SLOVAKIA, QTH KOSICE, LOC KN08OR
HAM radio page OM8AQ & OM8YL
Posledná zmena: 8.apríla 2018


• Kniha návštev

• Niečo o nás

• English version24.3.2018

Košické stretnutie rádioamatérov aj tohto roku zorganizoval Ferko OM8TA v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Zapísali sme sa do prezenčky, zvítali a pustili do rozhovorov. Celkom fajn sa rozbehla burza. Prišiel aj Ferko OK1NOF, priniesol svoju konštrukciu krátkovlnného SDR transceivera, čo vyvolalo záujem účastníkov. Urobili sme skupinové fotky a ďalej sa debatilo.
Keď bola sála zaplnená, privítali účastníkov Ferko OM8TA a Stanko OM8ST. Nasledovali prednášky. Svoju konštrukciu EH antény ukázal Pavol OM0ET a pokračovali rozhovory. Tohto roku bola zaujímavá burza, aj početná účasť. Ukončili sme debaty vo vstupnej hale a nasledovala rozlúčka. Tešíme sa dovidenia na budúci rok.


24.2.2018

Prešovské stretnutie rádioamatérov sa konalo v reštaurácii Šport v miestnej časti Solivar. Oproti sú zrekonštruované objekty solivaru zo 17. storočia - národnej kultúrnej pamiatky. V 90. rokoch to vyzeralo takto a dnes takto. Po zápise do prezenčky a srdečných zvítaniach sme pokračovali s debatami a pozreli čo je v burze. Zaujímavé QRP zariadenia priniesli priatelia z Poľska. Prišli ďalší účastníci a reštaurácia sa zaplnila.
Občerstvili sme sa v bare, rozprávali a konzumovali chutné koláčiky, ktoré pripravila manželka Ivana OM0AD. Podebatili sme tiež čo je nové s kamarátmi od Žiliny, Martina a z Liptova. Ivan OM0AD privítal prítomných a otvoril stretnutie. Konala sa milá gratulácia - Jozef OM3VEB oslávil 90. narodeniny. Urobili sme spoločnú fotku a pokračovali v debatách.
Miro OM3CMS ukázal a okomentoval divákom film natočený počas Poľného dňa v roku 1986. Čas sa v rozhovoroch priblížil k poludniu, tak sme si dali guláš. Nasledovala ešte debata členov ARES-u, my sme sa museli rozlúčiť skôr. Dovidenia v Prešove o rok.


26.-28.1.2018

Chalani z rádioklubu OM3KHE nás aj tohto roku pozvali k účasti v preteku CQ WW 160m CW na martinskom letisku, čo sme s vďakou prijali. Príchod v piatok sa uskutočnil v srdečnej atmosfére s podporou osviežujúcich ovocných nemrznúcich nápojov. Tiež sme vyprázdnili jednu fľašu sektu z dôvodu jej využitia ako izolátora v päte vertikálnej antény.
Po rozdelení úloh s organizačnými pokynmi sme sa pustili do stavby antén. Príprava vertikálu a uloženie protiváh v dĺžke cca 2km. Padlo rozhodnutie, že beverage antény budú tri, každá v dĺžke 270m. Jedna smerom na severnú Ameriku, druhá na Karibik a tretia na Japoncov. Pokročila aj stavba vertikálu s výškou 36m. Bol inštalovaný vyššie spomenutý izolátor. Nasledovalo zoradenie setupu a malé občerstvenie. Prišli Dáška, Ivanka a koláčiky. Tiež chlapci z vrútockého rádioklubu OM3KFV nás došli podporiť. Debatili sme do 22:00 UTC, kedy Norko OM6NM odštartoval pretek.
V sobotu ráno po raňajkách sme skontrolovali antény. Keď sa pásmo zavrelo, niektorí sa vyviezli na lyžovačku, niektorí sa zabavili s dronom. Venovali sme sa odpočinku a návštevám. Prišiel aj Rasťo OM6AA. Podvečer, keď sa pásmo otvorilo, sme pokračovali v preteku.
V nedeľu nás prišli pozdraviť kamaráti z Liptovského Mikuláša. Podebatili sme a čas uplynul ku koncu preteku. V pondelok ráno sme zbalili antény a rozlúčili sa. Dovidenia v ďalšom preteku.


16.12.2017

Rádioklub OM3KHE bol založený pred 60. rokmi. To bol dôvod, prečo jeho členovia zorganizovali vo Vrútkach v reštaurácii Riverside stretnutie členov a priateľov rádioklubu. S potešením sme prijali pozvanie. Zorientovali sme sa v priestore, pozdravili s organizátormi, absolvovali welcome drink, zapísali do prezenčky a usadili na svoje miesta.
Jozef OM6AM, ako predseda rádioklubu, nás privítal a oboznámil s jeho históriou od založenia až po súčasnosť. Zhodnotil jeho vývoj, dosiahnuté úspechy a poďakoval za aktivitu členov. Tiež ocenil podporu priateľov z chaty, horskej služby a vysielača na Martinských holiach. Nasledovala gratulácia k okrúhlemu výročiu Milana OM6SZ. Poďakovanie za podporu rádioklubu dostali aj naše nežné polovičky. Pokračovalo sa zdravicami. Rasťo OM3BH vyzdvihol výborné výsledky v pretekoch. Dušan OM6KD, predseda vrútockého rádioklubu OM3KFV, ocenil spoluprácu klubov a odovzdal Jozefovi OM6AM pohár k 60. výročiu. Ivan ex OK3CEX, ako pamätník, porozprával o činnosti rádioklubu od jeho založenia až do začiatku 70-tych rokov. Spoluprácu so Základnou organizáciou technických športov v Turanoch zhodnotil Jozef. Milou udalosťou bolo odovzdanie pamätných listov.
Nasledovali debaty, spoločná fotka a chutná večera. Pokračovali rozhovory a nechýbala výročná torta. A ďalej sme debatili, až nás príjemne prekvapilo neskorovečerné občerstvenie. Pokračovali sme v načatých témach a tiež prezerali staré denníky OM3KHE. S nostalgickými spomienkami sme našli zaujímavé záznamy o spojeniach v roku 1962. Zábava pokračovala aj po polnoci.
Na druhý deň ráno sme si išli pozrieť bastlkutloch Dana OM6DJ, tiež sa pochválil svojim novým stožiarom pre smerovky. Rozlúčili sme sa a poďakovali Jozefovi OM6AM a celej KHE-čke za skvelú akciu. Tešíme sa opäť dovidenia, aj pri 70. výročí.


16.-19.11.2017

43. stretnutie rádioamatérov Tatry 2017 sa konalo v Poprade v hoteli Satel. Vo štvrtok pripravili Jozef OM5CD s Ondrom OM4DW pracovisko s KV anténami pre prevádzku stanice OM43TATRY a Tóno OM3LU odvysielal pravidelné štvrtkové správy SZR.
V piatok po raňajkách sme pripravili spoločenskú sálu a potom išli na vychádzku do centra Popradu. Po poludní začali prichádzať prví účastníci stretnutia. O ich ubytovanie sa postaral Braňo OM2FY so synom. Registráciu jednodňových návštevníkov riešil s pomocníkmi Ondrej OM4DW. V spoločenskej sále sa rozbehli osobné stretnutia, svoj tovar ponúkli firmy. Bolo možné zaplatiť členské SZR, kúpiť rádioamatérske knižky a DVD so zborníkom, tiež vybaviť QSL lístky. Nechýbali zaujímavé výstavky. Dano OM6DJ priniesol zbierku elektronických výučbových stavebníc a Miro OM3CU vojenskú techniku používanú pre lokalizáciu diverzných vysielačov. Ferko OK1NOF inštaloval na ukážku svoje nové výrobky z kategórie SDR TRX-ov. V zaplnenej piatkovej sále prebiehali debaty, zaujímavé veci priniesli burzovníci. Fungovalo občerstvenie v bare a tiež rozhovory. Podvečer sa konalo zasadnutie ARES-u.
V sobotu od rána pokračovali stretnutia, prevádzka na rádiostanici OM43TATRY a burza. Tiež pri stoloch SZR bolo rušno. Po deviatej hodine privítal prítomných na oficiálnom otvorení Štefan OM3JW. Správu o činnoti SZR za uplynulý rok predniesol Roman OM3EI. Nasledovali ocenenia za výsledky dosiahnuté v pretekoch a oficiálnu časť uzavrel Roman OM3EI. V spoločenskej sále sa debatilo. Nasledovali prednášky. Ferko OK1NOF s Tónom OM3LU predstavili prítomným SDR transceiver Tulip. Problematiku fázového šumu vysielačov na VKV objasnil Míla OK1VUM. V réžii Rasťa OM3BH a Romana OM3EI sa konalo VKV fórum. Potom Milan OK1DWC prezentoval poslucháčom skúsenosti a príbehy z prevádzky na Južných Cookových ostrovoch pod značkou E51DWC. Štefan OM3JW pridal ďalšie informácie a komentár a na záver Jozef OM6TC porozprával o svojich septembrových aktivitách na Špicbergoch (Svalbard) ako JW/OM6TC.
Rozhovory pokračovali až do večere. Malé občerstvenie potešilo. Jozef OM6TC sa pochválil vzácnym ocenením za jeho výsledky v SOTA aktivitách. Nasledovala príprava tomboly a muziky pre večerný hamfest. Mládežníci sa postarali o predaj lístkov do tomboly. Spločenská sála sa zaplnila a hamfest, ako už rad rokov, otvoril a dirigoval Jarko OM1ii. Rozbehla sa zábava, aj tance. Každá pauza bola očakávaná - konala sa tombola. Čas v rozhovoroch a tanci sa priblížil k polnoci a záverečnému losovaniu. Gratulujeme výhercom. Jarkovi OM1ii bola za výborne zvládnutú funkciu konferenciéra odovzdaná milá pozornosť. Pokračovali sme v zábave. Niektorí jednotlivci to potiahli do skorých ranných hodín.
V nedeľu ráno sme sa pozdravili a rozišli do svojich domovov. Tešíme sa dovidenia opäť na budúci rok.


23.9.2017

Po našej niekoľkoročnej pauze sme prišli na stretnutie rádioamatérov v Banskej Bystrici. Konalo sa v reštaurácii Rumpeľ v miestnej časti Podlavice. Pred vchodom rozložil Pavol svoju zbierku historickej vojenskej techniky. Zapísali sme sa do prezenčky a pozdravili.
Reštaurácia sa zaplnila a Jozef OM3MV privítal prítomných. V mene miestneho úradu stretnutie pozdravil p. Jozef Tomáš. O činnosti znovu aktivovaného rádioklubu OM3KPV porozprával Peter OM7ASA. Informáciu o budovaní VKV/UKV prevádzačov v regióne podal Pavel OM7AFX. Tému o spolupráci ARES-u s ďalšími organizáciami otvoril Miro OM7AMA, rozvinula sa zaujímavá diskusia a výmena skúseností. Nasledovali rozhovory a detailnejšia debata o starej vojenskej technike. Pred poludním sme si dali výborný guláš a rozlúčili sa. Dovidenia nabudúce.


25.-26.8.2017

Do Holíc sme pricestovali už vo štvrtok podvečer, takže v piatok sme stihli začiatok rádioamatérskeho stretnutia o 9:00 SELČ. Hneď po vstupe do areálu stretnutia nás pozdravil Roman OM3EI a opodiaľ nová socha Dr. Emila Holuba pred jeho múzeom. Burzovníci vyložili svoju ponuku a začali sa osobné stretnutia. Podebatili sme "Pod briezkami", rozhliadli po burze, kúpili med a pozdravili starých známych. Potom sme pozreli čo je nové v telocvični v stánkoch a nasledovali debaty pri pive a teplej strave. Večer nás pozvali k sebe Milan OM1ATT s Dianou. Vďaka za pohostenie a príjemný večer.
V sobotu sme pokračovali v stretnutiach. Pri stánku SZR sme sa pozdravili a pozreli ďalšie stánky v telocvični. Zaujali nás tiež exponáty múzea ČS armády. Okolo poludnia nasledovala rozlúčka a pokračovali sme v našej dovolenkovej ceste do Prahy cez dve zastávky. Prvá bola v Kutnej Hore v kostole Všech svatých. V jeho podzemí sa nachádza unikátna Kostnica. Druhá zastávka bola v Kolíne v múzeu ČS armády. Je tam, okrem iného, zaujímavá výstava rádiokomunikačnej techniky z čias Československej ľudovej armády.


17.6.2017

Aj tohto roku pripravil Karol OM5KP stretnutie na Drozdove pod Veľkým Inovcom. Po zvítaniach sme si pozreli zaujímavú burzu a debatili.
Sála sa zaplnila účastníkmi. Pracoval stánok SZR a QSL služby, pokračovali rozhovory. Svoj ďalši KV transceiver, tentoraz SDR, priniesol Ferko OK1NOF. Príjemná obsluha v bare ponúkala prítomným občerstvenie podľa prianí. Pred poludním sme si dali guláš a tiež koláčiky, ktoré prichystali naše krajšie polovičky. Družne sa debatilo. Po poludní sa konala hromadná fotka účastníkov a rozlúčka.
My sme na ceste domov pokračovali cez Liptov. Zastavili sme sa v Liptovskom Hrádku, kde sa konala etapová zastávka historických automobilov a motoriek. Akciu organizovali ružomberskí nadšenci veteránov.


18.3.2017

V Centre voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach zorganizoval Ferko OM8TA ďalšie stretnutie rádioamatérov východného Slovenska. Po prezentácii a zvítaniach sme sa zapojili do rozhovorov. Pozreli sme si ponuku firmy Anico a tiež burzu.
Stretnutie otvorili Ferko OM8TA a Stanko OM8ST. Privítali prítomných. Gratulovali sme Jožkovi OM3VEB k jeho 89. narodeninám. Stretli sa aj účastníci východniarskeho meteo krúžku. Nasledovali prednášky.
Prvú mal doc. Ing. Ján Labun PhD z Katedry avioniky Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Po stručnom úvode do podstaty Maxwellových rovníc a teórie elektromagnetického poľa oboznámil poslucháčov s novými praktickými konštrukciami antén v pásme veľmi dlhých vĺn, ktoré sa vyznačujú extrémne malými rozmermi v porovnaní s klasickými. Prednáška zaujala natoľko, že diskusie pokračovali aj počas prestávky.
V nasledovnej prednáške prítomným predstavil Janko OM3ID progresívne trendy v konštrukciách mikrovlnných zariadení s novými typmi súčiastok. Paralelne prebiehala ukážka zostavy pre smerovanie VKV antén v azimute, aj elevácii. A tiež rozhovory.
Paľko OM3WBY prezentoval návštevníkom praktické poznatky z prevádzky digitálnych módov, rozvinula sa diskusia. V poslednej prednáške Igor OM0IM oboznámil poslucháčov so svojimi poznatkami z konštrukcie anténneho analyzátora.
V popoludňajších hodinách sme sa v rozhovoroch rozlúčili. Tešíme sa dovidenia o rok.


27.-30.1.2017

Aj tohto roku sme sa s radosťou pripojili ku kolektívu rádioklubu OM3KHE a zúčastnili preteku CQ WW 160m CW. V piatok pred poludním na martinskom letisku začala stavba antén. Pre príjem dve antény typu beverage, každá v dĺžke 270m. Jedna smerovaná na severnú Ameriku, druhá na Japoncov. 34m vysoký vertikál organizoval a doladil Ferko OM6AR a Mirko OM6TU. Napájanie z elektrovodnej siete doriešili Jožko OM6AM a Janko OM6AW. Nasledovala inštalácia vysielacieho pracoviska. Občerstvenie a debaty fungovali v kuchynke. Večer prišiel Milan OM1ATT s XYL Dianou. Pokračovali sme v debatách a Norko OM6NM v testovaní setupu. Pretek o 22:00 UTC odštartoval Roman OM4KW. Pri zariadení sa operátori striedali do neskorého sobotného rána. Ako už tradične, utopence doniesol Jarko OM1ii.
Keď sa pásmo v sobotu dopoludnia zavrelo, išli sme sa prejsť po letisku. Bolo krásne slnečné počasie. Svoje SDR transceivre priniesol Jarko OM1ii, oboznámil nás s ich obsluhou a vlastnosťami. Podvečer prišli naši mládežníci a ďalší priatelia. Nasledovali debaty a konzumácia pochutín. Norko OM6NM v tejto družnej atmosfére, mierne hlučnej, lovil slabučké japonské signály. Pokračovali sme v preteku do nedeľného dopoludnia. Po výdatných raňajkách nasledovala prechádzka po letisku a kontrola stavu antén.
Potom sme navštívili blízke letecké múzeum. Peter, ktorý sa o neho stará, nás previedol expozíciou. Hneď pri vstupe je L-410 Turbolet, za ním raketa zem-vzduch s dostupom 60 km a vedľa nestarnúca "Andula" AN-2. Nazreli sme aj dovnútra. Majestátna SU-7 spolu s MiG-21 boli základom vojenského letectva v štátoch varšavskej zmluvy v 60. a 70. rokoch. Je tu aj prvá nadzvuková MiG-19 z konca 50. rokov a tiež vo veľkom množstve vyrábaná MiG-15. Nechýba cvičný Delfín L-29, je vo verzii pre fotografický prieskum. Tiež je tu vrtuľník Mi-2 a prevažne v poľnohospodárstve používaný Čmelák Z-37 - pozri film Vesničko má středisková. Peter nám ukázal zaujímavosť - originálnu vrtuľu z dvojplošníka Polikarpov Po-2, zvaného "Kukuruznik". Poďakovali sme Petrovi za zaujímavú exkurziu a popriali, aby sa zbierka rozrastala. V nedeľu podvečer sme pokračovali v preteku do jeho skončenia o 22:00 UT.
V pondelok ráno sa konala demontáž antén a náš návrat domov. Vďaka chalani za perfektnú akciu a zábavu. Tešíme sa opäť dovidenia.


30.12.2016-2.1.2017

S potešením sme prijali pozvanie chalanov z rádioklubu OM3KII zabaviť sa počas Silvestra na Holubyho chate pod Veľkou Javorinou. Náš príchod v piatok bol v krásnom slnečnom počasí, ktoré prilákalo mnoho návštevníkov. Po ubytovaní v chate a obede pri vianočnom stromčeku sme vyšli na Veľkú Javorinu. Podvečer v réžii Omegáča OM1UW začala príprava a varenie gulášu. V príjemnej atmosfére sme čakali na výsledok. Guláš bol výborný. Potom nás vylákala pred chatu príprava na opekanie mladého býka pre silvestrovských návštevníkov. Opekačka začala o 10-tej večer a trvala do sobotného rána.
Pekné silvestrovské dopoludnie nás vytiahlo na vrchol Veľkej Javoriny. Bola tam pripravená kapustnica, aj hranica pre polnočnú vatru. Pozdravil nás neznámy aviatik. Turisticky zdatnejší z našej partie zišli na moravskú stranu.
Po návrate nám Miro ešte stihol ukrojiť z býka na koštovku. Pozabávali sme sa s hovoriacim papagájom Pedrom. Nasledovala príprava krátkovlnného pracoviska a potom Braňo OM1BD aktivoval značku OM9YOTA. V podvečerný čas sme debatili, urobili niekoľko spojení a pojedli nejaké fajnovosti.
Večer sme sa zišli pri silvestrovskom stole, Rado OM2ZZ predniesol prípitok. Po slávnostnej večeri nasledovala zábava. Keď prišla polnoc, popriali sme si navzájom všetko najlepšie v nastávajúcom roku 2017. Potom sme vyšli pred chatu a urobili malý ohňostroj. Pokračovala zábava do skorých ranných hodín.
Pekné počasie v Novoročnú nedeľu nás vytiahlo na výlet do neďalekej Starej Turej a do Nového Mesta nad Váhom. Po návrate sme si prezreli chatárske kroniky cca od polovice 70. rokov. V jednej z nich sme našli aj zápis z akcie OM3KII v roku 2007. Nedeľný čas príjemne uplynul v rozhovoroch.
V pondelok ráno sme sa rozlúčili a poďakovali KII-čkárom za fajn spoločnosť a zábavu. Tešíme sa zase dovidenia.


18.-20.11.2016

Stretnutie rádioamatérov Tatry 2016, v poradí 42., sa aj tohto roku konalo v Poprade v hoteli Satel. Vo štvrtok Jozef OM5CD a Ondrej OM4DW nainštalovali KV anténu a sprevádzkovali v spoločenskej sále pracovisko pre stanicu OM42TATRY. Správy SZR vysielal Tóno OM3LU.
V piatok dopoludnia sme pripravili spoločenskú sálu. Prví účastníci začali prichádzať okolo poludnia, ubytovanie organizoval Braňo OM2FY. Pred sálou bola prezentácia návštevníkov. Dal sa zakúpiť zborník na DVD-čku, tiež knihy s HAM tematikou, zaplatiť členské SZR a predplatné Rádiožurnálu a tiež vybaviť QSL lístky. Firmy vystavili svoje ponuky návštevníkom v zaplnenej sále. Rozbehla sa burza a rozhovory. Pre návštevníkov bola k dispozícii stanica OM42TATRY.
Dano OM6DJ priniesol výstavku vysielacej techniky z produkcie firmy RFT zo 70. rokov v bývalej NDR a tiež unikátnu zbierku liečebných ionizačných prístrojov z 30.-tych rokov minulého storočia. Záujemcom predviedol blahodárne účinky elektrického výboja na ľudské telo - pozri film Postřižiny. Konalo sa zasadnutie ARES-u (stihol som len záver) a pokračovali stretnutia. Po skončení piatkového programu sme debatovali v bare do neskorých večerných hodín.
V sobotu ráno začali prichádzať ďalší účastníci, pokračovali rozhovory, aj prevádzka stanice OM42TATRY. Fungovali stánky predajcov, aj SZR a QSL služby.
Oficiálnu časť stretnutia otvoril Štefan OM3JW a privítal prítomných. Správu o činnosti SZR za uplynulý rok predniesol Roman OM3EI. Aktivity ARES-u prezentoval Jarko OM1ii a správu KV a VKV komisie mal na starosti Rasťo OM3BH. Pozdrav ČRK a aktuálne informácie podal Míla OK1VUM. Nasledovali ocenenia za výsledky v pretekoch a na záver diskusia.
V spoločenskej sále pokračovali debaty a po krátkej pauze nasledovali prednášky. Milan OK1MX nás oboznámil s možnosťami digitálnych sietí DMR. Prítomní sa aktívne zúčastnili diskusie VKV fóra. Zaujímavý merací prístroj a analyzátor do 100 MHz predstavil Tóno OM3LU. Na profesionálnej úrovni urobený SDR transceiver prezentoval Ľubo OM6ADP. Návrh je z konštrukčnej dielne M0NKA. Na záver mal prednášku Stan LZ1GC. Pútavým a zábavným štýlom nám porozprával o svojej nedávnej pacifickej DX expedícii na Šalamúnove ostrovy H44GC a ostrov Temotu H40GC. Po prednáškach sme podebatili a pripravili tombolu na večerný hamfest.
Jarko OM1ii, ako moderátor hamfestu, aj teraz výborne zabával prítomných a mal na starosti losovanie v tombole. Tanečné kreácie sa striedali s losovaním. V tomto tempe pokračovala zábava do polnočnej tomboly. S tancom a veselou náladou sme končili v skorých ranných hodinách. Tešíme sa dovidenia na budúci rok.


26.-27.8.2016

Na stretnutie rádioamatérov v Holiciach sme z Košíc odchádzali, ako už tradične, v piatok skoro ráno. Veľa ciest bolo v Čechách opravovaných, preto sme prišli do cieľa až okolo poludnia. Po vybavení ubytovania nasledoval presun do areálu stretnutia. Cestou k stánkom s burzovníkmi sa konali zvítania so starými známymi. Pozreli sme čo je nové v telocvični a pokračovali v debatách Ako je obvyklé, smäd a hlad riešila ponuka bufetov v lokalite "Pod briezkami".
V sobotu pokračovalo pekné slnečné počasie a rozhovory. Navštívili sme stánky v telocvični. a debatili. Zaujala nás výstavka zariadení pre hon na líšku z produkcie zväzarmovského podniku Radiotechnika a tiež ukážka komunikačnej techniky "po drôte" v službách ČSĽA. Na krátkych vlnách pracovala rádiostanica OK5H a tiež digitálne prevádzače v pásme 70 cm. Pozdravili sme sa s Láďom OK1FRT a oboznámili s jeho zdokonalenou mobilnou výbavou pre prácu v telergrafnom móde počas jazdy.
Pred poludním sme sa rozlúčili a pokračovali ďalej do Bruselu za Stankou OM8QA, Matejom OM2WA a Katkou.


18.6.2016

Po roku sme sa stretli v Drozdove pod Veľkým Inovcom. Privítalo nás slnečné počasie. Pozdravili sme účastníkov a pozreli čo je zaujímavé v burze. Po zápise do prezenčky sme pokračovali v rozhovoroch a občerstvení v bare. Svoju novú konštrukciu SDR transceivera predstavil Ferko OK1NOF. Fungoval stánok SZR vrátane QSL služby.
Pokračovali sme v debatách a prehliadke burzy. QRP zostavu, ktorú používa pre SOTA aktivity, nám ukázal Jozef OM6TC. Prešli sme do vnútorných priestorov. Prilákal nás guláš, ponuka baru, pokračovanie rozhovorov a osvieženie ľudovými pesničkami v podaní v Jožka OM5JG a jeho XYL.
Po poludní sme nezabudli urobiť hromadnú fotku, prešli sa pri penzióne a dokončili debaty. Na záver sme si dali krátku prechádzku po okolitých lazoch a rozlúčili sa. Ďakujeme organizátorom za ďalšie vydarené stretnutie. Dovidenia o rok.


19.3.2016

Ferko OM8TA zorganizoval aj tohto roku stretnutie rádioamatérov košického regiónu. Konalo sa v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Po zápise do prezenčky sme sa zvítali s účastníkmi stretnutia a zapojili do rozhovorov. Naše ženy dostali od pozorných kolegov jarné kvietky. Voľné stoly obsadila burza. Zaujímavú ponuku HAM zariadení predstavila firma ANICO Slovakia. Tiež sa objavilo inovatívne pohybovadlo zvané Mini Segway. Z českých Holíc prišiel Milan OM1ATT s pestrou paletou VKV a UKV antén.
Sála sa zaplnila a Ferko OM8TA otvoril stretnutie. Stano OM8ST podal správu o činnosti ARES-u v košickom kraji. Konala sa milá akcia, keď sme Ferkovi OM8TA poďakovali za organizáciu týchto stretnutí.
Nasledovali rozhovory a prednášky. Janko OM3ID oboznámil poslucháčov s progresívnymi polovodičovými prvkami pre UKV zariadenia. Peter OM8AND predstavil kontestový VKV/UKV denník VUSC od OK1DIX. Pozrite si Petrovu prednášku. Poslednou témou boli krátkovlnné Long Wire antény. Stano OM8ST predniesol prítomným fyzikálnu podstatu a praktické skúsenosti s ich realizáciou.
V sále sa debatilo až do popoludnia a tiež sa stretli pravidelní účastníci meteo krúžku na prevádzači OM0OVT. Rozlúčili sme sa s prianím dovidenia o rok.


20.2.2016

Na prešovské stretnutie rádioamatérov sme aj tohto roku prišli do reštaurácie na železničnej stanici. Prezentáciu účastníkov mala na starosti Miriam.
Po zvítaniach sme sa venovali debatám. Prišli aj rádioamatérske rodinky. Zaujímavú konštrukciu SDR transceivera priniesol Juraj OM3ZWA z vývojovej dielne jeho brata. Bola aj mini burza. Keď sme sa usadili na svojich miestach, privítal prítomných Jozef OM3CPV. Nasledovalo odovzdanie ocenení. Pokračovali sme v rozhovoroch a koštovke nápojov z ponuky baru. Debaty na rôzne témy pokračovali a tiež konzumácia teplých jedál.
Pred poludním sme urobili spoločnú fotku účastníkov a rozlúčili sa. Dovidenia o rok.


29.1-1.2.2016

Členovia rádioklubu OM3KHE nás pozvali k účasti v preteku CQ WW 160m CW. V piatok sme odchádzali z Košíc do Martina za neobvykle teplého počasia. Aj vo Vysokých Tatrách bolo málo snehu. Pretek zajednali v priestoroch martinského aeroklubu. Po úvodných zvítaniach sme sa zapojili do stavby antén. Rozhodnutie postaviť vertikálnu anténu vysokú 32m, v päte predĺženú indukčnosťou s voľne uloženými protiváhami sa ukázalo ako veľmi dobré. Mišo OM6AZ s prispením Ondreja OM4FM inštalovali kilometer protiváh. Súčasne prebiehala montáž dvoch príjmových beverage antén. Jedna smerom na Japoncov a druhá na severnú Ameriku. Paľo OM6AL zabezpečil dostatočný počet nosných lieskových tyčí, Jozef OM6AM vykryl svojim mobilným skladom potrebu akejkoľvek súčiastky a nechýbali základné prostriedky pre podporu výkonnosti.
Naše dievčatá medzitým prichystali malé občerstvenie. Nasledovalo skompletovanie vysielacieho pracoviska a ladenie vertikálu. Merania dopadli nad očakávanie dobre. Čas pred pretekom sme trávili konzumáciou večere a debatami.
Pretek, ako už tradične, začal Mišo OM6AZ. Pásmo bolo otvorené celkom dobre až do sobotného dopoludnia. Keď sa pásmo zavrelo, venovali sme sa odpočinku, konfigurácii softvéru SDR prijímača a inovatívnej horizontálnej forme nadväzovania telegrafných spojení. V sobotu nás navštívili Rudo OM6BB s Vladom OM6AVN a jeho vnukom Dominikom OM6ADN. Slnečné počasie nás vytiahlo na krátku prechádzku do blízkeho leteckého múzea. Prešli sme sa po letisku a nasledoval výjazd na čapované pivo. Potom sme pokračovali v preteku a debatovali do neskorej noci.
Vysielanie sme v nedeľu prerušili cca o 09:00 UT a vyšli na výlet do martinského múzea slovenskej dediny. Zaujala nás fašiangová pozvánka. Prešli sme sa areálom skanzenu a pobavili s veselými maškarami. Fašiangové vystúpenia folklórnych súborov boli výborné a na záver nechýbalo pochovávanie basy. Pri odchode zaujala hasičská striekačka datovaná rokom 1864 z obce Jasenová a vinársky preš z roku 1865.
V nedeľu podvečer nás prišli pozdraviť Marian OM6AJM a Vlado OM6MV s manželkou. Pásmo sa otvorilo, pokračovali sme do konca preteku a debatili.
V pondelok ráno po skončení preteku sme si dali výdatné raňajky a zdemontovali antény. Pozrite si krátke video. Ďakujeme chlapcom z OM3KHE za ďalší vydarený pretek a fajn prežitý víkend.


Pre pokračovanie rokmi 2004 - 2015 klikni sem.
To continue through years 2004 - 2015 click here.

OM8AQ © 2004-2018.