončili debaty. Na záver sme si dali krátku prechádzku po okolitých lazoch a rozlúčili sa. Ďakujeme organizátorom za ďalšie vydarené stretnutie. Dovidenia o rok.


19.3.2016

Ferko OM8TA zorganizoval aj tohto roku stretnutie rádioamatérov košického regiónu. Konalo sa v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Po zápise do prezenčky sme sa zvítali s účastníkmi stretnutia a zapojili do rozhovorov. Naše ženy dostali od pozorných kolegov jarné kvietky. Voľné stoly obsadila burza. Zaujímavú ponuku HAM zariadení predstavila firma ANICO Slovakia. Tiež sa objavilo inovatívne pohybovadlo zvané Mini Segway. Z českých Holíc prišiel Milan OM1ATT s pestrou paletou VKV a UKV antén.
Sála sa zaplnila a Ferko OM8TA otvoril stretnutie. Stano OM8ST podal správu o činnosti ARES-u v košickom kraji. Konala sa milá akcia, keď sme Ferkovi OM8TA poďakovali za organizáciu týchto stretnutí.
Nasledovali rozhovory a prednášky. Janko OM3ID oboznámil poslucháčov s progresívnymi polovodičovými prvkami pre UKV zariadenia. Peter OM8AND predstavil kontestový VKV/UKV denník VUSC od OK1DIX. Pozrite si Petrovu prednášku. Poslednou témou boli krátkovlnné Long Wire antény. Stano OM8ST predniesol prítomným fyzikálnu podstatu a praktické skúsenosti s ich realizáciou.
V sále sa debatilo až do popoludnia a tiež sa stretli pravidelní účastníci meteo krúžku na prevádzači OM0OVT. Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia o rok.


20.2.2016

Na prešovské stretnutie rádioamatérov sme aj tohto roku prišli do reštaurácie na železničnej stanici. Prezentáciu účastníkov mala na starosti Miriam.
Po zvítaniach sme sa venovali debatám. Prišli aj rádioamatérske rodinky. Zaujímavú konštrukciu SDR transceivera priniesol Juraj OM3ZWA z vývojovej dielne jeho brata. Bola aj mini burza. Keď sme sa usadili na svojich miestach, privítal prítomných Jozef OM3CPV. Nasledovalo odovzdanie ocenení. Pokračovali sme v rozhovoroch a koštovke nápojov z ponuky baru. Debaty na rôzne témy pokračovali a tiež konzumácia teplých jedál.
Pred poludním sme urobili spoločnú fotku účastníkov a rozlúčili sa. Dovidenia o rok.


29.1-1.2.2016

Členovia rádioklubu OM3KHE nás pozvali k účasti v preteku CQ WW 160m CW. V piatok sme odchádzali z Košíc do Martina za neobvykle teplého počasia. Aj vo Vysokých Tatrách bolo málo snehu. Pretek zajednali v priestoroch martinského aeroklubu. Po úvodných zvítaniach sme sa zapojili do stavby antén. Rozhodnutie postaviť vertikálnu anténu vysokú 32m, v päte predĺženú indukčnosťou s voľne uloženými protiváhami sa ukázalo ako veľmi dobré. Mišo OM6AZ s prispením Ondreja OM4FM inštalovali kilometer protiváh. Súčasne prebiehala montáž dvoch príjmových beverage antén. Jedna smerom na Japoncov a druhá na severnú Ameriku. Paľo OM6AL zabezpečil dostatočný počet nosných lieskových tyčí, Jozef OM6AM vykryl svojim mobilným skladom potrebu akejkoľvek súčiastky a nechýbali základné prostriedky pre podporu výkonnosti.
Naše dievčatá medzitým prichystali malé občerstvenie. Nasledovalo skompletovanie vysielacieho pracoviska a ladenie vertikálu. Merania dopadli nad očakávanie dobre. Čas pred pretekom sme trávili konzumáciou večere a debatami.
Pretek, ako už tradične, začal Mišo OM6AZ. Pásmo bolo otvorené celkom dobre až do sobotného dopoludnia. Keď sa pásmo zavrelo, venovali sme sa odpočinku, konfigurácii softvéru SDR prijímača a inovatívnej horizontálnej forme nadväzovania telegrafných spojení. V sobotu nás navštívili Rudo OM6BB s Vladom OM6AVN a jeho vnukom Dominikom OM6ADN. Slnečné počasie nás vytiahlo na krátku prechádzku do blízkeho leteckého múzea. Prešli sme sa po letisku a nasledoval výjazd na čapované pivo. Potom sme pokračovali v preteku a debatovali do neskorej noci.
Vysielanie sme v nedeľu prerušili cca o 09:00 UT a vyšli na výlet do martinského múzea slovenskej dediny. Zaujala nás fašiangová pozvánka. Prešli sme sa areálom skanzenu a pobavili s veselými maškarami. Fašiangové vystúpenia folklórnych súborov boli výborné a na záver nechýbalo pochovávanie basy. Pri odchode zaujala hasičská striekačka datovaná rokom 1864 z obce Jasenová a vinársky preš z roku 1865.
V nedeľu podvečer nás prišli pozdraviť Marian OM6AJM a Vlado OM6MV s manželkou. Pásmo sa otvorilo, pokračovali sme do konca preteku a debatili.
V pondelok ráno po skončení preteku sme si dali výdatné raňajky a zdemontovali antény. Pozrite si krátke video. Ďakujeme chlapcom z OM3KHE za ďalší vydarený pretek a fajn prežitý víkend.


19.-22.11.2015

Aj tohto roku sme sa stretli v hoteli SATEL v Poprade na v poradí 41. stretnutí rádioamatérov s názvom TATRY 2015. My sme prišli už vo štvrtok, konalo sa zasadnutie prezídia SZR. Jozef OM5CD pripavil v spoločenskej sále KV pracovisko s Windom anténou a tým bolo možné odvysielať pravidelné správy stanice OM9HQ. Za mikrofónom bol tentoraz Roman OM3EI.
V piatok ráno začala úprava spoločenskej miestnosti. Rozmiestnili sme stoly, Ondrej OM4DW doplnil dočasné osvetlenie, pomohli sme vyniesť Danovi OM6DJ vystavované historické exponáty a pripravili veci pre stánky SZR. Počas celého stretnutia bola aktívna stanica OM41TATRY.
Prví účastníci začali prichádzať dopoludnia. Prezentáciu ubytovaných zabezpečovali Braňo OM2FY a Miro OM5RW. Jednodňových návštevníkov registrovala Miška OM4CX.
O štrnástej hodine sa rozbehlo stretnutie. Dalo sa zaplatiť členské SZR, predplatné Rádiožurnálu a zakúpiť zborník prednášok na DVD. Pracovala QSL služba. Objasňovanie postupov pri predlžovaní koncesií z dôvodu zmien v zákone o elektronických komunikáciách mal na starosti Ondrej OM4DW. Rozbehli sa rozhovory, aj burza. Predajcovia HAM zariadení priniesli zaujímavú ponuku. Takmer kompletnú zbierku výrobkov zväzarmovského podniku Radiotechnika zo 70-tych a 80-tych rokov prezentoval Dano OM6DJ. Priniesol tiež zberateľskú raritu - prijímač Tesla Talisman 309U. Po jednoročnej pauze prišla aj firma Fattailors, vyšívala na počkanie volacie značky na šiltovky.
K večeru sa sála zaplnila, aj debatujúce hlúčiky sa rozmnožili. O 19-tej hodine zasadlo koordinačné centrum ARES-u. Do neskorých večerných hodín fungovalo občerstvenie v bare.
V sobotu po raňajkách sme pokračovali v stretnutí a burzovaní. O 9-tej hodine stretnutie oficiálne otvoril Štefan OM3JW. Informáciu o činnosti SZR za uplynulý rok podal poslucháčom v sále Roman OM3EI. O činnosti KV komisie referoval Miro OM5RW a o ARES aktivitách Jaro OM1ii. Nasledovalo pozdravenie od podpredsedu ČRK Mílu OK1VUM. Potom prítomní zatlieskali oceneným pri odovzdávaní diplomov za výsledky dosiahnuté v KV a VKV pretekoch za ostatný rok. Prebehla krátka diskusia. Nakoniec Dmytro UZ5DX odovzdal Lacovi OM3CA plaketu pre rádioklub OM3KDX za prvé spojenie urobené medzi Ukrajinou a Slovenskom v pásme 24 GHz.
Nasledovali prednášky. Fero OK1NOF predstavil účastníkom svoju novú konštrukciu SDR transceivera. VKV fórum moderoval Roman OM3EI, diskusné názory boli pestré. Ondrej OM4AOZ technicky popísal a predstavil prítomným prvú slovenskú družicu SkCUBE. Mala by sa dostať na obežnú dráhu v prvej polovici roka 2016. Záujem bol mimoriadny. Potom Pavel OK7PM v prednáške nabitej informáciami poslucháčom urobil porovnanie zariadení na báze SDR prijímačov od súčasných výrobcov a predpokladané trendy ďalšieho vývoja. Ostatnú prednášku mal Ľubo OM5ZW. Zúčastnil sa DX expedície na tichomorský ostrov Tuvalu pod značkou T2GC. Príbehy a komentáre zaujali prítomných.
Debatilo sa v sále, aj v bare. Pripravili sme pestrú a hodnotnú tombolu, rozbehol sa predaj lístkov. Po večeri sme sa usadili v spoločenskej sále a začal hamfest. Konferoval ho aj teraz výborne Jaro OM1ii. Úvodný tanec dostali za úlohu najmladší účastníci stretnutia. Aj tohto roku sa o hudbu postaral DJ Beny. Rozvinul sa tanec, pri stoloch debaty a v tanečnej prestávke losovanie v tombole. Skvelým oživením programu bol kúzelník Marek, ktorý zabával spoločnosť pri stoloch svojimi kúskami. Tanečníci sa výborne bavili, takisto debatné krúžky a všetci sledovali tombolu. s napätím. Zabávali sme sa a tancovali až do tretej hodiny po polnoci. Tešíme sa dovidenia v Poprade o rok.


20.6.2015

Po 20. rokoch, keď sa ukončila tradícia stretnutí v Borovciach, štafetu prevzali Karolovia OM5KP a OM5NS. Urobili letné stretnutie v osvedčenej rekreačnej lokalite Drozdovo v pohorí pod Veľkým Inovcom.
Privítalo nás príjemné počasie a naši kamaráti. Vonku sa rozbehla burza na parkovisku, aj pred penziónom.
Nasledovali ďalšie zvítania a zápis do prezenčky. Zastavili sme sa pri QSL službe a zapojili do debát. Fungoval dobre vybavený bar a hladné žalúdky uspokojil tradičný guláš.
Vonku pokračovala burza a rozhovory. Milým obveselením bolo hudobné vystúpenie Jozefa OM5JG s manželkou Mirkou, ktoré rozospievalo a roztancovalo prítomných. Tiež nás prekvapil Peter OM5AX hrou na svojej vlastnoručne vyrobenej fujare. Debaty pokračovali a na poludnie sme urobili hromadnú fotku účastníkov stretnutia. Porozprávali sme sa v príjemnom slnečnom počasí a rozlúčili s prianím dovidenia na jesennom stretnutí v Drozdove.


14.3.2015

Aj tohto roku zorganizoval Ferko OM8TA stretnutie košických rádioamatérov v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Po prezentácii a zvítaniach sme sa zapojili do rozhovorov. Rozbehla sa burza. Firma Anico Slovakia priniesla zaujímavé rádioamatérske zariadenia a antény. Peter OM0TM ponúkal VKV smerovky jeho vlastnej výroby.
Stretnutie otvoril Ferko OM8TA a privítal prítomných. Správu o aktivitách ARES-u na východnom Slovensku podal Stano OM8ST. Presný čítač frekvencie priniesol Peter OM8AND a meral prinesené staničky. Pokračovali rozhovory a prednášky. Začal Stano OM8ST na tému SDR prijímače. Konštrukciu band dekódera pre KV transceivery predstavil Paľo OM3WBY. Potom si poslucháči vypočuli prednášku Laca OM8GT o programoch pre vedenie denníkov. Tiež zaujali prítomných praktické konštrukcie krátkych vertikálnych KV antén pre portejblovú prevádzku z dielne Stana OM8ST a Rada OM0AMR.
Debatilo sa až do 14-tej hodiny. Tento rok nás bolo asi 130. Rozlúčili sme sa s prianím čoskoro dovidenia.


28.2.2015

Na prešovskej stanici v reštaurácii sa konalo ďalšie obnovené stretnutie rádioamatérov. Po zápise do prezenčnej listiny sme sa zapojili do rozhovorov.
Účastníkov stretnutia privítal Rado OM0AMR. Pokračovali debaty a konzumácia nápojov z ponuky baru. Objavilo sa aj pár vecí v burze. Zaujímavý elektronický maturitný projekt nám predviedol Michal OM0ATK.
Keď sa ozvali naše prázdne žalúdky, využili sme ponuku jedálneho lístka. Rozhovory pokračovali do popoludnia. Rozlúčili sme sa s pozdravom dovidenia v marci na košickom stretnutí.


23.-26.1.2015

Rudo OM6BB pozval kolektívku OM3KHE k účasti v preteku CQ WW 160m CW z jeho druhého QTH na Šlahorke a my sme sa s potešením pripojili. Po welcome drinku začala inštalácia antén. Jeden tím natiahol dve beverage antény na japoncov a američanov, druhý tím spojazdnil invertované véčko pre 160m a koaxiálne prepoje. Nasledovalo ladenie s konfigurovaním softvéru a večera s výborným gulášom.
Pretek v piatok rozbehol hodinu pred polnocou Michal OM6AZ, ostatní operátori trávili voľný čas podľa ľubovôle.
Po výdatných sobotňajších raňajkách a zdravotnom prípitku sa pustil Rudo OM6BB do varenia kapustnice s údeným. Keď sa pásmo zavrelo, niektorí išli na lyže, ďalší sa venovali odpočinku, prípadne kartovým hrám. Prišiel nás pozdraviť Rasťo OM6AA s dcérou. Po konzumácii výbornej kapustnice a údeného sme sa prešli po Šlahorke. Celkom slušne napadlo snehu. Pred zotmením sme zjedli Rudove pečené jaternice, zapli zariadenia a pokračovali v preteku.
Vierka a Fero sa v nedeľu postarali o raňajky. Po dopoludňajšom uzavretí pásma sme si užívali voľnú nedeľu a večer pokračovali do konca preteku. A debatili. V pondelok ráno nasledovala demontáž antén, zariadení a rozlúčka. Ďakujeme Rudovi OM6BB za poskytnutie výborného QTH. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie.


6.12.2014

Po 15 ročnej prestávke zorganizoval Jaro OM8FT (ex OM8APA) v poradí tretie stretnutie rádioamatérov v Medzeve. . Stretnutie v priestoroch Mestského kultúrneho strediska otvorila a účastníkov pozdravila primátorka mesta Valéria Flachbartová. O aktivitách ARES-u na východe Slovenska podal správu Stano OM8ST a o činnosti ARES-u v žilinskom kraji porozprávali Milan OM6SZ a Fero OM6AR. Nechýbala burza.
Nasledovala návšteva Múzea kinematografie, ktoré založil náš exprezident Rudolf Schuster v jeho rodnom dome. V múzeu nás privítal Štefan Kraus. Prezentoval zbierku kamier, premietačiek a fotoaparátov s príslušenstvom, ktorá je svojou obsiahlosťou skutočne unikátna. Pozreli sme si exteriéry a funkčný hámor. Zaujal tiež diesel motor pre poľnohospodárske účely značky Slavia. Urobili sme fotku účastníkov a presunuli sa späť do kultúrneho strediska.
Slovo si zobral Rado OM8BU a oboznámil nás s funkciou a technickými parametrami SDR prijímača v USB kľúči. Stano OM8ST mal zaujímavú prednášku na tému WinLink a jeho praktické použitie na KV. Jaro OM8FT uvaril výbornú kapustnicu. Na záver sme vyšli na kostolnú vežu na námestí a v tej výške sa rozhliadli po okolí. Pri zostupe nás zaujal hodinový stroj vežových hodín vyrobený koncom 19. storočia. Odborný výklad nám poskytol Jozef Schmiedl, ktorý sa o prevádzku a údržbu stroja stará už niekoľko desaťročí.
Vďaka za príjemne strávený deň. Veríme, že sa o rok stretneme opäť.


20.-23.11.2014

V Poprade v hoteli Satel sa konalo jubilejné 40. stretnutie rádioamatérov TATRY 2014. My sme prišli už vo štvrtok, konalo sa zasadnutie novozvoleného prezídia SZR. Pravidelné štvrtkové správy OM9HQ odvysielal zo spoločenskej sály Tóno OM3LU.
V piatok začali prichádzať prví návštevníci už pred poludním. Pri hotelovej recepcii prebiehala registrácia ubytovaných účastníkov. O štrnástej hodine sa rozbehlo stretnutie. Bolo možné zaplatiť členské SZR, predplatné Rádiožurnálu, zakúpiť DVD-čko so zborníkom TATRY 2014 a vybaviť lístky v QSL službe. Osobné stretnutia sa premiešali s burzou a ponukou predajcov HAM techniky. Debatilo sa pri občerstvení, aj na burze. Dano OM6DJ priniesol výstavku prvých čs. tranzistorákov a zbierku rôznych druhov induktorov. Vo vstupnej časti hotela Ing. Ján Šebo inštaloval expozíciu venovanú vynálezom Jozefa Murgaša a zároveň 150. výročiu jeho narodenia. V činnosti bola stanica s príležitostnou značkou OM40TATRY a tiež digitálny prevádzač na 2m a 70cm.
V sobotu od rána stretnutie pokračovalo. V spoločenskej sále fungoval stánok SZR, stánky predajcov HAM techniky, zaujímavá výstavka Dana OM6DJ a burza. O deviatej hodine začala oficiálna časť. Tóno OM3LU privítal prítomných a otvoril stretnutie. Roman OM3EI vystúpil so správou o činnosti SZR počas uplynulého roku. Nasledovali informácie predsedov komisií o príslušných aktivitách, odovzdávanie ocenení za výsledky v KV a VKV pretekoch a za úspešné ARES-ácke aktivity.
Pokračovali rozhovory a prednášky. Tóno OM3LU s Ferom OK1NOF mali prednášku o nových anténnych analyzátoroch. Tóno OM3LU rozvinul tému multibandové KV antény. Dano OM1DK nám porozprával ako spustil program SOTA na Slovensku. VKV fórum viedol Roman OM3EI a zaujímavé porovnanie parametrov SDR a klasických KV prijímačov predniesol Pavel OK7PM. Zasadnutie ARES-u organizoval Jaro OM1II. Až do večere sa debatilo.
Potom sme sa stretli v spoločenskej sále. Hamfest otvoril a moderoval Jaro OM1ii. Úvodný tanec činovníkov SZR aktivoval účastníkov hamfestu k pohybovým prejavom. Nálada bola výborná, tombola bohatá, zásobenie baru dostatočné. Tanečníci sa zabávali do druhej hodiny po polnoci. Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia na budúci rok.


11.10.2014

Už po desiaty raz sme sa stretli v penzióne Drozdovo v pohorí Veľkého Inovca. Príjemné slnečné počasie umožnilo rozvinúť burzu pred penziónom. Svoju konštrukciu KV portejblovej antény nám predviedol Milan OK2UR.
Po zvítaniach a prezenčke sme sa zapojili do debát a prehliadky burzy.
Stretnutie otvoril Imro OM2WM. Pre občerstvenie návštevníkov bol k dispozícii bar s príjemnou obsluhou a nechýbal výborný guláš. Ako už tradične, naše manželky sa pochválili svojimi koláčikmi. Teplé slnečné počasie nás vytiahlo von. Niektorí sa zahrali s deťmi, iní si pokecali pred penziónom, turistiky chtiví si vyšli na Veľký Inovec a záujmu sa tešili aj koníky.
Pred záverom nesmela chýbať hromadná fotka a po poludní sme sa rozlúčili. Tešíme sa dovidenia na Drozdove opäť 20. júna 2015.


13.9.2014

Uplynul rok a zase sme sa zišli na stretnutí v areáli športovej strelnice v Turanoch. Po prezentácii a zvítaniach nasledovala prehliadka burzy. Zapojili sme sa do rozhovorov a nakukli čo sa nachádza v tombole.
Michal OM6AZ sprevádzkoval na voľnom priestranstve KV portejblové pracovisko na 7 a 14 MHz. Vo vnútri prebiehali intenzívne debaty a konzumácia z ponuky bufetu. Nechýbal tradične výborný guláš.
Keď sa priblížilo poludnie a organizátori porátali predané lístky do tomboly, sála sa zaplnila. Jožko OM6AM privítal prítomných a zahájil losovanie. Tombola, ako už tradične, bola pestrá a kvalitná. Okrem termosiek a plastových výrobkov do domácnosti sa objavil vkusný čajový set, elektrická zubná kefka, praktické vešiaky na stenu a sada kotviacich laniek. Prekvapením boli originálne muflónie parohy, kvalitné vyhotovenie hriankovača a tiež keramický hrnček na sparenie bylinkových čajov. Romantické povahy potešila sada prútených výrobkov a bezzálievková kytička. Nechýbali nápoje rôznej hustoty a farby vrátane tradičných čučoriedok z Martinských holí. Šťastná výherkyňa kávovaru prevzala prvú cenu.
Na záver sa Jožko OM6AM poďakoval prítomným za účasť a poprial všetko dobré. Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia nabudúce.


22.-23.8.2014

Na 25. stretnutie rádioamatérov v Holiciach v Čechách sme vyrážali z Košíc v piatok o 02:00 UT. Počas krátkej zastávky pod Vysokými Tatrami nás privítalo svitanie s krásnou panorámou Kriváňa.
Príjemné letné počasie na holickom stretnutí prialo návštevníkom, aj burzovníkom rozloženým v areáli stretnutia. Láďa OK1FRT nám predviedol svoj elektro bicykel. Má na ňom inštalovanú zostavu s FT-817 a vertikálnou anténou a robí tak zaujímavé mobilné spojenia na KV. V burze bolo možné nájsť nielen rôznu elektroniku, vyradenú vojenskú techniku a výstroj, historické prijímače ale aj veci nesúvisiace s meritom stretnutia.
V hale telocvične sme sa pozdravili v stánku SZR a pozreli čo ponúkajú predajcovia rádioamatérskej techniky. Zastavili sme sa pri stánku firmy OM-Power. Tibor OM3RM nám predstavil novinky v ponuke koncových stupňov. Zaujala nás expozícia rádiokomunikačnej techniky Múzea československej armády, vrátane ukážky samopalov. Nasledovali ďalšie osobné stretnutia a posedenie v bufete "Pod briezkami".
Po skončení piatkovej časti stretnutia sme radi prijali pozvanie od Diany a Milana OM1ATT. Pripravili pre nás pohostenie. Príjemný čas bol vyplnený rozhovormi o expedíciách, pretekoch a témach súvisiacich.
V sobotu sa priestory stretnutia zaplnili návštevníkmi, pokračovala burza. Zastavili sme sa aj pri Jaromírovi OK2SW a zakúpili cesnak z jeho záhradky. Pokračovali sme návštevou haly telocvične a ďalšími stretnutiami. Zúčastnili sme sa tiež vyhlásenia výsledkov Holického pohára.
Miestom mnohých stretnutí boli priestory pred kultúrnym domom. Zišli sa tu aj účastníci CUC preteku. Zúčastnili sme sa časti KV fóra, posedeli chvíľu v bufete a po poludní nás čakala cesta späť do Košíc. Tešíme sa dovidenia o rok.


14.6.2014

Jubilejné a zároveň posledné 20. stretnutie rádioamatérov v Borovciach sa konalo v areáli kultúrneho domu. Po prezentácii nás pri vstupe prekvapil s milým privítaním Emil OM1AEK a darčekom pre účastníkov stretnutia - tesláckou elektrónkou E180F v originálnom obale. Po zvítaniach sme sa zastavili pri Romanovi OM3EI s agendou SZR a vybavili veci v QSL službe. V plnom prúde už boli debaty, aj burza.
Zhromaždili sme sa v spoločenskej sále a začalo sa oficiálne otvorenie spojené s gratuláciami. Nasledovali ďalšie stretnutia, všadeprítomné rozhovory, návšteva stánkov predajcov renomovaných značiek HAM zariadení a burzovanie. Aj tohto roku prišiel Radim OM2AMR s prezentáciou STS projektu (stratosférické balóny).
Vonkajšie aj vnútorné priestory boli zaplnené návštevníkmi. Aj naša mládež sa zišla v hojnom počte. K dispozícii bol výborne vybavený bufet s teplou a studenou stravou a nápojmi. Popoludní nás prekvapil svojim repertoárom ľudových piesní spevokol z Boroviec. Potom zahrali na heligónke a klávesovej harmonike niekoľko piesni Jožko OM5JG s manželkou Mirkou.
Rozlúčky boli srdečné. Ďakujeme Lacovi OM2ALA za perfektnú organizáciu stretnutia, nielen tohtoročného. Uplynulých 20 rokov vytvorilo peknú tradíciu, žiaľ týmto ročníkom v Borovciach končí. Veríme, že sa nájde partia nadšencov, ktorá prevezme štafetu.


8.3.2014

Na košickom stretnutí rádioamatérov, ktoré zorganizoval Ferko OM8TA, sa nás zišlo aj tohto roku okolo 100 účastníkov. Keď sme prišli, vo vstupnej časti Centra voľného času sa už intenzívne debatilo. Nechýbali gratulácie k MDŽ. Po zápise do prezenčky sme sa presunuli do spoločenskej miestnosti a pozreli ponuku burzy. Bola tu aj firma Anico Slovakia s rádioamatérskymi zariadeniami Yaesu.
Ferko OM8TA privítal prítomných. Referát o aktivitách ARES-u v košickom kraji mal Stano OM8ST a Jano OM3ID, ktorý nás pozval do VKV pretekov. Rado OM8BU zauvažoval o vzájomných vzťahoch medzi koncesovanými rádioamatérmi a CB komunitou.
Pokračovali rozhovory a začali prednášky. Prvú mal Ivan OM0AM. Predstavil zaujímavú štatistiku výsledkov a aktivít slovenských staníc vo VKV pretekoch za posledných 20 rokov, čo vyvolalo čulú diskusiu v radoch poslucháčov. Svojimi poznatkami prispel aj Fero OM6AR, ktoré získal v pretekoch ako člen kontestového tímu OM6A (kolektívka OM3KHE).
V prednáške pokračoval Peter OM8AND na tému EME spojenia a použitie programu WSJT. Záujem u poslucháčov bol značný.
Na záver prednášok vystúpil Stano OM8ST a prezentoval praktické skúsenosti s konštrukciou, vlastnosťami a prevádzkou NVIS antény pre 80 a 40 metrov typu Cross Inverted V. Ukázal konkrétne riešenie antény pre portejblovú prevádzku.
Rozhovory v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ulici pokračovali cca do trinástej hodiny. Rozlúčili sme sa s prianím, že sa tu stretneme opäť o rok.


22.2.2014

V prešovskej reštaurácii na železničnej stanici sa po päťročnej prestávke opäť konalo rádioamatérske stretnutie. Tentoraz ho zorganizoval Rado OM0AMR.
Po zápise do prezenčky a zvítaniach privítal Rado prítomných. Nasledovali rozhovory na rôzne témy a miniburza. Zbierku na CB opakovač urobil Rado OM8BU. Počas diskusií sme využili ponuku reštaurácie na konzumáciu nápojov a teplej stravy.
Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia na košickom stretnutí.


Pre pokračovanie rokmi 2004 - 2013 klikni sem.
To continue through years 2004 - 2013 click here.

OM8AQ © 2004-2016.